Spring til indhold

Energi Viborg styrker arbejdet med den bæredygtige omstilling

Tre overordnede strategiske prioriteringer kommer til at sætte kursen for Energi Viborgs arbejde fremadrettet. Prioriteringerne udspringer af FN's 17 verdensmål og beskriver et Energi Viborg, der ser ind fremtiden og hæver ambitionerne for arbejdet med den grønne og bæredygtige omstilling. De strategiske prioriteringer er:

 • Verdensmål 7: Bæredygtig energi
 • Verdensmål 17: Partnerskab for handling
 • Verdensmål 6: Rent vand og sanitet

Med strategien for 2023-2026 har vores bestyrelse sat en ramme for Energi Viborgs arbejde med den grønne omstilling de kommende år.

Vi gør allerede meget af det rigtige. Dét skal vi gøre mere af. Men barren er sat højt, og derfor skal vi også tænke nyt, anderledes og kreativt for at indfri de ambitioner, som strategien lægger op til.

Mette Urup
Administrerende direktør

Bæredygtig omstilling

Fra Verdensmål til vores mål

I Energi Viborg-koncernen arbejder vi strategisk med FN's 17 verdensmål med særligt fokus rettet mod verdensmål 7, 17 og 6

ESG-B-rapporter for datterselskaberne

De enkelte datterselskaber udgiver hver en ESG-B-rapport med data og beretninger. Rapporterne dækker for perioden januar - december 2022.

Katalysatorer

Vi har kortlagt tre katalysatorer, der er aktive medspillere i vores arbejde med grøn omstilling; vores kollegaer, vores leverandører og vores kunder.

Dem der løfter os

– Vores kollegaer

Opdaterede leveregler

 • Begrænse vores forbrug
 • Understøtte hinanden i arbejdet med den grønne omstilling
 • Aktivt fremme mere bæredygtig adfærd (kontorartikler, kantinemad, julegaver, affaldssortering, pension, on-boarding mv.)

Dem der forsyner os

– Vores leverandører

Nye krav og samarbejder

 • Stille krav til CSR i alle kontrakter
 • Vælge leverandører med detailviden inden for grøn omstilling
 • Opstille fælles målsætninger for grøn omstilling

Dem der udvikler os

– Vores kunder

Engagere og involvere

 • Tilbyde digitale løsninger som fremmer den grønne omstilling
 • Alle kunder får mulighed for vedvarende energicertifikater fra Viborg Kommune
 • Engagere vores kunder og hjælpe dem med den grønne omstilling