Spring til indhold

Aktindsigt

Offentlighedsloven giver dig ret til at få indsigt i dokumenter, der er indgået eller oprettet af vores forsyningsselskaber som led i den administrative sagsbehandling i vores virksomhed.

Retten til aktindsigt er dog ikke ubegrænset. Offentlighedsloven har fastsat en række undtagelser. Derfor giver Energi Viborg ikke aktindsigt, når det gælder emner som nævnt i højre side.

Hvis du ønsker at søge aktindsigt, skal du udfylde nedenstående formular.

  • Oplysninger om enkeltpersoners private forhold, herunder økonomiske
  • Registre eller andre systematiserede fortegnelser, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling
  • Energi Viborgs økonomiske interesser, herunder udførelsen af selskabets forretningsvirksomhed
  • Oplysninger om drifts- eller forretningsforhold, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår
  • Oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder
  • Private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

"*" indikerer påkrævede felter

Søg om aktindsigt

Oplysninger på ansøger

Oplysninger på ansøger*
Adresse*

Afslutning

Privatlivspolitik


I forbindelse med din ansøgning vil vi opbevare dine oplysninger til brug for håndtering af din henvendelse. Læs mere i vores privatlivspolitik