Spring til indhold

Vandmåleren

Dit vandforbrug skal måles, så vi kan sikre en korrekt afregning. En effektiv måling af vandforbruget giver også mulighed for at opdage eventuelle brud, hvor vandet fosser ud i større mængder.

Vandmåleren leveres af Energi Viborg Vand og er vores ejendom. Det er også vores ansvar, at målerne er testet efter de gældende regler, så de måler korrekt. De øvrige VVS-installationer tilhører ejendommens ejer.

Udskiftning af vandmålere foretages af Energi Viborg Vand. Inden en vandmåler skiftes, skal ejendommens ejer sikre sig, at de to afspærringsventiler på hver side af måleren er funktionsdygtige - se vejledning nedenfor.

Vandmåler

Forstå din vandmåler

Vi har lavet en lille illustration med forklaringer til din vandmåler, så du ved, hvad din vandmåler viser i displayet.

Bemærk, at "infokoderne" kun bliver synlige i displayet, hvis der er noget i forhold til måleren/vandforsyningen, der skal kigges nærmere på.

Vandmåler

Målerudskiftning

Det er vigtigt, at dine afspærringsventiler fungerer korrekt før en målerudskiftning. Særligt i tilfælde af en rørskade inde i huset, hvor det kan få alvorlige konsekvenser, hvis du ikke kan lukke for vandtilgangen.

Hvis afspærringsventilen er defekt, skal du sørge for at få den skiftet inden måleren udskiftes.

Som ejer er det dit ansvar at sikre, at installationen er i så god stand, at et målerskifte kan foretages uden, at installationen tager skade. Følg vejledningen "Hvad skal du gøre" for at teste om dine ventiler/haner fungerer tilfredsstillende.

Selve udskiftningen af måleren tager cirka 15 minutter, såfremt installationen er i orden.

Drikkevand

Udskiftning af defekt vandmåler

Hvis din vandmåler fryser eller på anden måde beskadiges, skal du hurtigst muligt kontakte Energi Viborg Vand, så vi kan udskifte måleren. Derudover skal du/ejeren af ejendommen sikre sig, at gentagelser ikke sker. Udskiftningen sker på din regning.

Vær specielt opmærksom på vandmålere, der sidder i uopvarmede kældre, fritidshuse eller i målerbrønde (uden for husene), hvor der er frostgrader, for her kan du risikere, at måleren sprænger. Vandmålere kan IKKE tåle frost, så du skal sørge for, at din vandmåler altid sidder frostfrit.

Hvis du konstaterer, at måleren er gået i stå eller på anden måde er i stykker, skal du også kontakte Energi Viborg Vand for af få den udskiftet. I denne situation er udskiftningen gratis.