Spring til indhold
Vi leverer rent grundvand

Om Energi Viborg Vand

Vi leverer rent vand til familier samt til erhverv og institutioner i Viborg og omegn samt i Kølvrå. Til drikkevand, madlavning, badevand – og hvad man ellers bruger vand til. Vandet er rent grundvand, der kommer fra 12 lokale boringer, og som produceres på to vandværker.

På Nordværket producerer vi årligt omkring 1,5 mio. kubikmeter vand.

På Sydværket er produktionen af vand ca. 800.000 kubikmeter om året.

Kølvrå fungerer som en selvstændig enhed, hvor der årligt leveres ca. 55.000 kubikmeter vand ud til familier, institutioner og erhverv.

Forsyningsområde

Forsyningsområdet har kilometervis af vandledninger

De to vandværker i Viborg forsyner vandet til brugerne via et fælles ledningsnet, der er cirka 600 km langt. Dertil kommer cirka 100 km stikledninger ind til boliger og ejendomme.

Vi ejer endvidere Kølvrå Vandværk, der forsyner Kølvrå via cirka 15 km forsyningsledning.

Her kan du se en oversigt over forsyningsområderne, der er markeret med blå streger. Klik på knappen nedenfor og få et kort, der kan zoomes ind på - eller du kan indtaste en adresse.

Fra grundvand til drikkevand

 

Langsigtet indsats sikrer drikkevandet

Rent grundvand er en vigtig naturressource, som vi værner om at passe på. De fleste ved fra rejser til udlandet, at rent drikkevand i hanerne ikke er en selvfølge.

Siden år 2000 har Energi Viborg Vand gjort en aktiv indsats for at beskytte grundvandet, bl.a. via skovrejsning. Der kan gå 40-50 år fra regnvandet siver ned og kan pumpes op som grundvand, så det er en langsigtet og vedvarende indsats at sikre rent grundvand for generationerne, der kommer efter os.

Vandet får en lille vandbehandling

Energi Viborg Vand pumper grundvand op fra 12 boringer fordelt på tre kildepladser. Den vigtigste kildeplads ligger nord for Viborg.

Da grundvandet har et lille indhold af jern og mangan, giver vi det en simpel vandbehandling inden det pumpes ud i ledningsnettet. Behandlingen består af en effektiv iltning efterfulgt af filtrering i et sandfilter. Foruden at rense vandet for jern og mangan fjerner vandbehandlingen urenheder, lugt og bismag. Resultatet er rent og klart drikkevand, som vi kender det i Danmark.