Spring til indhold

Årsrapport for Energi Viborg - moderselskabet

Du kan se Energi Viborgs faglige og økonomiske resultater i årsrapporten, der foruden regnskabet indeholder ledelsens beretning for moderselskabet samt en kortfattet beretning for hvert datterselskab.

Den seneste årsrapport dækker perioden januar - december og er godkendt på Energi Viborgs generalforsamling den 7. juni 2023.

Årsrapporter for datterselskaberne

De enkelte datterselskaber udgiver også en årsrapport med regnskab og beretning. Rapporterne dækker for perioden januar - december, og de seneste er godkendt på de respektive datterselskabers generalforsamlinger den 12. maj 2023.