Spring til indhold
Vi renser Viborgs spildevand

Om Energi Viborg Vand

Energi Viborg Vand sørger for at spildevand fra boliger og erhverv i Viborg Kommune bliver renset, før det ledes ud i naturen. Vi opsamler også store mængder regnvand fra bymæssig bebyggelse og veje i rensedamme, hvor det renses inden det ledes ud i vandløb og søer.

For at sikre en effektiv spildevandsrensning har vi opbygget et omfattende system af kloak- og regnvandsledninger og rensningsanlæg. De to største anlæg er Viborg Centralrenseanlæg og Bjerringbro Renseanlæg, der tilsammen udgør 77 procent af den samlede rensekapacitet.

 

 

 

2.080 km kloak- og regnvandsledninger

270 pumpestationer

363 bassiner

12 renseanlæg

Se mere på Viborg Kommunes hjemmeside

Spildevandsplan og forsyningsområde

Forsyningsområdet fremgår af den spildevandsplan, som er godkendt af Viborg Kommune.

Det fremgår også af spildevandsplanen hvilken type kloak, der er i det område, hvor din ejendom ligger.

Du kan se forsyningsområdet og spildevandsplanen på Viborg Kommunes hjemmeside.

Bundfældningstanke og samletanke

Tømning af septiktanke

Foruden spildevandsrensning har Energi Viborg Vand ansvaret for tømning af de ca. 6.000 bundfældningstanke og samletanke på ejendomme, der ikke er tilsluttet kloaknettet.

Bundfældningstanke er også kendt som septiktanke.