Spring til indhold

Indefrysning af el

Den 31. oktober 2023 udløber tilmeldingsfristen i forbindelse med indefrysningsordningen, og alle fordringer (indefrosne beløb) overføres herefter til Erhvervsstyrelsen til opkrævning.

Det første år efter ordningens ophør er afdragsfrit for kunden. Dog påregnes der renter af det indefrosne beløb.

Der udsendes informationsbreve til alle tilmeldte i ordningen vedrørende afbetaling af det indefrosne beløb.

Hvis du har spørgsmål til indefrysningsordningen, kan du kontakte kundeservice på telefon 8929 2923.