Spring til indhold

Vandregulativ

Vandforsyningen har udfærdiget et regulativ i henhold til § 55 i lov om vandforsyning mv.

I regulativet er beskrevet rettigheder og forpligtelser både for forbrugere og for vandforsyning.

Klik på pilen for at se det gældende regulativ.

Klagevejledning

Du kan indsende en klage vedrørende eventuelle tvister med vandforsyningen til:

Center for klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

www.naevneneshus.dk