Spring til indhold

En moderne og åben virksomhed

Energi Viborg A/S er moderselskab for de selvstændige datterselskaber inden for strøm og vand. Vores hovedaktivitet er at varetage koncernledelsen – herunder den strategiske og organisatoriske udvikling af koncernen. Hele koncernen beskæftiger omkring 105 medarbejdere.

Som en moderne virksomhed har Energi Viborg arbejdet seriøst med at definere vores rolle over for kunderne og det samfund, der omgiver os. Da vi lægger stor vægt på åbenhed og nærhed over for vores kunder, har vi valgt også at lægge både vision og mission offentligt frem – du kan se dem herunder. Derudover kan du på denne side også finde vedtægter for alle selskaberne samt ejerstrategi.

Mission

Energi Viborgs mission er at sikre en stabil og effektiv forsyning, til lavest mulig pris, til vores kunder i Viborg Kommune inden for forsyningsområderne el, vand og spildevandshåndtering.

Dette skal ske ved at udnytte de fordele, som opnås ved at være et professionelt drevet multiforsyningsselskab.

Vi vil samtidig rådgive kunderne i forbindelse med deres anvendelse af vores ydelser, så de kan optimere deres forbrug ud fra såvel økonomiske som miljømæssige forhold.

Vision

Visionen for Energi Viborg er, at koncernen gennem en professionel og målrettet indsats sikrer og udbygger sin position som et stærkt og kompetent multiforsyningsselskab til gavn for vores kunder.

Hils på vores chefgruppe

Mette Urup

Administrerende direktør for Energi Viborg og direktør for datterselskaberne
Telefon 8929 2925

Thomas Sørensen

Økonomichef for Energi Viborg
Telefon 8929 2926

Flemming Hermann

Chef for Energi Viborg Vand
Telefon 8929 2801

Søren Juul Hansen

Chef for Energi Viborg Elteknik, Energi Viborg Gadelys og Elnet Midt A/S
Telefon 8929 2948

Dorte Danielsen

Direktionssekretær/HR
Telefon 8929 2930

Organisation og strategi

Her kan du se vores organisationsplan, og du kan downloade vores ejerstrategi, som er gældende til maj 2027.

Du kan også hente vores "Redegørelse for god Selskabsledelse - version 2.2", som er udarbejdet i februar 2024.