Spring til indhold

Whistleblowerordning

Hos Energi Viborg har vi oprettet en whistleblowerordning, hvor enhver har mulighed for anonymt at anmelde en mistanke eller bekymring, som vedrører Energi Viborg. Før du sender en anmeldelse, vil vi opfordre dig til at læse informationerne på denne side.

Du kan anmelde mistanke om ulovlige eller alvorlige forhold eller uretmæssigheder i Energi Viborg de områder, der er oplistet til højre.

Klik på nedenstående link til PwC (læs mere om PwC nedenfor) for at sende en anmeldelse. Når du har indsendt din anmeldelse, får du et svar inden for 24 timer, hvis du indtaster dine kontaktoplysninger.

Brug ikke whistleblowerordningen til at rapportere begivenheder, der udgør en umiddelbar trussel mod liv eller ejendom. Hvis du har brug for nødhjælp, skal du kontakte de offentlige nødtjenester.

  • Økonomisk kriminalitet - for eksempel regnskabsmæssig manipulation, misbrug af virksomhedens ressourcer, bedrageri, bestikkelse og korruption, tyveri, underslæb, forfalskning af dokumenter og hvidvask
  • Brud på konkurrenceregler
  • Alvorlige overtrædelser af arbejdssikkerhed
  • Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
  • Grove eller gentagende lovovertrædelser
  • Alvorlige overtrædelser af interne retningslinjer og regler
  • Fysisk eller psykisk vold, seksuelle krænkelser, chikane, trusler og øvrige alvorlige forhold upassende adfærd.