Spring til indhold

Erhverv

Kun relevant for VVS-installatører

Det er kun autoriserede VVS-installatører, der må udføre arbejde med faste installationer.
Det gælder både i bolig- og erhvervsbyggeri.

Bestilling og tilmelding

Nyt vandstik samt ændring eller flytning af eksisterende vandstik skal bestilles hos Energi Viborg Vand af installatøren.

Det er installatøren, som skal foretage tilmeldingen ved at udfylde nedenstående tilmeldingsblanket. Hvis der foretages væsentlige ændringer på eksisterende forhold skal det også anmeldes. Vær opmærksom på at blanketten skal sendes inden byggeriet påbegyndes.

Byggevand

Der skal etableres byggevand og byggevandsmåler i forbindelse med erhvervsbyggeri og ved opførsel af etageboliger eller tæt-lav bebyggelse med flere boligenheder på fælles stik.

Måleren fås ved henvendelse til Energi Viborg Vand.

Takster for tilslutning til vandforsyningen kan ses på siden med vandpriser.

Vandmåler

Installation af vandmåler

Før vandforsyningen monterer en vandmåler, skal VVS-installatøren montere en afspærringsventil på hver side af måleren samt en kontrollerbar kontraventil i klasse 2.

Byggelængden for husholdningsmålere er 130 mm – og der benyttes målere fra Kamstrup (QN 2,5).

Til byggerier ud over almindelige parcelhuse aftales målertype samt byggelængde individuelt.

Ved sommerhuse skal der etableres målerbrønd til vandmåleren.