Spring til indhold
Multiforsyning

Vi er din lokale multiforsyning

Energi Viborg leverer vand og strøm til boliger og arbejdspladser – primært i Viborg Kommune.

Foruden ansvaret for strøm og vand står Energi Viborg for behandling af spildevand og for driften af gadelys og trafiksignaler.

Vi er med andre ord din lokale ”multiforsyningsvirksomhed”, som tager sig af hele din forsyning – herunder service og afregning. Det betyder, at du kan henvende dig ét sted for at få hjælp og rådgivning uanset om det drejer sig om kloak, strømforbrug, vandmåler, drikkevand eller gadelys.

Vi sælger strøm i hele landet

Vi sørger for rent drikkevand

Vi renser spildevandet

Drift og vedligeholdelse af gadelys og trafiksignaler

Energi Viborg er i dag en solid og moderne forsyningsvirksomhed med stor faglig ekspertise, der bygger videre på mere end 100 års erfaring med og udvikling af sikker lokal forsyning.

Vi er i front med den teknologiske udvikling inden for sikker effektivisering og automatisering af forsyningsanlæg – og vi lægger stor vægt på, at vores medarbejdere inden for el, vand og spildevand altid er fagligt opdaterede på deres fagområder.

Mette Urup
Administrerende direktør

Miljøbevidst og fremtidsorienteret

Som en miljøbevidst virksomhed tager vi også aktivt del i udvikling og anvendelse af alternative energiteknologier.

Vi drifter Sønæs, der er en innovativ løsning på rensning af overflade- og regnvand i Viborg midtby. Vi står også i spidsen for Elenaprojektet omkring energibesparende gadelys, der breder sig i hele Viborg Kommune.

Energi Viborg er et aktieselskab, som ejes 100 procent af Viborg Kommune. Det betyder, at vores forretning skal hvile i sig selv – vi skal ikke give overskud til aktionærer.

Vores opgave er helt enkelt at sikre dig konkurrencedygtige ydelser af høj kvalitet og en forsyningssikkerhed helt i top. Det gælder i dag og i fremtiden.

Mette Urup
Administrerende direktør

Kommunikationspolitik

Energi Viborgs kommunikationspolitik har det formål at øge organisationens interessenter og målgrupper herunder især kundernes kendskab til organisationen.

Desuden skal den synliggøre organisationens positive værdier og handlinger i omverdenen samt bidrage til internt at skabe klarhed, samling og opbakning om organisationens mangeartede kommunikationsopgaver.