Spring til indhold

Vandkvalitet

Vi sikrer din vandkvalitet gennem kontrol

Lovgivningen stiller klare krav til vandets kvalitet og til kontrol. Hos Energi Viborg Vand sikrer vi, at vandkvaliteten altid er i orden ved at arbejde med ”Dokumenteret drikkevandssikkerhed”.

Det betyder, at vi har et eksternt firma til at foretage kontrolprøver, og det foregår på tidspunkter, vi ikke kender eller bestemmer. Der udtages ca. tre gange så mange kontrolprøver, som loven kræver – og de fleste prøver foretages på ledningsnettet for at sikre, at kvaliteten er i orden hos kunderne.

Vandets hårdhedsgrad

Det er helt naturligt, at vandet fra vores tre vandværker har forskellig hårdhed. Det afhænger groft sagt af mængden af kalk i undergrunden.

Vandets hårdhed måles i dH (Deutsche Härte) og er et udtryk for vandets indhold af opløst calcium og magnesium. Vand under 4 dH betegnes som meget blødt, 4-8 dH er blødt, 8-12 dH er middelhårdt, 12-18 dH er temmelig hårdt og 18-24 dH betegnes som hårdt.

  • Vandets hårdhed måles i dH (Deutsche Härte) og er et udtryk for vandets indhold af opløst calcium og magnesium. Vand under 4 dH betegnes som meget blødt, 4-8 dH er blødt, 8-12 dH er middelhårdt, 12-18 dH er temmelig hårdt og 18-24 dH betegnes som hårdt.
  • Hvis du bor i den sydlige del af Viborg (syd for Holstebrovej og i Arnbjerg), modtager du vand fra Sydværket. Her sendes vandet ud med en hårdhedsgrad på 6,5 dH, hvilket svarer til blødt vand.
  • I resten af Viborg og omegn kommer vandet fra Nordværket, hvor hårdhedsgraden er på 9,5 dH, som ligger i den middelhårde kategori.
  • I Kølvrå holder vandet sig lige indenfor den bløde kategori med 7,5 dH.