Spring til indhold
Hjælp til spildevand
Spildevand – generelt

Problemer med kloak og afløb

Har du problemer med kloak eller afløb, så er det vigtigt, at du får henvendt dig det rette sted. Du kan med fordel gennemgå nedenstående liste med typiske kloakproblemer, inden du beslutter, hvem du skal kontakte.

Typiske kloakproblemer – og hvem du skal kontakte

Regnvand på vejen

Problemer med tilstoppede rendestensbrønde eller andre problemer med vand på vejen og lignende er som udgangspunkt vejejers ansvar. Hvis du oplever vand på vejen skal du kontakte følgende:

Offentlig vej

Kontakt Viborg Kommunes afdeling, Teknik- og Miljø – Park og Vej på telefon 8787 5353

Privat vej

Kontakt din grundejerforening eller dit vejlaug.

Afløbet fra din ejendom

Kloak og afløb på din grund er som udgangspunkt dit eget ansvar. Kloakken uden for skel er vores ansvar.

Har du problemer med afløbet fra din ejendom, kan du forsøge at finde skelbrønden på din ejendom. Skelbrønden vil ofte være placeret 1-2 m fra dit skel mod vejen. Hvis spildevandet løber frit i brønden, skal problemet findes i dine egne afløb. Hvis vandet derimod stuver op i brønden er problemet højst sandsynligt vores.

Du har selv ansvar for drift og vedligeholdelse af dine afløb. Stammer problemet fra dine afløb inde i huset eller kloakledninger på din grund, skal du selv bestille et spulefirma eller en autoriseret kloakmester. Bor du til leje, skal du kontakte din udlejer.

Lugt fra din kloak

Hvis du døjer med kloaklugt i huset, kan det være fordi vandlåsene i huset er tørret ud eller suget tomme. Det kan ske, hvis du ikke har brugt afløbene i en periode (fx hvis du har været bortrejst). Vandlåsene kan også blive suget tomme i forbindelse med spulearbejde, eller når det regner kraftigt.

Oplever du lugtgener, skal du åbne for vandhanerne ved alle afløb og trække ud i toilettet. Husk også de gulvafløb, du måske ikke bruger så ofte. Når vandlåsene bliver fyldt op med vand bør kloaklugten forsvinde.

Kloaklugten kan også skyldes urenheder i afløbet, så sørg for at holde dine gulvafløb rene ved jævnligt at rense vandlåsene.

Hovedkloakken – uden for skel

Hvis spildevandet står op i skelbrønden, er der typisk problemer i hovedledningen. Anmeld problemet til os ved at sende en e-mail til spildevand@energiviborg.dk eller ringe på telefon 8929 2800.

Problemer med spildevandsanlæg og lignende

Hvis du konstaterer problemer ved spildevandsforsyningens renseanlæg, pumpestationer eller regnvandsbassiner, bedes du kontakte os på på telefon 8929 2800.

Rotter

Rotter holder gerne til i og omkring kloakker og afløb. Hvis du har konstateret rotter eller har mistanke om, at du har rotter, skal du anmelde det til Viborg Kommune.

Læs mere og anmeld rotter på Viborg Kommunes hjemmeside

Kontakt Energi Viborg Vand – Spildevand

Hvis du oplever problemer med kloakken, er du velkommen til at kontakte Energi Viborg Vand på telefon eller e-mail. Jo mere detaljeret du kan beskrive problemet, jo bedre og hurtigere kan vi hjælpe dig.

Indberet kælderoversvømmelse

Din indberetning kan forbedre hele afløbssystemet

Energi Viborg Vand vil gerne have besked, hvis du har haft oversvømmelse. Vi bruger oplysningerne i vores planlægning af, hvor vi skal forbedre afløbssystemet, og dermed være med til at gøre forholdene i dit område bedre.

Kælderen er dit ansvar

Energi Viborg Vand har ansvaret for at aflede spildevand for stueplan og højere. Det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen. Det er altså også dit ansvar at sikre din kælder mod oversvømmelse.

Læs eventuelt vores pjece "Hvem har ansvaret for kloakken".

Hvad gør vi?

Energi Viborg Vand arbejder hele tiden på at forbedre afløbssystemet, men systemet vil aldrig kunne rumme ekstreme regnmængder, som fx skybrud. Når vi renoverer afløbssystemet undersøger vi, om rørene er for små i forhold til nutidens ”dimensionsgivende regn”. Er det tilfældet, udskifter vi dem typisk med et nyt rør af større dimension.

Vores indsats er imidlertid ingen garanti mod oversvømmelser, når voldsomme regnskyl sætter ind. Det er nemlig ikke realistisk at etablere alle ledninger og anlæg, så de kan klare alle regnskyl. Kloakker, der er dimensioneret efter tidligere tiders dimensioneringspraksis, vil heller ikke kunne håndtere nutidens større regnskyl. Her vil kloakkerne først blive udskiftet efterhånden som de nedslides.

Indberet kælderoversvømmelse på:

Se flere populære spørgsmål relateret til kloakproblemer