Spring til indhold
Kritiske meddelelser - Vi har lige nu 1 kritisk meddelelse Se mere her
Igangværende
Sparkær

Kloakseparering etape 2 og 3 i Langgade, Sparkær Mosevej, del af Foldbjergvej og del af Højvej

Opdateret d. 6. december 2023

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S, link til hjemmeside her.

Projektperiode

Projektet opstartes primo februar 2023 og forventes afsluttet 31. januar 2024, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet påbegyndes ved Langgade 15/17.

Behandlingen af vor ansøgning til Banedanmark om tilladelse til krydsning af banen ved Langgade trækker ud. Vi har derfor valgt at asfaltere de steder syd for banen, hvor vi har afsluttet etablering af nye kloakledninger. Asfaltering vil ske i slutningen af uge 47. Langgade vil herefter i uge 48 blive midlertidig åbnet for gennemgående trafik indtil der foreligger tilladelse til krydsning af jernbanen.

Langgade forventes igen at blive lukket for gennemgående trafik ultimo januar 2024. Revideret tidsplan vil fremgå her på hjemmesiden umiddelbart efter krydsningstilladelse fra Banedanmark foreligger.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Der er udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma WSP.

Informationsmøde

Der er afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt onsdag den 1. februar 2023 i Sparkær Forsamlingshus.

PowerPoint fra orienteringsmødet

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser
Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Læs mere om Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Læs mere om Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Læs mere om Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Tidsplan

Februar 2023 - Oktober 2023

Afspærringer

Se plan

Afspærringer

Se plan

Omkørsel

Se plan

Projekttegninger

Se plan for syd

Projekttegninger

Se plan for nord

Kontaktinformationer

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - Formand Jan Mauritsen Vils A/S 2142 4774 jmo@vils.dk
Entreprenør - Projektleder Dan Kristensen Vils A/S 4121 0380 dkr@vils.dk
Bygherre - Tilsyn Arne Madsen WSP 2366 1952 arne.madsen@wsp.com
Bygherre - Kontrakt Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk