Spildevandsafgift

Spildevandsafgift

Energi Viborg opkræver spildevandsafgift for Viborg Kommune. Spildevandsafgiften er en afgift til staten, som varierer i forhold til tankens rensemetode.

En regning om året

Hos kunder, der ikke aftager vand fra Energi Viborg, bliver spildevandsafgiften opkrævet som acontorate en gang årligt i april måned. Årsafregningen bliver ligeledes opkrævet i april.

Hvis du også køber strøm hos Energi Viborg, vil du blive opkrævet for spildevandsafgift fire gange årligt, sammen med din strømregning.

Betalingsfristen fremgår af regningen. Vi gør opmærksom på, at den generelle betalingsfrist fra juni 2020 ændres til den 10. i måneden.

Aflæsning

Spildevandsafgiften bliver som hovedregel udregnet efter faktisk forbrug.

Energi Viborg modtager de reelle aflæsninger fra de private vandværker i Viborg Kommune til brug for afregning af spildevandsafgiften.

Kunder, som har egen boring, bliver opkrævet efter en fast takst eller efter målers forbrug.

Tømningsordning

Energi Viborg  administrerer tømningsordningen i Viborg Kommune.
 
Viborg Kommune, der stadig har myndighedsopgaven, har besluttet, at alle tanke ved helårsbeboelser skal tømmes hvert år, mens tanke ved sommerhuse skal tømmes hvert andet år.

Tømningsordningen bliver opkrævet sammen med spildevandsafgiften.

Forklaring

Regningen for spildevandsafgiften og tømningsordningen er delt op i to dele. En oversigt over samlede beløb på side 1 og en detaljeret specifikation på de efterfølgende sider. Se forklaringer til posterne på regningen herunder:
 

  1. Koden kan benyttes ved adgang til vores afregningssystem via Energi Viborgs hjemmeside. Du har på "Min side" mulighed for at se eksempelvis tidligere regninger.
  2. Energi Viborg opkræver spildevandsafgift til staten for Viborg Kommune.
  3. Energi Viborg varetager opgaven med administration og opkrævning vedrørende tømningsordning for spildevand.
  4. Øvrige ydelser er gebyrer for blandt andet opkrævning via Betalingsservice eller e-Boks.
  5. Det acontobeløb, der er faktureret i afregningsperioden.
  6. Denne kunde er tilmeldt Betalingsservice. Tilmelding til Betalingsservice kan ske via Energi Viborgs hjemmeside eller ved tilmelding via kundens pengeinstitut.
  1. Energi Viborg opkræver spildevandsafgift til staten for Viborg Kommune.
  2. Afgift til staten. Afgiften varierer i forhold til tankens rensemetode.
  3. Det acontobeløb, der er faktureret i afregningsperioden.
  4. Årlig afgift til dækning af udgifter til tømning, transport og bortskaffelse af slam, samt administration af ordningen.
  5. Det acontobeløb, der er faktureret i afregningsperioden.

Forskelle i skærmindstillinger kan give udfordringer

Hvis du oplever problemer med at få vist forklaringerne via pc, kan det anbefales at minimere din browser indtil forklaringerne vises med tal og teksten kommer under fakturabilledet - eller se forklaringerne på din mobiltelefon.

Vandafledningsbidrag

Vandafledningsbidrag

Vandafledningsbidrag opkræves af Energi Viborg til dækning af selskabets omkostninger til udbygning og vedligeholdelse af renseanlæggene og kloaknettet, rensning af spildevandet samt spildevandsafgift til staten.

To regninger om året

Hos kunder, der ikke aftager vand fra Energi Viborg, bliver vandafledningsbidraget opkrævet over to acontorater om året i april og august måned. Årsafregningen bliver opkrævet sammen med første acontorate i april.

Hvis du også får vand fra Energi Viborg, vil du blive opkrævet for vandafledningsbidrag fire gange årligt, sammen med din vandregning.

Aflæsning

Vandafledningsbidraget bliver som hovedregel udregnet efter faktisk forbrug.

Energi Viborg modtager aflæsninger fra de private vandværker i Viborg Kommune til brug for afregning af vandafledningsbidraget.

Kunder, som har egen boring, bliver opkrævet efter en fast takst eller efter målers forbrug.

Forklaring

Regningen for vandafledningsbidraget er delt op i to dele. En oversigt over samlede beløb på side 1 og en detaljeret specifikation på de efterfølgende sider. Se forklaringer til posterne på regningen herunder:
 

  1. Koden kan benyttes ved adgang til vores afregningssystem via Energi Viborgs hjemmeside. Du har på "Min side" mulighed for at se eksempelvis tidligere regninger.
  2. Energi Viborg Vand opkræver vandafledningsbidrag.
  3. Øvrige ydelser er gebyrer for blandt andet opkrævning via Betalingsservice eller e-Boks.
  4. Det acontobeløb, der er faktureret i afregningsperioden.
  5. Denne kunde er tilmeldt Betalingsservice. Tilmelding til Betalingsservice kan ske via Energi Viborgs hjemmeside eller ved tilmelding via kundens pengeinstitut.
  1. Spildevandsforsyningsvirksomhed, som varetager opgaven med afledning af spildevand fra ejendomme, der er tilsluttet kloakforsyningen og et offentligt spildevandsanlæg.
  2. Vandafledningsbidraget dækker selskabets omkostninger til udbygning og vedligeholdelse af renseanlæggene og kloaknettet, rensning af spildevandet samt spildevandsafgift til staten.
  3. Det acontobeløb, der er faktureret i afregningsperioden.

Forskelle i skærmindstillinger kan give udfordringer

Hvis du oplever problemer med at få vist forklaringerne via pc, kan det anbefales at minimere din browser indtil forklaringerne vises med tal og teksten kommer under fakturabilledet - eller se forklaringerne på din mobiltelefon.

keyboard_arrow_up