Spildevandsafgift

Spildevandsafgift

Energi Viborg opkræver spildevandsafgift for Viborg Kommune. Spildevandsafgiften er en afgift til staten, som varierer i forhold til tankens rensemetode.

En regning om året

Hos kunder, der ikke aftager vand fra Energi Viborg, bliver spildevandsafgiften opkrævet som acontorate en gang årligt i april måned. Årsafregningen bliver ligeledes opkrævet i april.

Hvis du også køber strøm hos Energi Viborg, vil du blive opkrævet for spildevandsafgift fire gange årligt (marts, maj, september og november måned), sammen med din strømregning.

Betaling

Regningen skal betales den 10. april, med mindre du også er strømkunde.

Aflæsning

Spildevandsafgiften bliver som hovedregel udregnet efter faktisk forbrug.

Energi Viborg modtager de reelle aflæsninger fra de private vandværker i Viborg Kommune til brug for afregning af spildevandsafgiften.

Kunder, som har egen boring, bliver opkrævet efter en fast takst eller efter målers forbrug.

Tømningsordning

Energi Viborg administrerer tømningsordningen i Viborg Kommune.
 
Viborg Kommune, der stadig har myndighedsopgaven, har besluttet, at alle tanke ved helårsbeboelser skal tømmes hvert år, mens tanke ved sommerhuse skal tømmes hvert andet år.

Tømningsordningen bliver opkrævet sammen med spildevandsafgiften.

Vandafledningsbidrag

Vandafledningsbidrag

Vandafledningsbidrag opkræves af Energi Viborg til dækning af selskabets omkostninger til udbygning og vedligeholdelse af renseanlæggene og kloaknettet, rensning af spildevandet samt spildevandsafgift til staten.

To regninger om året

Hos kunder, der ikke aftager vand fra Energi Viborg, bliver vandafledningsbidraget opkrævet over to acontorater om året i april og august måned. Årsafregningen bliver opkrævet sammen med første acontorate i april.

Hvis du også får vand fra Energi Viborg, vil du blive opkrævet for vandafledningsbidrag fire gange årligt, sammen med din vandregning.

Aflæsning

Vandafledningsbidraget bliver som hovedregel udregnet efter faktisk forbrug.

Energi Viborg modtager aflæsninger fra de private vandværker i Viborg Kommune til brug for afregning af vandafledningsbidraget.

Kunder, som har egen boring, bliver opkrævet efter en fast takst eller efter målers forbrug.

 

keyboard_arrow_up