Spring til indhold
Hjælp til spildevand
Spildevand – regninger og betalinger

Hjælp til at forstå din spildevandsregning

Hos Energi Viborg afhænger indholdet af din spildevandsregning af, 1) om du tilsluttet den offentlige kloak eller har septiktank/samletank, og 2) om du er drikkevandskunde ved Energi Viborg eller hos et andet vandværk.

Herunder giver vi en kort gennemgang af de forskellige poster, du kan finde på din spildevandsregning.

Spildevandsafgift – kunder, der ikke er tilsluttet offentlig kloak

Kunder, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, betaler spildevandsafgift til Energi Viborg, der opkræver afgiften for Viborg Kommune. Spildevandsafgiften er en afgift til staten, som varierer i forhold til tankens rensemetode.

Opkrævning

Hos kunder, som ikke aftager vand fra Energi Viborg, bliver spildevandsafgiften opkrævet på årsopgørelsen, der er til betaling den 10. april, sammen med acontobetaling for det efterfølgende år.

Hvis du modtager vand fra Energi Viborg, vil du blive opkrævet for vandafledningsbidrag fire gange årligt, sammen med din vandregning. Fakturaerne skal betales den 10. i månederne februar (fra 2024), maj, september og november.

Aflæsning

Spildevandsafgiften bliver som hovedregel udregnet efter faktisk forbrug.

Energi Viborg modtager de reelle aflæsninger fra de private vandværker i Viborg Kommune til brug for afregning af spildevandsafgiften.

Kunder, som har egen boring, bliver opkrævet efter en fast takst eller efter målers forbrug.

Tømningsordning

Energi Viborg administrerer tømningsordningen i Viborg Kommune.

Viborg Kommune, der stadig har myndighedsopgaven, har besluttet, at alle tanke ved helårsbeboelser skal tømmes hvert år, mens tanke ved sommerhuse skal tømmes hvert andet år.

Tømningsordningen bliver opkrævet sammen med spildevandsafgiften.

 

infografik der viser en samlet regning, der opdeles i to særskilte regninger.
Nyhed

Særskilte fakturaer fra 2023

Relevant for kunder, der også køber strøm hos Energi Viborg
Vi gør opmærksom på, at der fremover ikke kan faktureres for strøm og vand/spildevand på samme opkrævning. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for dig.

Vandafledningsbidrag – kunder, der er tilsluttet offentlig kloak

Vandafledningsbidrag opkræves af Energi Viborg til dækning af selskabets omkostninger til udbygning og vedligeholdelse af renseanlæggene og kloaknettet, rensning af spildevandet samt spildevandsafgift til staten.

Opkrævning

Hos kunder, som ikke aftager vand fra Energi Viborg, bliver vandafledningsbidraget opkrævet på årsopgørelsen, der skal betales den 10. april, sammen med acontobetaling for det første halve år. Acontobetalingen for det sidste halve år opkræves til betaling den 10. august.

Hvis du modtager vand fra Energi Viborg, vil du blive opkrævet for vandafledningsbidrag fire gange årligt, sammen med din vandregning. Fakturaerne skal betales den 10. i månederne februar (fra 2024), maj, september og november.

Aflæsning

Vandafledningsbidraget bliver som hovedregel udregnet efter faktisk forbrug.

Energi Viborg modtager aflæsninger fra de private vandværker i Viborg Kommune til brug for afregning af vandafledningsbidraget.

Kunder, som har egen boring, bliver opkrævet efter en fast takst eller efter målers forbrug.

Se flere spørgsmål og emner relateret til spildevand