Spring til indhold
Kritiske meddelelser - Vi har lige nu 1 kritisk meddelelse Se mere her
Igangværende
Løgstrup

Separering af Borgergade, Brændalsvej, Ekkodalen, Kølsenvej, Møllegårdsvej, Møllevang, Skolegade og Østergade

Opdateret d. 6. december 2023

Energi Viborg Vand A/S vil udføre et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af TM Entreprenørfirma

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma, Niras A/S.

Projekttegninger vedr. kloakseparering

Oversigt over anlægsområderne

Oversigt over bassinområdet samt Borgergade 69-57A

Oversigt over Borgergade 57A-13 samt Møllegårdsvej

Oversigt over Skolegade og Østergade

Oversigt over Ekkodalen

Oversigt over Møllevang og Brændalsvej

Oversigt over Kølsenvej

Oversigt over bassinopbygning

Projektperiode

Projektet opstartes medio april 2023 med arbejder ved et nyt bassin på Hjarbækvej og derefter berøres Borgergade fra Hjarbækvej og til Borgergade nr. 13. Derudover er Møllevang og Brændalsvej planlagt til udførelse i 2023, men dette kan ændres, men her får beboerne besked, hvis dette er tilfældet. Arbejdet på Borgergade forventes afsluttet ultimo oktober 2023, dog afhængigt af vejret.

I etape 2 i 2024 berøres de resterende planlagte veje, hvor der opstartes på Østergade.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Berørte ejendomme i projektet vil blive fotoregistreret umiddelbart før opstart af de enkelte etaper. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S.

Informationsmøde

Forud for opstarten af etapen 2023 blev der afholdt et informationsmøde tirsdag d. 11. april i Løgstrup Hallen, og materialet fra mødet kan ses herunder.

PowerPoint fra informationsmøde

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Læs mere om Natur og Vand, Viborg Kommune, Separat kloakering

Læs mere om Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link.

Læs mere om Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand 

Seneste nyt pr. 31. oktober 2023

Selve gravearbejdet er afsluttet på Borgergade og i krydset Skolegade og Østergade og i uge 45 vil de nye rør blive kontrolleret med tv-inspektioner. I uge 46 gøres der klar til asfalt, som vil blive udlagt fra midt uge 47.

Gravearbejdet er påbegyndt på Møllevang og Brændalsvej og dette arbejde vil fortsætte hen over nytåret - med en lille pause i juleferien.

I løbet er november 2023 udsendes der information til de ejendomme, der er med i etapen i 2024, som blandt andet omfatter Østergade og Ekkodalen og midt i december afholdes der et infomøde vedrørende næste års etape.

Projektperiode / tidsplan

April 2023 - September 2024

Afspærring

Afspærring krydset Skolegade og Østergade

Afspærring

Afspærring Møllevang og Brændalsvej

Kontaktinformationer

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør – Projektleder Nikolaj Rohde TM Entreprenørfirma ApS 2266 7830 nr@tmvinderup.dk
Entreprenør - Formand Thomas Miltersen TM Entreprenørfirma ApS 4010 4028 tm@tmvinderup.dk
Rådgiver - Tilsyn Mikael Laursen Niras A/S 2046 2803 mkla@niras.dk
Bygherre - Projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Sagsbehandler - Natur og Vand Bente Kofoed Viborg Kommune 8787 5636 bkof@viborg.dk