Spring til indhold
Vorning
Igangværende projekter

Kloakseparering Vorning etape 1

Opdateret d. 20. juli 2024

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på Vorningvej (og i 2024 etape 2 på Smedevej, Vorningvej 67-71, Digevej, Holmevej og Kristiansvej). Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Entreprenør Søren Bertelsen. Læs mere på entreprenørens hjemmeside her.

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma CS Consult.

Projektperiode

Projektet opstartes primo april 2023 og forventes afsluttet medio august 2024, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet påbegyndes ved eksisterende bassin ved Vorningvej 108 og når op i Vorningvej i løbet af uge 21/22, 2023.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan 1 - uploades når den er godkendt
Afspærringsplan 2 - uploades når den er godkendt

Fotoregistrering

Der er udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma CS Consult.

Informationsmøde

Der er afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt torsdag den 30. marts 2023 i Vorning Kultur- og Forsamlingshus.

Power Point fra orienteringsmødet

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Læs mere om Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Læs mere om Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Læs mere om Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

 

Projektperiode /Tidsplan

1. april 2023 til 15. august 2024

Projekttegninger /Kloakplan

Se aktuelle plan

Omkørselsplan

Se aktuelle plan

Kontaktinformationer

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - Projektleder Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203 mail@ent-sb-sodring.dk
Bygherre - Tilsyn Kasper B. Jensen CS Consult ApS 4212 5477 kasper@csconsult.nu
Bygherre - Kontakt Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk
Entreprenør - formand Torben Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 2750 6209 mail@ent-sb-sodring.dk