Vandmåleren

Vandmåleren er din sikkerhed mod uopdaget lækage.

Dit vandforbrug skal måles, så vi kan sikre en korrekt afregning. En effektiv måling af vandforbruget giver også mulighed for at opdage eventuelle brud, hvor vandet fosser ud i større mængder.

Vandmåleren leveres af Energi Viborg Vand og er vores ejendom. Det er også vores ansvar, at målerne er testet efter de gældende regler, så de måler korrekt. De øvrige VVS-installationer tilhører ejendommens ejer.

Udskiftning af vandmålere foretages af Energi Viborg Vand samt lokale VVS firmaer. Inden en vandmåler skiftes, skal ejendommens ejer sikre sig, at de to afspærringsventiler på hver side af måleren er funktionsdygtige. Se afsnittet ”Afprøvning af ventilerne” herunder.

Selve udskiftningen af måleren tager ca. 15 minutter, såfremt installationen er i orden.

Afprøvning af ventilerne

Her er en vejledning i afprøvning af afspærringsventilerne:

  1. Start med at åbne for en vandhane så tæt ved måleren som muligt.
  2. Luk derefter den ene ventil før måleren, så viseren på måleren stopper. Tjek at vandet ikke løber. Luk op for ventilen igen. 
  3. Luk derefter den anden ventil efter måleren, så målerens viser stopper. Tjek at vandet ikke løber. Luk op for ventilen igen.

Det er vigtigt, at dine afspærringsventiler fungerer korrekt. Særligt i tilfælde af en rørskade inde i huset, hvor det kan få alvorlige konsekvenser, hvis du ikke kan lukke for vandtilgangen.

Hvis afspærringsventilen er defekt, skal du sørge for at få den skiftet inden måleren udskiftes.

Som ejer er det dit ansvar at sikre, at installationen er i så god stand, at et målerskifte kan foretages uden installationen tager skade.

Udskiftning af defekt vandmåler

Hvis din vandmåler fryser eller på anden måde beskadiges, skal du hurtigst muligt kontakte Energi Viborg Vand, så vi kan udskifte måleren. Derudover skal ejeren af ejendommen sikre sig, at gentagelser ikke sker. Udskiftningen sker på din regning - se prisliste.

Hvis du konstaterer, at måleren er gået i stå eller på anden måde er i stykker, skal du også kontakte Energi Viborg Vand for af få den udskiftet. I denne situation er udskiftningen gratis.

keyboard_arrow_up