Vandkvalitet

Vi sikrer din vandkvalitet gennem kontrol

Lovgivningen stiller klare krav til vandets kvalitet og til kontrol. Hos Energi Viborg Vand sikrer vi, at vandkvaliteten altid er i orden ved at arbejde med ”Dokumenteret drikkevandssikkerhed”.

Det betyder, at vi har et eksternt firma til at foretage kontrolprøver, og det foregår på tidspunkter, vi ikke kender eller bestemmer. Der udtages ca. tre gange så mange kontrolprøver, som loven kræver – og de fleste prøver foretages på ledningsnettet for at sikre, at kvaliteten er i orden hos kunderne.

Her kan du se analyseresultaterne fra de enkelte vandværker
 

Så hårdt er vores vand

Det er helt naturligt, at vandet fra vores tre vandværker har forskellig hårdhed. Det afhænger groft sagt af mængden af kalk i undergrunden.

Vandets hårdhed måles i dH (Deutsche Härte) og er et udtryk for vandets indhold af opløst calcium og magnesium. Vand under 4 dH betegnes som meget blødt, 4-8 dH er blødt, 8-12 dH er middelhårdt, 12-18 dH er temmelig hårdt og 18-24 dH betegnes som hårdt.

Hvis du bor i den sydlige del af Viborg (syd for Holstebrovej og i Arnbjerg), modtager du vand fra Sydværket. Her sendes vandet ud med en hårdhedsgrad på 6,5 dH, hvilket svarer til blødt vand. I resten af Viborg og omegn kommer vandet fra Nordværket, hvor hårdhedsgraden er på 9,5 dH, som ligger i den middelhårde kategori. I Kølvrå holder vandet sig lige indenfor den bløde kategori med 7,5 dH.

Vandets hårdhed er bl.a. afgørende for mængden af vaskepulver – og for hvor tit, du skal afkalke din kaffemaskine.

Misfarvet vand – hvad gør du?

Okker i rørene

Du kan opleve misfarvet vand i hanerne – ofte brunt eller gulligt. Det sker typisk i forbindelse med et stort vandforbrug i et bestemt område.

Årsagen til misfarvningen er okker, der sidder som belægninger i røret. Ved det ekstraordinære vandforbrug bliver belægningen løsrevet og misfarver vandet. Okker er ikke sundhedsskadeligt.

Du kan slippe af med misfarvningen ved at lade vandet løbe, gerne ved en hane så tæt ved vandmåleren som muligt. Når vandet igen er klart er det en god ide at rengøre den si, der ofte sidder på vandhanen.

Misfarvet vasketøj

  1. Læg tøjet i blød i vand med citronsyre. Brug 1 deciliter citronsyre til 10 liter vand.
  2. Tag tøjet op efter en halv time og vrid det.
  3. Vask tøjet i en varm sodaopløsning. Brug 3 deciliter soda til 10 liter vand.
  4. Skyl tøjet og vask det på almindelig vis.

Det er vigtigt, at tøjet ikke når at tørre i løbet af behandlingen.

Mælkehvidt vand

Hvis vandet er mælkehvidt, skyldes det et stort indhold af luftbobler i vandet. Hælder du vand i et glas, så vil det blive klart, når det står i ganske kort tid. Du slipper af med problemet ved at skylle vandrørene godt igennem.

keyboard_arrow_up