Nyttig viden for VVS-installatører

Det er kun autoriserede VVS-installatører, der må udføre arbejde med faste installationer. Det gælder både i boliger og erhvervsbyggeri.

 

Bestilling og tilmelding

Nyt vandstik samt ændring eller flytning af eksisterende vandstik skal bestilles hos Energi Viborg Vand af installatøren.

Det er også installatøren, som skal foretage tilmeldingen ved at udfylde ansøgningsblanketten og sende den til Energi Viborg Vand. Hvis der foretages væsentlige ændringer på eksisterende forhold skal det også anmeldes. Vær opmærksom på at blanketten skal sendes inden byggeriet påbegyndes.

Ansøgningsblanket

Byggevand

Der skal etableres byggevand og byggevandsmåler i forbindelse med erhvervsbyggeri og ved opførsel af etageboliger eller tæt-lav bebyggelse med flere boligenheder på fælles stik.

Måleren fås ved henvendelse til Energi Viborg Vand.

Takster for tilslutning til vandforsyningen kan ses her.

keyboard_arrow_up