Vandregningen

Aconto og opgørelse

Du betaler for dit vandforbrug fire gange om året – for et kvartal af gangen.

Vand/spildevand betales som en opgørelse fra sidste kvartal, samt et acontobeløb for det forventede forbrug for de næste tre måneder. Altså én samlet regning pr. kvartal.

Hvis du også er strømkunde hos os, bliver du på samme faktura opkrævet for en opgørelse og et acontobeløb for hvert kvartal for dit strømforbrug.

Betaling

Regningerne med acontorater og opgørelser skal betales den 10. i månederne marts, maj, september og november.

keyboard_arrow_up