Indefrysningsordning på elregninger

Loven om indefrysningsordning for høje energiregninger giver kunder hos elforsyninger ret til indefrysning af den del af elprisen, der overstiger 0,80 kroner per kWh for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023.

Hvis du ønsker at blive tilmeldt indefrysningsordningen, skal du udfylde et tilmeldingsskema - klik på nedenstående knap. Her skal du indtaste dit kundenummer og din adgangskode (Login til Min Side), som du finder på din sidste faktura. Bemærk venligst, at tilmeldingen er bindende angående til- og frameldingsgebyr - læs mere her

Jeg er klar til tilmelding

Har du brug for hjælp i forbindelse med udfyldelse af skemaet, kan du kontakte os på telefon 8929 2968.

Se priseksempler og læs meget mere om indefrysningsordningen nedenfor eller hos borger.dk og Erhvervsstyrelsen.

Alt om indefrysningsordningen - borger.dk
Alt om indefrysningsordningen - Erhvervsstyrelsens side

PRISEKSEMPEL - HUS

Eksemplet tager udgangspunkt i følgende:

 • Husstand med to voksne og to børn = 4.000 kWh per år
 • Den rene elpris for en fastprisaftale = 3,98 kroner eksklusive moms
 • Elnetpriserne - elafgift, tariffer (lavlast) og netabonnement - tager udgangspunkt i Elnet Midt's priser, men varierer afhængig af netselskab
Priser ved 1.000 kWh (kvartalsafregning) Beløb uden indefrysning Beløb med indefrysning
Elpris, gebyr og abonnement 4.044 800
Elafgift, tariffer og netabonnement 1.990 1.990
Moms 1.508 1.508
Beløb til betaling inklusive alt moms 7.542 4.298
     
Indefrosset beløb eksklusive moms   3.244
     
Herudover bliver tilmeldingsgebyr (momsfri) indregnet i "indefrosset beløb" som et engangsbeløb   200

 

PRISEKSEMPEL - HUS MED ELVARME

 • Husstand med to voksne og to børn = 15.000 kWh per år
 • Den rene elpris for en fastprisaftale = 3,98 kroner eksklusive moms
 • Elnetpriserne - elafgift, tariffer (lavlast) og netabonnement - tager udgangspunkt i Elnet Midt's priser, men varierer afhængig af netselskab
Priser ved 3.750 kWh (kvartalsafregning) Beløb uden indefrysning Beløb med indefrysning
Elpris, gebyr og abonnement 14.989 3.000
Elafgift, tariffer og netabonnement 7.066 7.066
Moms 5.514 5.514
Beløb til betaling inklusive alt moms 27.569 15.580
     
Indefrosset beløb eksklusive moms   11.989
     
Herudover bliver tilmeldingsgebyr (momsfri) indregnet i "indefrosset beløb" som et engangsbeløb   200

 

PRISEKSEMPEL - VIRKSOMHED

 • Virksomhed = 25.000 kWh per år
 • Den rene elpris for en fastprisaftale = 3,98 kroner eksklusive moms
 • Elnetpriserne - elafgift, tariffer (lavlast) og netabonnement - tager udgangspunkt i Elnet Midt's priser, men varierer afhængig af netselskab
Priser ved 6.250 kWh (kvartalsafregning) Beløb uden indefrysning Beløb med indefrysning
Elpris, gebyr og abonnement 24.939 5.000
Elafgift, tariffer og netabonnement 11.682 11.682
Moms 9.155 9.155
Beløb til betaling inklusive alt moms 45.776 25.837
     
Indefrosset beløb eksklusive moms   19.939
     
Herudover bliver tilmeldingsgebyr (momsfri) indregnet i "indefrosset beløb" som et engangsbeløb   200

 

Kort info om indefrysningsordningen

Læs meget mere i nedenstående FAQ (spørgsmål/svar).

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig indefrysningsordingen via denne side.

Log ind med dit kundenummer og din kode (som du finder på din faktura). Størstedelen af felterne er allerede udfyldt, men hvis vi ikke har alle dine oplysninger, skal du selv udfylde felterne.

Har du brug for hjælp i forbindelse med udfyldelse af skemaet, kan du kontakte os på telefon 8929 2968.

Klik på nedenstående link for at se de vilkår, der gælder ved tilmelding til indefrysningsordningen.

Vilkår/tillæg til aftale

Jeg er klar til tilmelding

Beregning

Der ydes indefrysning på forskellen på den aktuelle afregningspris og prisloftet på 0,80 kroner/kWh.

Afregningsprisen beregnes som elprisen (der står på regningen), gebyrer og abonnement til elhandleren.

Elafgifter, tariffer, herunder net-abonnement og moms, indgår ikke i afregningsprisen. 

Renter/gebyrer

Indefrysningsordningen gælder for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023.

Renter

 • Husstande skal betale en rente på 2,0 % af det indefrosne beløb til energiselskabet. 
 • Virksomheder skal betale en rente på 4,4 % af det indefrosne beløb i indefrysningsåret. Klima-, energi-, og forsyningsministeren fastsætter rentesatsen for de efterfølgende år.   

Gebyrer

 • Tilmeldingsgebyr: 200 kroner (momsfri)
 • Frameldingsgebyr: 100 kroner (momsfri)

Afmeldelse

 • Du kan løbende afmelde indefrysningsordningen med virkning fra næstkommende regning. Afmeldelsen vil omfatte de energiregninger, der udstedes efter afmelding.
 • Ved fraflytning vil du modtage en opgørelse over den samlede indefrysning. Du skal på ny anmode om indefrysning, hvis du vil benytte dig af indefrysningsordningen på den nye adresse.
 • Ved leverandørskifte eller andet ophør i leveringen vil du modtage en opgørelse over den samlede indefrysning. Du skal på ny anmode om indefrysning, hvis du vil benytte dig af en indefrysningsordning hos den nye leverandør.

 

Meget mere om indefrysningsordningen

 

Senest 1 måned før afviklingsperioden påbegyndes, skal kunden meddele Energi Viborg Strøm om, hvordan kunden ønsker at indfri gælden. Kunden kan vælge mellem:

 • At afdrage gælden over en 4-årig periode mellem den 1. november 2024 og den 31. oktober 2028. 
 • At indfri gælden straks og samlet på én gang 

Bemærk dog, at kunden til enhver tid har ret til at indfri den samlede indefrysning.

 

Hvis kunden misligholder forpligtelsen til rettidigt at betale et afdrag på det indefrosne beløb, gælder følgende: 

 • Energi Viborg Strøm gennemfører en rykkerprocedure med mindst to rykkere.
 • Hvis husstanden eller virksomheden fortsat ikke afdrager herefter, kan den indefrosne energiregning overtages af Erhvervsstyrelsen med henblik på statslig inddrivelse.

 

Kunden kan afmelde sig ordningen som følger:

 • Kunden kan løbende afmelde sig indefrysningsordningen med virkning fra næstkommende regning. Afmeldelsen vil omfatte de energiregninger, der udstedes efter afmelding.
 • Kunden skal efter afmelding beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks indfris.
 • Kunden, der har afmeldt sig indefrysningsordningen, kan inden for indefrysningsperioden på ny anmode energivirksomheden om indefrysning på linje med øvrige kunder. 

For virksomheder gælder det endvidere:

 • En virksomhed skal straks afmelde indefrysningsordningen, hvis virksomheden overskrider beløbsgrænsen på i alt 15 mio. kr. samlet indefrosset beløb for el og gas. Beløbsgrænsen beregnes på koncernniveau.
 • Virksomheden skal samtidig med afmeldingen angive det samlede beløb over beløbsgrænsen med henblik på tilbagebetaling og angive om tilbagebetalingen vil ske til en eller flere energivirksomheder. 
 • Energivirksomheden skal på førstkommende energiregning til virksomheden opkræve det samlede beløb over beløbsgrænsen, der skal betales tilbage.

Ved fraflytning gælder følgende vilkår:

 • Kunden skal modtage en opgørelse over kundens samlede indefrysning. 
 • Hvis kunden ønsker at benytte sig af indefrysningsordningen på den nye adresse, skal kunden på ny anmode herom. Kunden kan således indgå aftale om videreførelse af indefrysningsordningen på den nye adresse.  
 • Kunden skal beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks indfries. 
 • Kunden skal kunne tilgå oplysninger om indefrysningen hos energivirksomheden. Det uanset, at der ikke længere består en aftale om levering af energi.

Ved leverandørskifte gælder følgende vilkår:

 • Kunden skal modtage en opgørelse over kundens samlede indefrysning.  
 • Hvis kunden ønsker at benytte sig af indefrysningsordningen hos den nye leverandør, skal kunden anmode herom. 
 • Kunden skal beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks indfries.  
 • Kunden skal have mulighed for at tilgå oplysninger om indefrysningen i hele indefrysningsperiodens løbetid - også ved leverandørskifte. Det uanset, at der ikke længere består en aftale om levering af energi.

Følgende rentevilkår gælder for ordningen:

 • Husstande skal betale en rente på 2,0 % af det indefrosne beløb til energivirksomheden.  
 • Virksomheder skal betale en rente på 4,4 % af. på det indefrosne beløb i indefrysningsåret, og at klima-, energi-, og forsyningsministeren fastsætter rentesatsen for de efterfølgende år.  Eventuelle ændringer i rentesatsen skal varsles 6 måneder ikrafttrædelse. 
 • Renter på en energiregning påløber fra dagen efter den dag, hvor energiregningen forfalder.
 • I indefrysningsperioden samt i de efterfølgende 12 afdragsfri måneder tilskrives renterne bagudrettet som minimum ved udgangen af henholdsvis indefrysningsperioden og de 12 efterfølgende måneder.
 • I den 4-årige afviklingsperiode tilskrives renterne bagudrettet, hver gang husstanden foretager et afdrag. Renten tilskrives på baggrund af husstandens resterende gæld ved seneste afdrag.
keyboard_arrow_up