Vi renser Viborgs spildevand

Energi Viborg Vand sørger for at spildevand fra boliger og erhverv i Viborg Kommune bliver renset, før det ledes ud i naturen. Vi opsamler også store mængder regnvand fra bymæssig bebyggelse og veje i rensedamme, hvor det renses inden det ledes ud i vandløb og søer.

Hvad er spildevand

Spildevand kommer bl.a. fra badeværelser, køkkener og gulvafløb, og det er vores opgave at transportere det forsvarligt til renseanlæggene via kloakledninger – og herefter rense det for miljøskadelige stoffer.

Et omfattende kloaksystem

For at sikre en effektiv spildevandsrensning har vi opbygget et omfattende system af kloak- og regnvandsledninger og rensningsanlæg. Vores system til spildevandsrensning består af:

  • check2.080 km kloak- og regnvandsledninger
  • check270 pumpestationer
  • check363 bassiner
  • check12 renseanlæg

De to største anlæg er Viborg Centralrenseanlæg og Bjerringbro Renseanlæg, der tilsammen udgør 77 procent af den samlede rensekapacitet.

Spildevandsplanen viser forsyningsområdet

Forsyningsområdet fremgår af den spildevandsplan, som er godkendt af Viborg Kommune.

Det fremgår af spildevandsplanen, hvilken type kloak der er i det område, hvor din ejendom ligger.

Du kan se forsyningsområdet og spildevandsplanen på Viborg Kommunes hjemmeside ved at klikke her.

Tømning af septiktanke

Foruden spildevandsrensning har Energi Viborg Vand ansvaret for tømning af de ca. 6.000 bundfældningstanke og samletanke på ejendomme, der ikke er tilsluttet kloaknettet.

Bundfældningstanke er også kendt som septiktanke.
 

keyboard_arrow_up