Spring til indhold
Ulbjerg
Igangværende projekter

Kloakseparering i Ulbjerg

Opdateret d. 21. juni 2024

Energi Viborg Vand A/S separatkloakerer på vejene Borgergade, Enebærvej, Grøndalsvej, Grønningen, Skovgaardsvej, Skrænten, Stadionvej, Sundstrupvej, Villavej og Ågade i Ulbjerg.

Entreprenørarbejdet udføres af Entreprenørfirmaet Jokumsen A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet CS-Consult ApS.

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

3-7-3_T01.2A_Afløbsplan_Sundstrupvej_20230613.pdf

3-7-4_T01.3_Afløbsplan_Grøndalsvej mfl_20230531.pdf

3-7-5_T01.4_Afløbsplan_Borgergade_20230531.pdf

3-7-6_T01.5_Afløbsplan_Skrænten mfl_20230531.pdf

3-7-7_T01.6_Afløbsplan_Enebærvej mfl_20230531.pdf

Projektperiode

Gravearbejdet forventes påbegyndt i Sundstrupvej ved renseanlægget, hvorefter der opgraves i vejene Grøndalsvej og Grønningen, som forventes færdiggjort i 2023. Herefter graves der videre i Skovgaardvej, Borgergade, Skrænten, Stadionvej, Enebærvej og Villavej, hvilket forventes at foregå det meste af 2024. Der ligges nye Ø200-Ø250 mm spildevandledninger og nye Ø200-Ø900 mm regnvandsledninger i vejene. Efter kloakarbejderne i byen, skal der udgraves et nyt regnvandsbassin ved renseanlægget. Den endelige placering af denne er fortsat ikke fastlagt, men bliver enten øst eller vest for renseanlægget. Udover etablering af regnvandsbassinet, skal det eksisterende renseanlæg nedlægges og der skal i stedet sættes en ny pumpestation. Fra denne etableres en ny afskærende trykledning frem til Nr. Rind.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle skilte- og afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

I uge 29 vil de første ejendomme på bl.a. Sundstrupvej og Grøndalvej blive fotoregistreret. De resterende ejendomme vil blive fotoregistreret løbende, som graveholdet nærmer sig. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma CS-Consult ApS.

Informationsmøde

Der vil blive afholdt informationsmøde omkring projektet den 22. august 2023.

Præsentation fra møde

 

Periode

4. september 2023 til 20. december 2024

Afspærringer

Se afspærringsplan

Tidsplan

Se tidsplan

Kontaktinformationer

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - projektleder Christian Mogens Entreprenørfirmaet Jokumsen A/S 4047 1114 christian@jokumsen.nu
Entreprenør – formand Mikkel Aarup Entreprenørfirmaet Jokumsen A/S 2289 7158 mikkel@jokumsen.nu
Rådgiver - byggeleder/tilsyn Kasper Jensen CS-consult 4212 5477 kasper@csconsult.nu
Bygherre - projektleder Thomas Christensen Energi Viborg Vand A/S 8929 2816 tbc@energiviborg.dk
Myndighed Bente Kofod Viborg Kommune 8787 5633 bkof@viborg.dk

Projekt historik