Whistleblowerordning

Hos Energi Viborg har vi oprettet en whistleblowerordning, hvor enhver har mulighed for anonymt at anmelde en mistanke eller bekymring, som vedrører Energi Viborg. Før du sender en anmeldelse, vil vi opfordre dig til at læse informationerne på denne side.

Du kan anmelde mistanke om ulovlige eller alvorlige forhold eller uretmæssigheder i Energi Viborg inden for disse områder:

  • Økonomisk kriminalitet - for eksempel regnskabsmæssig manipulation, misbrug af virksomhedens ressourcer, bedrageri, bestikkelse og korruption, tyveri, underslæb, forfalskning af dokumenter og hvidvask
  • Brud på konkurrenceregler
  • Alvorlige overtrædelser af arbejdssikkerhed
  • Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
  • Grove eller gentagende lovovertrædelser
  • Alvorlige overtrædelser af interne retningslinjer og regler
  • Fysisk eller psykisk vold, seksuelle krænkelser, chikane, trusler og øvrige alvorlige forhold upassende adfærd

Send anmeldelse

Når du har indsendt din anmeldelse, får du et svar inden for 24 timer, hvis du indtaster dine kontaktoplysninger.

Brug ikke whistleblowerordningen til at rapportere begivenheder, der udgør en umiddelbar trussel mod liv eller ejendom. Hvis du har brug for nødhjælp, skal du kontakte de offentlige nødtjenester.


Klik her for at foretage en whistlebloweranmeldelse

Din anmeldelse er anonym

Som whistleblower er du anonym, og din anmeldelse går direkte til en ekstern tredjepart (PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab eller ”PwC”) – ikke til Energi Viborg.

Vi opfordrer dog til, at du angiver dine kontaktoplysninger, så PwC har mulighed for at undersøge anmeldelsens omstændigheder. Selve whistlebloweranmeldelsen foretager du gennem en ekstern hjemmeside, som PwC administrerer. Energi Viborg har ingen adgang hertil.

PwC foretager indledningsvis vurdering af, om forholdene i anmeldelsen er omfattet af whistleblowerordningen.

Hvis anmeldelsen ikke falder ind under whistleblowerordningen, vil den blive videresendt til Energi Viborg med besked herom, og med besked om at der ikke er grundlag for at behandle anmeldelsen, som så skal slettes.

Hvis anmeldelsen falder inden for ordningen, og der er grundlag for en egentlig sagsbehandling, videresender PwC til Energi Viborg, som iværksætter en nærmere undersøgelse af forholdet.

PwC videresender anmeldelser til behandling hos Energi Viborg efter at have foretaget en habilitetsvurdering for at sikre, at anmeldelsen ikke behandles af en berørt person.

Benyt eventuelt ledelsesstrukturen

Som udgangspunkt anbefaler vi, at vores ansatte, samarbejdspartnere og andre eksterne personer benytter vores normale ledelsesstruktur til at anmelde mistanker og bekymringer.

Whistleblowerordningen kan benyttes som alternativ, hvis din mistanke drejer sig om din nærmeste kontaktperson hos Energi Viborg eller du af andre grunde føler dig mere komfortabel med at kontakte PwC gennem whistleblowerordningen.

Du vil også kunne indberette til en ekstern whistleblowerordning hos Datatilsynet. Vi opfordrer dig dog til at benytte vores interne whistleblowerordning.

keyboard_arrow_up