Whistleblowerordning

Hos Energi Viborg har vi oprettet en whistleblowerordning, hvor enhver har mulighed for anonymt at anmelde en mistanke eller bekymring, som vedrører Energi Viborg. Før du sender en anmeldelse, vil vi opfordre dig til at læse informationerne på denne side.

Du kan anmelde mistanker om uretmæssigheder i Energi Viborg inden for disse områder:

  • Regnskabsmæssig manipulation
  • Misbrug af virksomhedens ressourcer
  • Bedrageri, bestikkelse og korruption

Send anmeldelse

Når du har indsendt din anmeldelse, får du et svar inden for 24 timer, hvis du indtaster dine kontaktoplysninger. Brug ikke whistleblowerordningen til at rapportere begivenheder, der udgør en umiddelbar trussel mod liv eller ejendom. Hvis du har brug for nødhjælp, skal du kontakte de offentlige nødtjenester.


Klik her for at foretage en whistlebloweranmeldelse

 

Din anmeldelse er anonym

Som whistleblower er du anonym, og din anmeldelse går direkte til en ekstern tredjepart (PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab eller ”PwC”) – ikke til Energi Viborg.

Vi opfordrer dog til, at du angiver dine kontaktoplysninger, så PwC har mulighed for at undersøge anmeldelsens omstændigheder. Selve whistlebloweranmeldelsen foretager du gennem en ekstern hjemmeside, som PwC administrerer. Energi Viborg har ingen adgang hertil.

Kan du gå til en leder i stedet?

Hvis du som ansat, samarbejdspartner eller ekstern person har en mistanke eller bekymring, så anbefaler vi som udgangspunkt, at du anmelder den gennem vores normale ledelsesstruktur.

Whistleblowerordningen kan du benytte som et alternativ, hvis din mistanke drejer sig om din nærmeste kontaktperson hos Energi Viborg, eller hvis du af andre grunde føler dig mere komfortabel med at kontakte PwC gennem whistleblowerordningen.

Energi Viborg tillader ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowers.

Al information vil blive holdt fortroligt i den videst mulige udstrækning.

keyboard_arrow_up