Bestyrelser

Bestyrelsen i Energi Viborg består af fem medlemmer af Viborg Byråd samt tre af koncernens egne medarbejdere. Der vælges ny bestyrelse for hver ny byrådsperiode.

Den nuværende bestyrelse består af:

Allan Clifford Christensen Formand
Peter Juhl Næstformand
Anders Korsbæk Jensen Bestyrelsesmedlem
Martin Sanderhoff Bestyrelsesmedlem 
Ove Kent Jørgensen Bestyrelsesmedlem 
Annette Sander Østergaard Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 
Bjarne Feddern Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 
Gitte Henneberg Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 

                                                                      

Datterselskabernes bestyrelser

Bestyrelsen for Energi Viborg vælger for hver ny byrådsperiode fem medlemmer til hver af datterselskabernes bestyrelser.

I datterselskabet Energi Viborg Vand vælger medarbejderne herudover tre bestyrelsesmedlemmer, mens ét bestyrelsesmedlem er valgt blandt forbrugerne.

I datterselskabet Energi Viborg Kraftvarme er der, ud over de fem byrådsvalgte medlemmer, udpeget fem repræsentanter fra de fire fjernvarmedistributører i Viborg.

Vederlag

Aflønning af bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamling

Se indkaldelse til generalforsamling den 28. maj 2019

Bestyrelsesmøder

Energi Viborg har vedtaget en politik om åbenhed. Det betyder, at du kan få indsigt i bestyrelsernes dagsorden, sagernes dokumenter, indstillinger samt forhandlingsprotokol. 

Her kan du se de enkelte bestyrelser – samt de seneste dagsordener/referater.

keyboard_arrow_up