Aktindsigt

Offentlighedsloven giver dig ret til at få indsigt i dokumenter, der er indgået eller oprettet af vores forsyningsselskaber som led i den administrative sagsbehandling i vores virksomhed.

Retten til aktindsigt er dog ikke ubegrænset. Offentlighedsloven har fastsat en række undtagelser, derfor giver Energi Viborg ikke aktindsigt når det gælder:

  • checkOplysninger om enkeltpersoners private forhold, herunder økonomiske.
  • checkRegistre eller andre systematiserede fortegnelser, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling.
  • checkEnergi Viborgs økonomiske interesser, herunder udførelsen af selskabets forretningsvirksomhed.
  • checkOplysninger om drifts- eller forretningsforhold, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår.
  • checkOplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder.
  • checkPrivate og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Aktindsigt


keyboard_arrow_up