Spring til indhold
Kundeservice

Ændring i opkrævning af spildevand hos lejere

Nedenstående gælder for kunder, hvor Energi Viborg kun opkræver betaling for spildevand, men ikke for drikkevand. Det vil sige i de tilfælde, hvor ejendommen bliver forsynet fra et lokalt vandværk.

Fra den 1. januar 2024 vil ejeren af en bolig altid stå for kundeforholdet vedrørende spildevand hos Energi Viborg. Det har tidligere været muligt at sende fakturaer direkte til lejere, men denne mulighed er på grund af udfordringer med opkrævninger ophørt.

Der er udsendt breve til relevante ejere/lejere.

Der vil blive udsendt slutopgørelser til alle lejere, hvor der per 31. december 2023 er registreret en lejer som kunde. Opgørelsen tager udgangspunkt i årsaflæsningen. Herefter vil kundeforholdet overgå til ejeren af boligen.

Vi anbefaler, at ejere ikke videregiver opkrævningerne fra Energi Viborg til lejere med henblik på betaling. Lejere bør heller ikke tilmelde eventuelle opkrævninger, som er stilet til ejeren af boligen, til egen Betalingsservice. I de tilfælde vil et eventuelt mellemværende mellem ejer og lejer forblive en sag mellem disse parter.

Del artikel