Spring til indhold
Kundeservice

Ingen selvaflæsning af vandmålere

Hvis du modtager vand fra Energi Viborg Vand, har du fået udskiftet din vandmåler til en intelligent måler, hvor vi sørger for aflæsning/opgørelse af måleren. Vi har dog ganske få vandmålere tilbage, der stadig kræver selvaflæsning.

Ingen selvaflæsning af vandmålere

Hvis du modtager vand fra Energi Viborg Vand, har du formentlig fået udskiftet din vandmåler til en intelligent måler, hvor vi sørger for aflæsning af måleren til brug for opgørelse af forbruget for hver betalingsperiode/kvartal.

Vi har dog ganske få vandmålere, som ikke er udskiftet endnu. Hvis du har modtaget et selvaflæsningskort, men ikke har nået at indberette aflæsningen inden fristens udløb, kan du kontakte kundeservice på telefon 8929 2923, som kan indtaste den korrekte aflæsning for dig til og med den 19. januar 2024. Herefter vil opgørelsen blive dannet ud fra et skønnet forbrug.

Del artikel