Spring til indhold
Kundeservice

Elafgift tilbage på normalt niveau

Den 1. juli 2023 genindføres den almindelige elafgift – dog til et lavere niveau, end før den blev midlertidigt nedsat.

Elafgiften har i perioden fra den 1. januar - 30. juni 2023 været nedsat til EU's minimumssats på 1 øre/kWh inkl. moms for at imødegå de ekstraordinære prisstigninger på energimarkedet, som vi så i efteråret 2022. Nu genindføres den almindelige elafgift på 87,13 øre/kWh inkl. moms. Før den midlertidige nedsættelse lå elafgiften på 90,38 øre/kWh inkl. moms.

Elafgiften er en afgift som opkræves af dit elselskab på vegne af den danske stat. Elafgiften er derfor den samme uanset elselskab.

Del artikel