Julebelysning i Viborg Kommune

Krav nummer ét til din elektriske juleudsmykning er, at den skal være lovlig. Det vil sige, at selve julebelysningen skal opfylde lavspændingsdirektivets krav og være CE-mærket. 

Derudover skal elinstallatører, borgerforeninger, handelsstandsforeninger og andre med ansvar for opsætning af julebelysning være opmærksomme på, at alle tilslutningssteder er beskyttet med fejlstrømsafbryder. Det er et krav for at installationen er lovlig og tilstrækkeligt sikret.

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside her.

Tilslutning til Viborg Kommunes gade- og vejbelysning

Julebelysningen skal tilsluttes gade- og vejbelysningsanlægget i de monterede 230 volt CEE-stik, der er beskyttet af en combiautomat (automatsikring kombineret med fejlstrømsafbryder). 

Tilslutningsstikkene strømforsynes via gadelysets aften- og morgentænding – dvs. slukning kl. 21.30 om aftenen og tænding kl. 06.30 om morgenen. Morgentænding sker dog ikke på lørdage og søndage.

Tilslutning af juleudsmykning i de særlige ”julestik” kan foretages af personer uden el-autorisation. Der kan også benyttes LED-belysning.
 

Økonomi

Viborg Kommune har sikret, at alle eksisterende tilslutningssteder i kommunens gade- og vejbelysningsanlæg er lovlige – og kommunen betaler også for strømforbruget til julebelysningen. 

Enkelte foreninger skal betale for lovliggørelsen af selve belysningsmateriellet, og ved fornyelse er det et krav, at den nye belysning er energibesparende, f.eks. LED-belysning.

Anmeldelse af julebelysning

For at sikre at alle sikkerhedsmæssige krav er opfyldt, skal den årlige opsætning af juleudsmykning anmeldes på forhånd til Energi Viborg Gadelys, der står for driften af den kommunale gade- og vejbelysning.

Anmeldelsen kan ske ved hjælp af nedenstående formular, og der skal udfyldes et skema pr. type julebelysning.

Julebelysningkeyboard_arrow_up