Spring til indhold
Gadelys

Beskæring af træer

Som ejer eller bruger af en ejendom skal du sørge for at beskære dine træer og anden bevoksning, så der er passende afstand til gadebelysningens master. Er der er tale om en lysmast med elforsyning, så gælder der særlige regler.

Hvis du ikke selv sørger for den nødvendige beskæring, har Viborg Kommune ret til at gøre det for dig. Det kan for eksempel ske i forbindelse med almindeligt eftersyn af gadelysmasterne.

Hjælp os til sikker beskæring

Hvis du bliver opmærksom på beplantning meget tæt på gadelysmaster, så kontakt gerne Viborg Kommune, Teknisk Forvaltning, på telefon 8787 5114. Så sørger de for den nødvendige og korrekte beskæring af træerne/bevoksningen.