Separeringsprojekt i Tapdrup

Tapdrup; Anders Nielsens Vej, Byvej, Engvej, Gl. Vibækvej, Højtoften. Stationsvej, Tapdrupvej og Åbrinken.

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S (link til entreprenørens hjemmeside).

Projektperiode

Projektet er opstartet medio august 2017 og forventes afsluttet ultimo september 2019. Der vil imellem etaperne være ophold i gravearbejdet fra oktober/november til cirka marts det kommende år. Periodens længde er dog afhængigt af fremdrift og vejret.

Projektet er delt op i 3 etaper:

  • Etape 1 i 2017 omfatter anlægsarbejde på Engvej, Anders Nielsens Vej, Åbrinken, Byvej 2 og Stationsvej 18.
  • Etape 2 i 2018 omfatter rensedam for enden af Stationsvej, Stationsvej, Tapdrupvej 81, 84 og 86 og Højtoften.
  • Etape 3 i 2019 omfatter Gl. Vibækvej 1-13, resten af Byvej, Tapdrupvej 71-82 og Tapdrupvej 85-108.

Tidsplan 2019

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på bl.a. Stationsvej, Engvej osv., mens det er planlagt, at Tapdrupvej holdes åben med mininum en kørebane sammen med lysregulering.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan Gl. Vibækvej

Afspærringsplan Tapdrupvej nr. 85 til 108

Bus-omkørsel

Grundet den løbende afspærring af Tapdrupvej i den østlige ende mellem nr. 85 og 108 fra den 14. januar 2019, bliver der ændret i busruterne 751 og 770. Det betyder, at flere stoppesteder nedlægges, og der etableres en vendeplads samt stoppested ved entreprenørens materialedepot ved Tapdrupvej 69. Der ændres løbende i ruteplanen for rute 751, samt det er afhængigt af tur-nr., så spørg også i bussen.

Fotoregistrering

Resten udføres umiddelbart før opstart af etape 3 i starten af 2019.                                                                   

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde den 16. august 2017 i Tapdrup forsamlingshus vedr. etape 1, 2 og 3a samt, et infomøde den 6. februar 2019 vedr. etape 3b, hvor informationer om projekterne blev fremlagt for de mange fremmødte. Materialet fra infomøderne kan ses via efterfølgende links.

Se materiale fra informationsmødet den 16. august 2017.

Se Energi Viborgs materiale fra informationsmødet den 6. februar 2019.

Se Viborg Kommunes materiale fra informationsmødet den 6. februar 2019.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 25. juni 2019

I forbindelse med en betonfyldning af de gamle kloakledninger, som lå i fortovsarealet på Tapdrupvej, havde en medarbejder fra Vils glemt at etablere en nødvendig prop i en midlertidig forbindelse mellem gammelt og nyt, hvilket resulterede i, at ca. 45 meter spildevandskloak blev delvist betonfyldt.

Derfor har Vils i den seneste tid haft et firma ude, der har forsøgt at fjerne det størknede beton i spildevandsrøret, hvor det langsomt er blevet boret og spulet ud. Desværre har firmaet af flere omgang haft nedbrudt af maskineriet på grund af hårdheden af betonen. Det seneste nedbrud har betydet, at Vils har besluttet at grave ned og etablere ca. 20 meter nye rør i stedet for. Det betyder, at en kortere strækning vil blive delvist spærret, men der vil være en vognbane åben, så der ikke skal etableres en større omkørsel.

Arbejdet forventes færdig i løbet af uge 26 og 27.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Morten Højgaard Hansen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0303 mhh@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder René Dahl Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0360 rda@vils.dk
Rådgiver - tilsyn Henning Pedersen Niras A/S 4810 5730 hlp@niras.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Viborg Kommune, sagsbehandler Pernille Heelsberg Natur og Vand 8787 5574 peph@viborg.dk

 

Hammershøj - kloakfornyelse i Stadionvej og Skolevej, etape 1

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S, link til hjemmeside her.

Projekttegninger vedr. kloakseparering

Tegn_200_Stadionvej_Syd_Hammershøj.pdf

Tegn_201_Stadionvej_Nord_Hammershøj.pdf

Tegn_202_Skolevej_Øst_Hammershøj.pdf

Tegn_203_Gartnerbakken_Hammershøj.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio november 2018 og forventes afsluttet medio maj 2019, dog afhængigt af vejret.Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder på Stadionvej midt mellem Stadionvej 22 og rensningsanlægget.

Tidsplan

Se tidsplan her.


Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på Stadionvej, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der er udført fotoregistrering i uge 47, 2018 ved de ejendomme, der er omfattet af etape 1 samt i uge 8, 2019 for 2. del af Skolevej samt Gartnerbakken. Det blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco A/S.                      

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde for etape 1 på Stadionvej og 1. del af Skolevej onsdag den 14. november 2018 samt den 20. februar 2019 for 2. del af Skolevej samt Gartnerbakken. Møderne blev holdt i Tjele Efterskoles lokaler i Hammershøj og her blev informationer om projektet fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermøderne kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Stadionvej_Skolevej_Hammershøj_EVV_2018.pdf

Informationsmøde_Hammershøj_Viborg Kommune_2018.pdf

Informationsmøde_Skolevej_Gartnerbakken_Hammershøj_EVV_2019.pdf

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 28. august 2019

Arbejdet med de nye hovedledninger samt skelbrønde på Stadionvej, Skolevej og Gartnerbakken er afsluttet og resterende slidlagsarbejder forventes påbegyndt ultimo september 2019.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted                            Telefon E-mail
Entreprenør - formand Johnni Hald Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0303 jha@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Søren Glintborg Vils Entreprenørforretning A/S 2142 4770 sgl@vils.dk
Bygherre - kontakt Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

 

 

Kloakfornyelse på Nørregade, Angelkær og Heden

Bjerringbro – Nørregade, Angelkær og Heden

Energi Viborg Vand A/S udfører kloakfornyelse på dele af ovennævnte veje. Arbejdet omfatter udskiftning af eksisterende kloakledninger i Angelkær, på Nørregade mellem Angelkær og Blåbærvej samt på Heden fra Nørregade til Hedevej. Desuden udføres mindre reparationsarbejder på Nørregade nord for Blåbærvej samt på Angelkærvej. Udskiftningen sker dels fra separatkloak til separatkloak og dels fra fælleskloak til separatkloak, så der i hele området fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt nye stikledninger til henholdsvis spildevand og regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en ny skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S.

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Orbicon.

Projektperiode

Projektet opstartes uge 34, 2019 og forventes afsluttet ultimo 2019.

Afspærring

De nævnte vejstrækninger vil være spærrede for gennemkørsel i forskelligt omfang i anlægsperioden. Det vil altid være muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Under projektperioden vil der være skiltet med omkørsel i området, ligesom omkørsler vil fremgå af Energi Viborgs hjemmeside under menupunkterne ”Spildevand” -> ”Her arbejder vi”.

Se skilteplan her (opdateret 05.11.2019).

Fotoregistrering

Der er udført fotografering af de ejendomme, der er umiddelbart berøres af anlægsarbejdet. Fotografering er udført af Orbicon primo juli 2019.

Borgerinformation

Der er udsendt informationsbreve til de borgere, som bliver direkte berørt af anlægsarbejdet. Informationsbrevet er udsendt 14. juni 2019. Der er desuden afholdt informationsmøde den 3. juli 2019 i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter for grundejere, som direkte berøres af separatkloakeringen. Materiale fra informationsmødet kan findes herunder:

Powerpoint

Informationsmøde

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.


Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link.

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

 

Kontaktmuligheder

Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Torben H. Sørensen Jokumsen A/S 5180 0668  
Entreprenør - entrepriseleder Rene Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.dk
Rådgiver - tilsyn/byggeleder Daniel Andersen Orbicon A/S 2818 9272 daan@orbicon
Bygherre - projektleder Anders Byrdal Energi Viborg Vand A/S 8929 2807 ab@energiviborg.dk
Myndighed - tilladelser m.v. Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk

 

Rødkærsbro, etape 2 - Kloakfornyelse i Bjerrevej, Klostervej, Klostervænget og Klosterhøj

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S

Projekttegninger vedr. kloakseparering

C4_DE_RØ_1_KLO_110.pdf (Klostervej)

C4_DE_RØ_1_KLO_120A.pdf (Bjerrevej)

C4_DE_RØ_1_KLO_130.pdf (Bassin)

 Rekreativt_bassinområde.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio maj 2019 og forventes afsluttet primo december 2019, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder på Østerled, og gravearbejdet fortsætter op mod Bjerrevej og derefter til Klostervej.

Derudover forventes bassinet på Østerled opstartet medio august 2019.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der fotoregistreres i uge 19, 2019 ved de ejendomme, der er omfattet af etapen. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras.

                          
Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde onsdag den 1. maj 2019. Mødet blev holdt i Rødkærsbro Hallen, og her blev informationer om projektet fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermødet kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Bjerrevej_Klostervej m.fl._Kloakfornyelse_2019 EVV_NIRAS_VILS_VK.pdf

Informationsmøde_Rødkærsbro_Etape 2_Viborg Kommune.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Johnni Hald Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0332 jha@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Dan Kristensen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0380 dkr@vils.dk
Rådgiver - tilsyn Søren Jepsen Niras A/S 2761 3990 soje@niras.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk

 

Kloakfornyelse i Møldrup

Møldrup: Ahornvej, Bygvænget, Havrevænget, Nybovænget, Rugvænget og Vestergade

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennænvte veje. Arbejdet omfatter opgravning af eksisterende kloakledninger og anlæg af nye ledninger i stedet. Desuden etableres der et nyt nedsivningsbassin og en ny pumpestation vest for BMX banen/nord for Nybovænget 35. Den eksisiterende fælleskloak udskiftes til ny separatkloak, så der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt nye stikledninger til henholdsvis spildevand og regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1 meter inde på den enkelte grund med en ny skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S.

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Orbicon.

Projektperiode

Projektet opstartes medio august 2019 og forventes afsluttet december 2020. Anlægsarbejdet påbegyndes med udgravning af nedsivningsbassin, herefter kloakarbejdet i Nybovænget samt den vestlige del af Vestergade.

Afspærring

De nævnte vejstrækninger vil være spærret for gennemkørsel i forskelligt omfang i anlægsperioden.

Det vil altid være muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Under projektperioden vil der være skiltet med omkørsel i området, ligesom omkørsler vil fremgå af Energi Viborgs hjemmeside under menupunkterne "Spildevand" - "Her arbejder vi".

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering af de ejendomme, der  umiddelbart berøres af anlægsarbejdet. Fotografering udføres af Orbicon. Fotoregistreringen påbegyndes i august måned 2019.

Borgerinformation

Der er udsendt informationsbrev til de borgere, som bliver direkte berørt af anlægsarbejdet. Informationsbrevet er udsendt den 30. juli 2019. Der afholdes desuden informationsmøde den 13. august 2019  i Møldrup Kulturcenter fra kl. 19.00 til kl. 21.00 for grundejere, som direkte berøres af separatkloakeringen. Materiale fra informationsmødet kan findes herunder:

Informationsbrev af 30. juli 2019

Møldrup separatkloakering 2019/2020

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Jan Mouritsen Vils Entreprenørforretning 2142 4774  
Entreprenør - entrepriseleder Dan Kristensen Vils Entreprenørforretning 4121 0380 dkr@vils.dk
Rådgiver - tilsyn/byggeleder Arne Madsen Orbicon 2366 1953 amad@orbicon.dk
Bygherre - projektleder Pia Mandrup Energi Viborg Vand A/S 8929 2804 pia@energiviborg.dk
Myndighed - tilladelser m.v. Thomas Møller Schmidt Viborg Kommune 8787 5567 tms@viborg.dk

 

 

Separering af Hovedgaden og Borgergade, Løgstrup

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd. Eksisterende fællesledning strømpefores og anvendes i fremtiden til spildevandsledning.

Entreprenørarbejdet udføres af Thomas Nørgaard A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S.

Projekttegning vedr. kloakseparering

H-TF-P-4000-1_0.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio august 2019 og forventes afsluttet ultimo november 2019, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder ved eksisterende brønde i krydset Hjarbækvej/Hovedgaden, hvorefter der graves op til Borgergade samt til Slagter Storm..

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Der blev fotoregistreret i uge 33, 2019 ved de ejendomme, der er omfattet af anlægsarbejdet.. Registreringen blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

                          
Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde onsdag den 14. august 2019. Mødet blev holdt i cafeteriaet i Løgstrup Hallen og her blev informationer om projektet fremlagt for de fremmødte. Materialet fra bogermødet kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde__separering af Hovedgaden_Løgstrup_EVV_TN_RAMBOLL_VK.pdf

Informationsmøde_Løgstrup_Viborg Kommune.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Per Vestergaard Thomas Nørgaard A/S 2621 1209 pvn@tn-viborg.dk
Entreprenør - entrepriseleder Steffen Christensen Thomas Nørgaard A/S 2467 6630 sfc@tn-viborg.dk
Rådgiver - tilsyn Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 7434 ikp@ramboll.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk

 

 

 

Separering af Gyvelvej, Irisvej, Koldingvej, Lavendelvej, Rosenvænget, Solsikkevej og Violvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres at Arkil A/S (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres i etape 1 af Energi Viborg A/S.

Projekttegning vedr. kloakseparering, blandt disse etape 2 og 3

Tegn_200_Separering af Koldingvej mfl., Viborg 2019-2021_revB.pdf

Tegn_210_Separering af Koldingvej m.fl., Viborg 2019-2021.pdf

Tegn_220_Separering af Koldingvej m.fl., Viborg 2019-2021.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio august 2019 og forventes samlet set afsluttet ultimo september 2021, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med etape 1, hvor anlægsarbejdet starter med tilslutningsarbejder ved Lyngvej 18, og nye ledninger etableres i området mellem Koldingvej 1-29 og Alhedestien.

Etape 2 forventes opstartet ultimo marts 2020 og omfatter arbejde med Koldingvej fra nr. 1 og til Rosenvænget samt Lavendelvej, Rosenvænget og Violvej.

Etape 3 forventes opstartet ultimo marts 2021 og omfatter arbejde på Koldingvej fra nr. 1 og Kløvermarksvej samt Gyvelvej, Irisvej, Kløvermarksvej og Solsikkevej.

Ændringer kan forekomme.

Tidsplan for 2020 er ved at blive udarbejdet af entreprenøren og bliver lagt op på hjemmesiden snarest muligt.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der blev fotoregistreret i uge 2, 2020 ved en del af de ejendomme, der er omfattet af etape 2, blandt andet på Koldingvej. De øvrige ejendomme, der er omfattet af etape 2, som Kløvermarksvej, Irisvej osv, registreres umiddelbart før opstart på disse gader, hvilket forventes sker omkring uge 12/13. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco.                        

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde tirsdag den 7. januar 2020 vedrørende etape 2. Mødet blev holdt i kantinen ved Energi Viborg og her blev informationer omkring etapen fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermødet kan ses via nedenstående links.          

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape2_EVV_ARKIL_VK_Sweco.pdf

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape2_Viborg Kommune.pdf

Materialet fra informationsmødet den 15. august 2019 vedrørende etape 1 kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape1_EVV_ARKIL_VI.pdf

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape1_Viborg Kommune.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. den 13. januar 2020

Koldingvej er, som tidligere annonceret, spærret for gennemkørsel i perioden fra den 6. januar og til den 7. februar 2020.

Der er omkørsel via Lyngvej og Gl. Aarhusvej og i krydset Marsk Stigs Vej/Koldingvej er adgangen til Koldingvej spærret med undtagelse af beboerkørsel til bl.a. Rosenvænget og Violvej.
Beboerkørsel til Kløvermarksvej, Lavendelvej samt Koldingvej 1 – 29 og 48 - 68 sker via Koldingvej, hvor der er skiltet ved Ellekonedalen.

Beboerkørsel til Koldingvej 14 – 38 vil løbende blive ændret fra den ene eller anden side.

Bilister opfordres til, hvis det er muligt, at undgå Koldingvej og bruge Søndre Ringvej/Indre Ringvej samt Gl. Aarhusvej.

Grundet at gravearbejdet, trods alt, når vejret bliver taget i betragtning, er forløbet bedre end forventet, betyder det samtidigt ændringer i de planlagte etapeinddelinger, hvor de berørte grundejere får direkte besked.

Efter gravearbejdet på Koldingvej fortsætter entreprenøren på Lavendelvej, hvilket forventes at pågå indtil uge 12/13. Derefter påbegyndes anlægsarbejdet på Kløvermarksvej m.fl.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Carl Ginnerup Arkil A/S 4017 3883 cvg@arkil.dk
Entreprenør - entrepriseleder Lars Eriksen Arkil A/S 4019 5561 la@arkil.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Tilsyn Bo Tandrup Sweco A/S 8210 5290 bo.tandrup@sweco.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk


 

 

 

Oprensning af regnvandsbassin ved Gl. Skivevej

Energi Viborg Vand A/S oprenser regnvandsbassinet beliggende i Viborg ved Gl. Skivevej 99. Arbejdet omfatter fjernelse af vegetation og opgravning af bundfældet materiale, der køres bort til et godkendt modtageranlæg. Yderligere vil enkelte træer blive fældet i forbindelse med oprensningsarbejdet. Oprensningen har til formål at forbedre regnvandsbassinets evne til at tilbageholde og rense regnvandet, inden det ledes videre i regnvandssystemet – til gavn for både borgere, natur og miljø.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S.

Projektperiode

Projektet startes op i uge 39 og forventes afsluttet ultimo oktober 2019.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør Søren Glintborg Vils Entreprenørforretning A/S 2142 4770 sgl@vils.dk
Bygherre - projektleder Mette Toft Frederiksen Energi Viborg Vand A/S 8929 2815 mft@energiviborg.dk

 

Kloakreparation i Haveforeningen Friheden ved Katmosevej

Energi Viborg Vand udfører akut reparation på en kloakledning i Hf. Friheden.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S .

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Anlægsperioden løber fra uge 39 og forventes afsluttet uge 43, 2019.

I den sydlige vej i haveforeningen har Energi Viborg Vand A/S en afskærende spildevandsledning , som er knudepunkt for afledning af spildevand fra hele den vestlige del af Viborg samt Ravnstrup. Igennem haveforeningen har vi konstateret alvorlige brud på ledningen, som vi er tvunget til af udbedre, for at opretholde forsyningen .

På vedhæftede kloakbillede 1 og kloakbillede 2 er vist hvordan ledningen er knust i toppen og bunden af ledningen. Der er akut risiko for kollaps. Den utætte kloak har også trukket stor mængder omkringfyldningsmaterialer ind i kloaksystemet, som også har givet driftsmæssige  problemer.

Ledningen igennem haveforeningen er en 0600 mm betonledning, som ligger i ca. 6 meters dybde, hvilket giver udfordringer i reparationsarbejderne. I alt skal er udskiftes ca. 80 meter kloak.

vedhæftede tegning er med rødt vist de 80 meter kloak som skal repareres ved omlægning.

Vi graver i en gammel losseplads. Alle opgravede materialer håndteres på forsvarligvis efter myndighedernes anvisninger. Mellemdeponering af opgravede materialer sker på Grønlænderpladsen, nabo til Hf. Friheden, i sorterede bunker.

Der hvor vi graver er der lukket for kørende adgang til den enkelte kolonihave. Der vil altid være gående adgang. Området hvor vi graver er indhegnet uden for normal arbejdstid, da det er en meget dyb udgravning.

Information

Grundejerforeningens formand er orienteret og der er opsat et skilt der fortæller, at der udføres akut kloakarbejde.

Spørg/kontakt entreprenøren, de vil altid være behjælpelig med at løse problemerne før de opstår.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Rene Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.nu
Bygherre - projektleder Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

 

 

Skringstrup - separering af Herredsvejen, Villy Jensens Allé og Lyngvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af SM Entreprenørfirma A/S, link til hjemmeside her.

Projekttegninger vedr. kloakseparering:

Tegn_100_Skringstrup – Separering - Vestlig del

Tegn_110_Skringstrup – Separering - Østlig del

 

Projektperiode

Projektet opstartes primo august 2019 og forventes afsluttet ultimo december 2019, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet påbegyndes i den østlige del af Skringstrup.

Se tidsplan her.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på Herredsvejen, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der er udført fotoregistrering i uge 27-28 og 32, 2019. Det blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco A/S.                                         

                          
Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde tirsdag den 4. juni 2019. Mødet blev holdt i Skringstrup Kultur- og forsamlingshus og her blev informationer om projektet fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermøderne kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Skringstrup.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Torben Høegh SM Entreprenørfirma A/S 4024 2565  
Entreprenør - entrepriseleder Nic Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Bygherre - kontakt Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

Trykledning fra Ørum til Viskum

- etableres i Nørreåstien, Velds Husevej og Veldsvej

Ørum Renseanlæg er forældet og nedslidt. Renseanlægget er etableret i 1973 og moderniseret i 1991 og står nu foran en større renovering for fortsat at kunne leve op til nutidens skærpede rensekrav. Som en del af strukturplanen for renseanlæg i Viborg Kommune skal Ørum Renseanlæg nedlægges og spildevandet fra oplandet til Ørum Renseanlæg skal fremover transporteres og renses på Viborg Central Renseanlæg i Bruunshaab. Det er den økonomiske og miljømæssige bedste løsning, da Viborg Central Renseanlæg er et robust renseanlæg.

Transportering af spildevandet fra Ørum til Viborg udføres ved etablering af en ny trykledning fra Ørum Renseanlæg til kloaksystemet i Ørum by. Fra pumpestationen i Futdalen (Veldsvej 32B) etableres en ny trykledning til Nørreåstien. Her blev en del af trykledningen etableret i forbindelse med byggemodningen af Fyrrevej. I Nørreåstien etableres en gravitationsledning til Viskum Hgd, hvor der tilsluttes det eksisterede kloaksystem, som leder spildevandet til Vejrumbro, videre til Tapdrup og endelig til Viborg Central Renseanlæg.

Projektet er opdelt i 2 etaper. Første etape er etablering af ledningssystemet fra pumpestationen i Futdalen til Viskum. Senere gennemføres næste etape, ledningsanlægget fra Ørum Renseanlæg til Ørum by.

Ledningen i Nørreåstien og på markarealet langs Velds Husevej etableres ved kædegravning. Opgravning og nedlægning af ledning i samme arbejdsgang. Arbejdsmetoden er hurtig og giver et arbejdsspor på kun 30 cm. Retablering af de alle berørte arealer sker hurtigst muligt efter arbejdets udførelse. Nørreåstien fra Velds Husevej til Vesterskovvej får nyt asfalt når ledningsarbejdet er gennemført. Dette udføres i samarbejde med Viborg Kommune, Trafik og Vej.

I Veldsvej etableres ledningen ved brug af retningsstyret boring, hvor der laves nogle sende- og modtage-gruber. Ved at bruge denne metode skal der ikke opgraves over længere strækninger.

I alt skal der etableres 3,0 km gravitationsledning og 1,3 km trykledning, i dimensionen er ø180-ø200.

Entreprenørarbejdet udføres af SM Entreprenørfirma A/S. Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Orbicon i samarbejde med Energi Viborg Vand.

Se oversigtskort her.

Projektperiode

Projektet starter op i uge 2, 2020 og forventes afsluttet uge 12, 2020.

Trafikafvikling

Nørreåstien lukkes for adgang i hele anlægsperioden.

Vesterskovvej, Velds Husevej og Veldsvej lukkes ikke for trafik. Der opsættes skiltning og der er nedsat hastighed ved arbejdsstedet.

Information / myndighedsbehandling

Lodsejere, som har matrikler op til ledningstraceet, er blevet informeret om etableringen af trykledningen i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplan 2014-2018, tillæg. nr. 10, som også er plangrundlaget for etablering af trykledningen.

Der er indgået aftaler med de lodsejere, hvor transportledningen etableres på private matrikler.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Nie Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Bygherre - tilsyn Arne Madsen Orbicon 2366 1952 amad@orbicon.dk
Bygherre - kontakt Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

keyboard_arrow_up