Separeringsprojekt i Møldrup

Møldrup: Birkevej, Bøgevej, Elmevej, Vestergade, Skolegade

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt i ovennævnte veje samt etablerer et regnvandsbassin og en ny spildevandspumpestation. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Kortbilag over ejendommen, der er berørt af anlægsarbejdet, kan ses her.

Entreprenørarbejdet udføres af H&R Jokumsen.  Information fra entreprenøren kan ses her.

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Orbicon.

Projektperiode

Projektet påbegyndes medio maj 2017 og forventes afsluttet ultimo primo oktober 2018. Gravearbejdet påbegyndes ved det nye regnvandsbassin for enden af Elmevej/Ahornvej. Derefter påbegyndes kloakarbejder i Elmevej, Birkevej og Bøgevej.

Vejledende tidsplan gældende for hele projektet.

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på boligvejene. På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Entreprenøren vil, umiddelbart før det ikke er muligt at komme i bil til en ejendom, kontakte den berørte husejer.

Vi henviser til de opsatte omkørselsskilte.

Informationsmøde

Der har været afholdt et informationsmøde onsdag den 3. maj 2017 i Møldrup Kulturcenter, hvor informationer om projektet blev fremlagt de fremmødte. Vi siger tak for det store fremmøde.

Se materiale fra informationsmødet/ Energi Viborg Vand A/S.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Jan Ørbæk Jensen H&R Jokumsen 2337 4132  
Entreprenør - entrepriseleder Bjørn Thomassen H&R Jokumsen 2753 9698 bt@jokumsen.nu
Rådgiver - tilsyn Arne Madsen Orbicon 2366 1952 amad@orbicon.dk
Bygherre - projektkoordinator Pia Mandrup Energi Viborg Vand A/S 2366 1952 pia@energiviborg.dk
Bygherre - projektkoordinator Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 2320 8996 cn@energiviborg.dk

 

 

Separeringsprojekt i Fårup

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt i Fårup centrum. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Projekttegning kan ses her.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning.

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Projektperiode

Projektet er påbegyndt i uge 20 og gravearbejdet er i gang. Projektet forventes afsluttet i uge 24.

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på boligvejene. På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Entreprenøren vil, umiddelbart før det ikke er muligt at komme i bil til en ejendom, kontakte den berørte husejer.

Arbejdet i selve Fårupvej vil foregå medio maj til medio juni, hvor der spærres for gennemkørsel i Fårup.

Der er opsat skiltning for omkørsel og vejspærring.

Informationsmøde

Der er til de berørte ejendomme udsendt et informationsbrev i uge 11

Se skrivelsen fra informationsmødet/ Energi Viborg Vand A/S.

Se byggelovens § 12.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Jan Mouritsen Vils Entreprenørforretning 2142 4774 jmo@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Anders Blaabjerg Vils Entreprenørforretning 4121 0348 abr@vils.dk
Bygherre - projektkoordinator + tilsyn Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

 

Separeringsprojekt i området omkring Sdr. Allé, Gl. Århusvej og Mosevej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt i området omkring Sdr. Allé, Gl. Århusvej og Mosevej. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Projekttegning for Sdr. Allé kan ses her.

Projekttegning for Mosevej kan ses her.

Entreprenørarbejdet på Mosevej udføres af Vils Entreprenørforretning. Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Viborg Ingeniørerne.

Entreprenørarbejdet på Sdr. Allé og Lyngvej udføres af Entreprenør Svend E. Madsen A/S og det daglige tilsyn varetages af Envidan.

Projektperiode

Projektet omhandlende Sdr. Allé og Lyngvej blev påbegyndt i starten af maj 2017 og forventes afsluttet i februar 2018. Gravearbejdet er påbegyndt på Lyngvej og bevæger sig ned mod Sdr. Allé.

Inden sommerferien starter i uge 29 er arbejdet frem til Sdr. Allé 50 og ved parkeringspladsen ved Fakta på Gl. Århusvej afsluttet. Efter sommerferien startes op ved Sdr. Vang 3 og arbejdet vil derefter glide gennem Sdr. Vang og Sdr. Allé, således at arbejdet kan afsluttes i februar 2018.

Vejledende tidsplan gældende for hele projektet kan ses her.

Projektet omhandlende Mosevej og Gl. Århusvej påbegyndes i uge 23 og forventes afsluttet i slutningen af september 2017. Gravearbejdet er indledt på Gl. Århusvej og i uge 25 sættes gravearbejdet på Mosevej i gang.

Vejledende tidsplan gældende for hele projektet kan ses her.

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på boligvejene. På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Entreprenøren vil, umiddelbart før det ikke er muligt at komme i bil til en ejendom, kontakte den berørte husejer.

Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden. Afspærringsplanen for Sdr. Allé kan ses her.

INFORMATIONSMØDE

Der er til de berørte ejendomme i og omkring Sdr. Allé/Sdr. Vang udsendt et informationsbrev i uge 11. Derudover er der afholdt et borgermøde den 6. april 2017.

Se materiale fra informationsmødet/ Energi Viborg Vand A/S.

Der er til de berørte ejendomme i og omkring Mosevej og Gl. Århusvej omdelt et informationsbrev den 8. maj 2017. Derudover er der afholdt et borgermøde den 17. maj 2017.

Se materiale fra informationsmødet/Energi Viborg Vand A/S.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktpersoner til Mosevej:

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Simon Gundersen Vils Entreprenørforretning 4121 0354 sgu@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Søren Glintborg Vils Entreprenørforretning 2142 4770 sgl@vils.dk
Rådgiver - tilsyn Bjørn Raahede Viborg Ingeniørerne A/S 6029 7251 br@vibing.dk
Bygherre - projektkoordinator Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

Kontaktpersoner til Sdr. Allé:

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Andreas Heegaard Svend E. Madsen A/S 8646 3281 aph@svendemadsen.dk
Rådgiver - tilsyn Kasper B. Jensen Envidan A/S 2099 0107  
Bygherre - projektleder Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

Separeringsprojekt i Tapdrup

Tapdrup; Anders Nielsens Vej, Byvej, Engvej, Gl. Vibækvej, Højtoften. Stationsvej, Tapdrupvej og Åbrinken.

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Projektperiode

Projektet er opstartet medio august 2017 og forventes afsluttet ultimo september 2019. Der vil imellem etaperne være ophold i gravearbejdet fra oktober/november til cirka marts det kommende år. Periodens længde er dog afhængigt af fremdrift og vejret.

Projektet er delt op i 3 etaper:

  • Etape 1 i 2017 omfatter anlægsarbejde på Engvej, Anders Nielsens Vej, Åbrinken, Byvej 2 og Stationsvej 18.
  • Etape 2 i 2018 omfatter rensedam for enden af Stationsvej, Stationsvej, Tapdrupvej 81, 84 og 86 og Højtoften.
  • Etape 3 i 2019 omfatter Gl. Vibækvej 1-13, resten af Byvej, Tapdrupvej 71-82 og Tapdrupvej 85-108.

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på bl.a. Stationsvej, Engvej osv., mens det er planlagt, at Tapdrupvej holdes åben med mininum en kørebane sammen med lysregulering.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Der er udført fotoregistrering i uge 32 ved de ejendomme, der er omfattet af etape 1 samt Stationsvej 25, 28, 30, 32 og 34 og før opstart af etape 2. Resten udføres umiddelbart før opstart af etape 3 i starten af 2019.                                                                      

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde den 16. august 2017 i Tapdrup forsamlingshus, hvor informationer om projektet blev fremlagt for de fremmødte. Materialet fra beboermødet kan ses via efterfølgende link.

Se materiale fra informationsmødet her

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

NEDSIVNING AF REGNVAND

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 9. juli 2018

Etape 3 forventes opstartet januar 2019, dog er opstarten vejrafhængigt. Slidlagsarbejdet på Engvej, Åbrinken og Anders Nielsens Vej forventes udført i oktober/november måend 2018.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Karsten Andersen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0341 kan@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder René Dahl Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0360 rda@vils.dk
Rådgiver - tilsyn Henning Pedersen Niras A/S 4810 5730 hlp@niras.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Viborg Kommune, sagsbehandler Pernille Heelsberg Natur og Vand 8787 5574 peph@viborg.dk

 

Separering, etape 1, Rødkærsbro

Energi Viborg Vand A/S udfører separeringsprojekt i Rødkærsbro. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover afledes i hvert sit ledningssystem.
1. etape omfatter en ny regnvandsledning fra Jernbanegade til ny rensedam og udløb ved Vindelsbækken. I den forbindelse vil der blive udført en styret underboring under banelegemet. Der vil blive etableret nye skelbrønde til regn- og spildevand til de ejendomme som ledningen passerer. De berørte ejendomme er informeret direkte.

Projekttegning kan ses her.

Projektet "Separering, etape 1, Rødkærsbro" er blevet udvidet og omfatter nu også separering af Mørksvej, Rødkærsbro. De berørte ejendomme er blevet informeret direkte. Forventet opstart på Mørksvej er uge 19, anlægsarbejdet forventes afsluttet inden sommerferien, det vil sige ultimo juni 2018.

Projekttegning kan ses her.

Entreprenørarbejdet udføres af Feldborg Entreprenørforretning (link til entreprenørens hjemmeside).

Projektperiode

Projektet påbegyndes i oktober 2017 og afsluttes ultimo juni 2018.

På grund af uforudsete omstændigheder på Frederiksgade og Stadionvej er opstart af separering på Mørksvej udsat til uge 32 2018. Anlægsarbejdet på Mørksvej forventes afsluttet ultimo september.

Afspærring

Der vil i forbindelse med etablering af nye ledninger på tværs af Frederiksgade og Stadionvej ske afspærring af vejen. Der vil blive opsat skiltning med omkørsel og vejspærring og direkte berørte husejere og virksomheder vil blive orienteret.

Afspærring Mørksvej

Da Mørksvej er meget smal vil der i forbindelse med gravearbejdet ikke være mulighed for gennemkørsel, det vil i kortere perioder heller ikke være muligt at køre til alle ejendomme, men det vil altid være muligt at komme til ejendommene til fods. Ved specielle behov bedes man kontakte entreprenøren, som vil være behjælpelig med at arrangere adgang.

Myndighedsbehandling

Der er i forbindelse med projektet vedtaget et tillæg 17 til spildevandsplanen.

Der kan ses her.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted                            Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Karsten Madsen Feldborg Entreprenørforretning A/S 6016 0530 feldborgent@mail.dk
Bygherre/projektkordinator Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand A/S 8929 2811 kirsa@energiviborg.dk
Rådgiver - tilsyn Bjarne Kristensen Rambøll 5161 2798 bjkr@ramboll.dk

 

Kloak- og områdefornyelse i Stoholm

Stoholm - kloak- og områdefornyelse i Vestergade, Søndergade, Carlsbergvej, Vesterled, Odinvej, Iglsøvej, Østergade og Nørregade.

Energi Viborg Vand A/S vil udføre et separeringsprojekt sammen med Viborg Kommunes områdefornyelse i ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Ivan Jakobsen A/S fra Struer (link til entreprenørens hjemmeside).

Projekttegninger vedr. kloakseparering:

411_Kloakplan-Carlsbergvej_2018-04-11.pdf

412_Kloakplan-Vestergade_2018-04-11.pdf

413_Kloakplan-Søndergade_2018-04-11.pdf

Områdefornyelse

Samtidigt med kloaksepareringsprojektet opstarter Viborg Kommune et områdefornyelsesprojekt, som der kan læses mere om via følgende link.

Områdefornyelse Stoholm

Projektperiode

Projektet forventes opstartet ultimo maj 2018 og forventes afsluttet ultimo november 2018.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder på Odinvej ved Carlsbergvej og på Nørregade ved krydset Nørregade/Søndergade/Vestergade/Østergade.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på bl.a. Vestergade eller Søndergade, men der vil ikke være 2 større gravehold samtidigt på Vestergade, så det er muligt at komme ind til butikkerne fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering i uge 37 ved ejendomme i Søndergade.

I uge 20 udførte Orbicon en droneoverflyvning af projektområdet vedrørende opmåling af belægninger samt tilstandsbedømmelse af belægningerne.                       

Informationsmøde

Tirsdag d. 22. maj 2018 blev der afholdt et informationsmøde i Stoholm Fritids- og Kulturcenter, hvor informationer om projektet blev fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermødet vedrørende Energi Viborgs arbejde kan ses via nedenstående link.

Informationsmøde

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 10. september 2018

Fra midt uge 37 er det planlagt, grundet fremdriften i belægningsarbejder i krydset Nørregade/Vestergade/Østergade/Søndergade, at der starter et gravehold op på Søndergade, så arbejdet med nye rør til regn- og spildevand kan fortsætte, da det ikke er muligt at fortsætte i den vestlige del af Vestergade ved Rema 1000, før det omtalte kryds er færdigt. Rådgivningsfirmaet Orbicon vil komme rundt og fotoregistrere før gravearbejdet opstarter i Søndergade.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Johnny Graversen Ivan Jakobsen A/S 4019 7171  
Entreprenør - entrepriseleder Jesper Heesgaard Ivan Jakobsen A/S 2141 4330 jh@ivan-jakobsen.dk
Rådgiver - tilsyn, Energi Viborg Vand Arne Madsen Orbicon A/S 2366 1952 amad@orbicon.dk
Rådgiver - tilsyn, Viborg Kommune Loui Thomsen Cowi A/S 5640 3529 ltmu@cowi.com
Bygherre - kloak Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Bygherre - områdefornyelse Benny Christensen Viborg Kommune 8787 8804 bc6@viborg.dk
Bygherre - Trafik og Vej Dan Yding Hahn Rasmussen Viborg Kommune 8787 5110 dar@viborg.dk
Sagsbehandler - Natur- og vand

Thomas Møller Schmidt

Viborg Kommune 8787 5567

tms@viborg.dk

 

 

 

Ny pumpestation og rørbassin i Knudby

Knudby, fra Fjordvej 8 og ud til havnen

Energi Viborg Vand A/S skal bygge en ny pumpestation og rørbassin ved Fjordvej i Knudby.

Rodzoneanlæggene i Borup og i Knudby skal nedlægges og spildevandet skal pumpes til Fiskbæk Renseanlæg.

Afspærring

Fjordvej fra nr. 8 og ud til havnen spærres for adgang i bil fra den 17. september 2018 og ca. 2 uger frem.

Der vil blive etableret adgang for gående i perioden, hvor Fjordvej er spærret.

Arbejdet vil medføre støj og trafik, men vi vil gøre vores bedste for at minimere generne.

Respekter venligst de opsatte skilte og afsæprringer.

Projektperiode

Arbejdet starter den 17. september 2018 og vi forventer, at den nye pumpestation er klar til drift i oktober 2018.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør Formand Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370  
Pumpeleverandør Projektleder Ole G. Johansen Grundfos A/S 2043 5039  
Bygherre Projektleder Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk

 

 


 

Trykledning fra Tindbæk til Hammershøj – etableres langs Tindbækvej og Stadionvej

Tindbæk Renseanlæg er forældet og nedslidt. Renseanlægget, som renser spildevandet fra Tindbæk og Løvskal, skal nedlægges og fremover pumpes til Hammershøj Renseanlæg. Dette er en del af strukturplanen for renseanlæg i Viborg Kommune. Tindbæk er separatkloakeret og Løvskal by blev separatkloakeret i 2016-2017, så det er kun spildevand, som skal pumpes til Hammershøj.

Arbejdet omfatter etablering af en ny trykledning langs Tindbækvej og Stadionvej. Ledningen skal etableres fra Tindbæk Renseanlæg og frem til Hammershøj Renseanlæg. Ledningen lægges i vejrabatten på hele strækningen, i alt ca. 5 km ledninger. Dimensionen på trykledningen er ø160 mm.

Krydsning af asfalterede veje og vandløb sker ved brug af retningsstyret boring, hvor der kun laves en sende-grube og en modtage-grube. Ved at bruge denne metode skal der ikke opgraves på disse strækninger.

Retablering af alle de berørte arealer sker hurtigst muligt efter arbejdets udførsel.

Tindbæk Renseanlægget nedlægges, hvilket omfatter en nedbrydning og fjernelse af anlægget og omfatter alle huse, tanke, brønde samt en efterfølgende reetablering af arealet, hvor hegnet også fjernes. Der opsættes et nyt hus til den nye pumpestation.

Entreprenørarbejdet udføres af H&R Jokumsen. Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Se tegninger
100:    Oversigtsplan

Projektperiode
Projektet starter op i uge 33, 2018 og forventes afsluttet uge 42, 2018.

Afspærring

Stadionvej er afspærret i dagtimerne. Når der graves, åbnes for kørende trafik uden for normal arbejdstid. Tindbækvej er åben for kørende trafik i hele anlægsperioden. Hvor vi graver indsnævres vejen til trafik i ét spor. Der opsættes skiltning og der er nedsat hastighed ved arbejdsstedet.

Information

Lodsejere, som har matrikler op til ledningsplaceringen er blevet informeret om etableringen af trykledningen i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen i 2014.

Myndighedsbehandling

Plangrundlaget for etablering af trykledningen og overflytning af spildevandsrensningen fra Tindbæk til Hammershøj Renseanlæg er fastlagt Viborg Kommunes spildevandsplan 2014.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted                            Telefon E-mail
Entreprenør - formand Torben Høfner H&R Jokumsen 5180 0668 ths@jokumsen.nu
Entreprenør - entrepriseleder René Jokumsen H&R Jokumsen 4093 9923 rene@jokumsen.nu
Bygherre - kontakt Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

 

 

Regnvandsbassiner i Helledalen, Viborg

Etablering af regnvandsbassiner i Helledalen. Information er revideret den 22. november 2018:

Energi Viborg Vand skal lave en rensedam for separat regnvand i Helledalen. Udformningen bliver 4 mindre bassiner, som sammen vil virke som én rensedam.

Rensedammen skal rense det separate regnvand inden det ledes ud i Nørresø.

De arkæologiske forundersøgelser er gennemført i juli-august 2018.

Anlægsarbejdet er startet den 6. august 2018 og udføres af entreprenørfirmaet Ivan Jakobsen A/S. Arbejderne med montage af stål har været mere tidskrævende end forudsat.

Vi forventer, at Helledalen genåbner medio december 2018.

Anlægsarbejdet vil medføre byggesktivitet med støj og midlertidige afspærringer af stierne ved den nederste del af Helledalen. Respekter venligst de opstillede skilte og afspærringer.

Vi håber, at I vil tage godt imod projektet.

Arbejdets hovedfaser:

Grusstien i Helledalen bliver forstærket - pågår
Der bliver sat en spunsvæg på 2 sider ved hvert bassin - udført.
Ledninger fra Helledalen til Nørresø etableres (bores)- udført.
Derefter udgraves til hvert bassin og der støbes en betonbund - udført.
Mellem hvert bassin laves en åben kanal, ca. midt i dalen - pågår.
Spunsvæggene beklædes med stål og træ - pågår.
Teknik, som skal styre vandstrømmen fra bassin 1->2->3->4 installeres - pågår.
I den midterste del af Helledalen laves ny kloak og regnvandet ledes til det øverste bassin - pågår.
Anlægget tages i drift og Helledalen genåbnes - medio december 2018.
Der laves supplerende beplantning omkring og mellem bassinerne i samråd med Viborg Kommune.
Der laves trafikdæmpende foranstaltninger, således at biler ikke kan køre ind i Helledalen.

Bilag:

Informationsbrev af d. 30.10.2017, PDF, 1 side

Informationsbrev af d. 3.7.2018, PDF, 1 side

Infoplanche og Visualisering fra Møller & Grønborg, PDF, 2 sider

Entreprenør:
Ivan Jakobsen A/S, formand Ryan Husted   tlf.:  2141 7373

Tilsyn:
Viborg Ingeniørerne A/S

Kontaktperson er Benny T. Bjerre.                 tlf.   4094 020

Projektleder:
Energi Viborg Vand A/S

Henrik Juel Poulsen                                        tlf.   8929 2810 E-mail: hjp@energiviborg.dk

Viborg Kommune

Natur & Vand, Lotte Kunstmann                    tlf.  8787 5103 E-mail: lku@viborg.dk

 

 

Nedlæggelse af rodzoneanlæg i Borup og Knudby

Rodzoneanlæggene i Borup og i Knudby skal nedlægges og spildevandet fra byerne skal pumpes til Fiskbæk Renseanlæg.

I Borup, ved Elkærvej, bygges et nyt bassin og pumpestation på arealet, hvor det nuværende rodzoneanlæg findes.
Bassinet i Borup bliver et underjordisk bassin, en tank-løsning fra Aconsult, hvori der laves en integreret pumpestation. Bassinet bliver tildækket med jord og tilsås med græs. Bassin i Borup kan rumme ca. 290 m3 spildevand. Kun de 4 dæksler på toppen af bassinet bliver synligt.
Der laves en grusholdeplads for driftspersonale fra Energi Viborg Vand A/S.

I Knudby, ved Fjordvej, skal Energi Viborg Vand A/S bygge en ny pumpestation og rørbassin. Pumpestation bliver placeret på det indhegnede område, på venstre side af Fjordvej, nær havnen.
Indhegningen og beplantningen ryddes.

I Fjordvej er der bygget et rørbassin, som er meget store rør, ø1600 mm, som skal virke sammen med den nye pumpestation. Rørbassinet er nødvendigt, da pumpestationen ikke kan pumpe vandet videre lige så hurtigt som det løber til under regnvejr. Rørbassinet kan rumme ca. 60 m3 spildevand.

Spildevandet fra Borup pumpes til Knudby, hvor det pumpes igen videre til Fiskbæk Renseanlæg.

I Borup, ved Elkærvej, pågår byggeriet af en ny tank til spildevand, med en indbygget pumpestation. Når byggeriet er færdigt vil tanken blive dækket med jord og området tilsås med græs (til foråret).

De nye anlæg skal sikre at spildevandet fra Borup og Knudby kommer til Fiskbæk Renseanlæg, hvor spildevandet renses bedre end det bliver nu i rodzoneanlæggene og antal af overløb af urenset spildevand til Hjarbæk Fjord reduceres væsentligt.

Arbejdet i Borup er startet den 13. august 2018 og arbejdet i Knudby er startet den 17. september 2018.

De nye pumpestationer forventes klar til drift i december 2018.

Vi håber, at I vil tage godt imod projektet.

Bilag:   

Informationsskilt d. 3.9.2017, PDF, 1 side                      Oversigtskort, tegning 100

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør Formand Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370  
Projektleder Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk

 

 


 

Kloakfornyelse i Bjerringbro

Bjerringbro: Norevej og Skovvejen

Energi Viborg Vand A/S udfører kloakfornyelse på dele af ovennævnte veje. Arbejdet omfatter opgravning af eksisterende kloakledninger i Norevej og vestenden af Suravej og anlæg af nye ledninger i stedet. Desuden udføres mindre reparationer på kloakken i Wahlstedtvej og Jupajookivej. I Skovvejen udskiftes den eksisterende fælleskloak til ny separatkloak, så der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. Mellem Norevej og Skovvænget etableres ny rensedam/rekreativt område. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt nye stikledninger til henholdsvis spildevand og regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1 m inde på den enkelte grund med en ny skelbrønd. 

Entreprenørarbejdet udføres af SM Entreprenørfirma A/S.

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af NIRAS A/S.

Projektperiode

Projektet opstartes i uge 40, 2018 og forventes afsluttet ultimo 2018.

Afspærring

De nævnte vejstrækninger vil være spærret for gennemkørsel i forskelligt omfang i anlægsperioden. Der etableres midlertidig adgangsvej til Nordre Ringvej vest for Norevej.

Der vil altid være muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Under projektperioden vil der være skiltet med omkørsel i området, ligesom omkørsler vil fremgå af Energi Viborgs hjemmeside under menupunkterne "Spildevand" - "Her arbejder vi".

Se afspærringsplan her:

Se afspærringsplan her:

Fotoregistrering

Der er udført fotoregistrering ved de ejendomme, der  umiddelbart berøres af anlægsarbejdet.

Borgerinformation

Der er udsendt informationsbrev til de borgere, som bliver direkte berørt af anlægsarbejdet. Informationsbrevet er udsendt den 10. august 2018.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Torben Høegh SM Entreprenørfirma A/S 4024 2565 torben@sm-roslev.dk
Entreprenør - entrepriseleder Nic Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Rådgiver - tilsyn/byggeleder Henning L. Pedersen NIRAS A/S 6023 3988 hlp@niras.dk
Bygherre - projektleder Anders Byrdal Energi Viborg Vand A/S 8929 2807 ab@energiviborg.dk

 

Separeringsprojekt Tastum

Tastum: Tastumvej, Agertoften og Kardybvej med flere

Energi Viborg Vand A/S udfører separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som regnvand. Begge ledninger afsluttes som hovedregel ca. 1 meter inde på den enkelte grund med en skelbrønd. 

Entreprenørarbejdet udføres af Feldborg Entreprenørforretning A/S, Tusbækvej 41, Feldborg, 7540 Haderup - link til entreprenørens hjemmeside.

Projektperiode

Projektet er opstartet i november 2017 og forventes afsluttet i efteråret 2018.

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje.

På gader med opgravning er det altid muligt at gå til ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til de enkelte ejendomme når der graves udenfor disse.

Se tidsplan her:

Fotoregistrering

Der er udført fotoregistrering af alle berørte ejendomme.

Informationsmøde

Der blev afholdt informationsmøde i Tastum Forsamlingshus den 16. november 2017.

Se materiale fra informationsmødet her.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Karsten Madsen Feldborg Entreprenørforretning A/S 6016 0530 feldborgent@mail.dk
Rådgiver/tilsyn Anders Munk Envidan A/S 2715 3725 anr@envidan.dk

Viborg Kommune, sagsbehandler

Thomas Møller Schmidt Viborg Kommune 8787 5567 tms@viborg.dk
Bygherre/projektleder Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

Hammershøj - kloakfornyelse i Stadionvej og Skolevej, etape 1

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S, link til hjemmeside her.

Projekttegninger vedr. kloakseparering

Tegn_200_Stadionvej_Syd_Hammershøj.pdf

Tegn_201_Stadionvej_Nord_Hammershøj.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio november 2018 og forventes afsluttet ultimo marts 2019, afhængigt af vejret. Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder på Stadionvej midt mellem Stadionvej 22 og rensningsanlægget.


Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på Stadionvej, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering i uge 47 ved de ejendomme, der er omfattet af projektområde. Det udføres af det rådgivende ingeniørfirma Sweco A/S.                       

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde onsdag den 14. november 2018 kl. 17.00 i Tjele Efterskoles lokaler på Randersvej 10 i Hammershøj, hvor informationer om projektet blev fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermødet kan ses via nedenstående link.

Informationsmøde_Stadionvej_Skolevej_Hammershøj_EVV_2018.pdf

Informationsmøde_Hammershøj_Viborg Kommune_2018.pdf

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted                            Telefon E-mail
Entreprenør - formand Morten Højgaard Hansen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0303 mhh@vils.dk.nu
Entreprenør - entrepriseleder Søren Glintborg Vils Entreprenørforretning A/S 2142 4770 sgl@vils.dk
Bygherre - kontakt Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

 

 

keyboard_arrow_up