Separeringsprojekt i Fårup

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt i Fårup centrum. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Projekttegning kan ses her.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning.

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Projektperiode

Projektet er påbegyndt i uge 20 og gravearbejdet er i gang. Projektet forventes afsluttet i uge 24.

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på boligvejene. På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Entreprenøren vil, umiddelbart før det ikke er muligt at komme i bil til en ejendom, kontakte den berørte husejer.

Arbejdet i selve Fårupvej vil foregå medio maj til medio juni, hvor der spærres for gennemkørsel i Fårup.

Der er opsat skiltning for omkørsel og vejspærring.

Informationsmøde

Der er til de berørte ejendomme udsendt et informationsbrev i uge 11

Se skrivelsen fra informationsmødet/ Energi Viborg Vand A/S.

Se byggelovens § 12.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Jan Mouritsen Vils Entreprenørforretning 2142 4774 jmo@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Anders Blaabjerg Vils Entreprenørforretning 4121 0348 abr@vils.dk
Bygherre - projektkoordinator + tilsyn Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

 

Separeringsprojekt i området omkring Sdr. Allé, Gl. Århusvej og Mosevej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt i området omkring Sdr. Allé, Gl. Århusvej og Mosevej. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Projekttegning for Sdr. Allé kan ses her.

Projekttegning for Mosevej kan ses her.

Entreprenørarbejdet på Mosevej udføres af Vils Entreprenørforretning. Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Viborg Ingeniørerne.

Entreprenørarbejdet på Sdr. Allé og Lyngvej udføres af Entreprenør Svend E. Madsen A/S og det daglige tilsyn varetages af Envidan.

Projektperiode

Projektet omhandlende Sdr. Allé og Lyngvej blev påbegyndt i starten af maj 2017 og forventes afsluttet i februar 2018. Gravearbejdet er påbegyndt på Lyngvej og bevæger sig ned mod Sdr. Allé.

Inden sommerferien starter i uge 29 er arbejdet frem til Sdr. Allé 50 og ved parkeringspladsen ved Fakta på Gl. Århusvej afsluttet. Efter sommerferien startes op ved Sdr. Vang 3 og arbejdet vil derefter glide gennem Sdr. Vang og Sdr. Allé, således at arbejdet kan afsluttes i februar 2018.

Vejledende tidsplan gældende for hele projektet kan ses her.

Projektet omhandlende Mosevej og Gl. Århusvej påbegyndes i uge 23 og forventes afsluttet i slutningen af september 2017. Gravearbejdet er indledt på Gl. Århusvej og i uge 25 sættes gravearbejdet på Mosevej i gang.

Vejledende tidsplan gældende for hele projektet kan ses her.

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på boligvejene. På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Entreprenøren vil, umiddelbart før det ikke er muligt at komme i bil til en ejendom, kontakte den berørte husejer.

Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden. Afspærringsplanen for Sdr. Allé kan ses her.

INFORMATIONSMØDE

Der er til de berørte ejendomme i og omkring Sdr. Allé/Sdr. Vang udsendt et informationsbrev i uge 11. Derudover er der afholdt et borgermøde den 6. april 2017.

Se materiale fra informationsmødet/ Energi Viborg Vand A/S.

Der er til de berørte ejendomme i og omkring Mosevej og Gl. Århusvej omdelt et informationsbrev den 8. maj 2017. Derudover er der afholdt et borgermøde den 17. maj 2017.

Se materiale fra informationsmødet/Energi Viborg Vand A/S.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktpersoner til Mosevej:

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Simon Gundersen Vils Entreprenørforretning 4121 0354 sgu@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Søren Glintborg Vils Entreprenørforretning 2142 4770 sgl@vils.dk
Rådgiver - tilsyn Bjørn Raahede Viborg Ingeniørerne A/S 6029 7251 br@vibing.dk
Bygherre - projektkoordinator Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

Kontaktpersoner til Sdr. Allé:

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Andreas Heegaard Svend E. Madsen A/S 8646 3281 aph@svendemadsen.dk
Rådgiver - tilsyn Kasper B. Jensen Envidan A/S 2099 0107  
Bygherre - projektleder Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

Separeringsprojekt i Tapdrup

Tapdrup; Anders Nielsens Vej, Byvej, Engvej, Gl. Vibækvej, Højtoften. Stationsvej, Tapdrupvej og Åbrinken.

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S (link til entreprenørens hjemmeside).

Projektperiode

Projektet er opstartet medio august 2017 og forventes afsluttet ultimo september 2019. Der vil imellem etaperne være ophold i gravearbejdet fra oktober/november til cirka marts det kommende år. Periodens længde er dog afhængigt af fremdrift og vejret.

Projektet er delt op i 3 etaper:

  • Etape 1 i 2017 omfatter anlægsarbejde på Engvej, Anders Nielsens Vej, Åbrinken, Byvej 2 og Stationsvej 18.
  • Etape 2 i 2018 omfatter rensedam for enden af Stationsvej, Stationsvej, Tapdrupvej 81, 84 og 86 og Højtoften.
  • Etape 3 i 2019 omfatter Gl. Vibækvej 1-13, resten af Byvej, Tapdrupvej 71-82 og Tapdrupvej 85-108.

Tidsplan 2019

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på bl.a. Stationsvej, Engvej osv., mens det er planlagt, at Tapdrupvej holdes åben med mininum en kørebane sammen med lysregulering.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan Gl. Vibækvej

Afspærringsplan Tapdrupvej nr. 85 til 108

Bus-omkørsel

Grundet den løbende afspærring af Tapdrupvej i den østlige ende mellem nr. 85 og 108 fra den 14. januar 2019, bliver der ændret i busruterne 751 og 770. Det betyder, at flere stoppesteder nedlægges, og der etableres en vendeplads samt stoppested ved entreprenørens materialedepot ved Tapdrupvej 69. Der ændres løbende i ruteplanen for rute 751, samt det er afhængigt af tur-nr., så spørg også i bussen.

Fotoregistrering

Resten udføres umiddelbart før opstart af etape 3 i starten af 2019.                                                                   

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde den 16. august 2017 i Tapdrup forsamlingshus vedr. etape 1, 2 og 3a samt, et infomøde den 6. februar 2019 vedr. etape 3b, hvor informationer om projekterne blev fremlagt for de mange fremmødte. Materialet fra infomøderne kan ses via efterfølgende links.

Se materiale fra informationsmødet den 16. august 2017.

Se Energi Viborgs materiale fra informationsmødet den 6. februar 2019.

Se Viborg Kommunes materiale fra informationsmødet den 6. februar 2019.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 20. marts 2019

Grundet fremdriften på den vestlige del af Tapdrupvej ved krydset Gl. Vibækvej/Tapdrupvej på trods af det våde vejr i starten af marts, forlænges nuværende afspærring af Tapdrupvej med ca. 2,5 uge, så alt resterende asfaltarbejde på Tapdrupvej kan udføres inden den 12. april 2019.

Ændringer af busruter og køretider er dermed gældende indtil den 12. april 2019 i stedet for den 21. marts 2019.

Asfaltarbejdet og efterfølgende åbning for trafik igennem Tapdrup er dog afhængig af vejret.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Morten Højgaard Hansen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0303 mhh@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder René Dahl Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0360 rda@vils.dk
Rådgiver - tilsyn Henning Pedersen Niras A/S 4810 5730 hlp@niras.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Viborg Kommune, sagsbehandler Pernille Heelsberg Natur og Vand 8787 5574 peph@viborg.dk

 

Kloak- og områdefornyelse i Stoholm

Stoholm - kloak- og områdefornyelse i Vestergade, Søndergade, Carlsbergvej, Vesterled, Odinvej, Iglsøvej, Østergade og Nørregade.

Energi Viborg Vand A/S vil udføre et separeringsprojekt sammen med Viborg Kommunes områdefornyelse i ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Ivan Jakobsen A/S fra Struer (link til entreprenørens hjemmeside).

Projekttegninger vedr. kloakseparering:

411_Kloakplan-Carlsbergvej_2018-04-11.pdf

412_Kloakplan-Vestergade_2018-04-11.pdf

413_Kloakplan-Søndergade_2018-04-11.pdf

Områdefornyelse

Samtidigt med kloaksepareringsprojektet opstarter Viborg Kommune et områdefornyelsesprojekt, som der kan læses mere om via følgende link.

Områdefornyelse Stoholm

Projektperiode

Projektet forventes opstartet ultimo maj 2018 og forventes afsluttet ultimo marts 2019.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder på Odinvej ved Carlsbergvej og på Nørregade ved krydset Nørregade/Søndergade/Vestergade/Østergade.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på bl.a. Vestergade eller Søndergade, men der vil ikke være 2 større gravehold samtidigt på Vestergade, så det er muligt at komme ind til butikkerne fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.

Afspærringsplan

      

Informationsmøde

Tirsdag d. 22. maj 2018 blev der afholdt et informationsmøde i Stoholm Fritids- og Kulturcenter, hvor informationer om projektet blev fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermødet vedrørende Energi Viborgs arbejde kan ses via nedenstående link.

Informationsmøde

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 20. marts 2019:

Hovedledninger, skelbrønde samt asfaltering af Vestergade, Vesterled, Iglsøvej osv. er afsluttet og vedrørende kloakfornyelsen pågår der mindre reetableringsarbejder ved de private ejendomme omkring de nye skelbrønde. Vedrørende byfornyelsen pågår der stadigvæk arbejder på Vestergade, Torv Nord samt på Odinvej. En endelig tidsplan for de resterende arbejder vil foreligge snarest muligt på Viborg Kommunes hjemmeside under byfornyelse.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Johnny Graversen Ivan Jakobsen A/S 4019 7171  
Entreprenør - entrepriseleder Jesper Heesgaard Ivan Jakobsen A/S 2141 4330 jh@ivan-jakobsen.dk
Rådgiver - tilsyn, Energi Viborg Vand Arne Madsen Orbicon A/S 2366 1952 amad@orbicon.dk
Rådgiver - tilsyn, Viborg Kommune Loui Thomsen Cowi A/S 5640 3529 ltmu@cowi.com
Bygherre - kloak Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Bygherre - områdefornyelse Benny Christensen Viborg Kommune 8787 8804 bc6@viborg.dk
Bygherre - Trafik og Vej Dan Yding Hahn Rasmussen Viborg Kommune 8787 5110 dar@viborg.dk
Sagsbehandler - Natur- og vand

Thomas Møller Schmidt

Viborg Kommune 8787 5567

tms@viborg.dk

 

 

 

Ny pumpestation og rørbassin i Knudby

Knudby, fra Fjordvej 8 og ud til havnen

Energi Viborg Vand A/S skal bygge en ny pumpestation og rørbassin ved Fjordvej i Knudby.

Rodzoneanlæggene i Borup og i Knudby skal nedlægges og spildevandet skal pumpes til Fiskbæk Renseanlæg.

Afspærring

Fjordvej fra nr. 8 og ud til havnen spærres for adgang i bil fra den 17. september 2018 og ca. 2 uger frem.

Der vil blive etableret adgang for gående i perioden, hvor Fjordvej er spærret.

Arbejdet vil medføre støj og trafik, men vi vil gøre vores bedste for at minimere generne.

Respekter venligst de opsatte skilte og afsæprringer.

Projektperiode

Arbejdet starter den 17. september 2018 og vi forventer, at den nye pumpestation er klar til drift i oktober 2018.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør Formand Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370  
Pumpeleverandør Projektleder Ole G. Johansen Grundfos A/S 2043 5039  
Bygherre Projektleder Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk

 

 


 

 

Regnvandsbassiner i Helledalen, Viborg

Etablering af regnvandsbassiner i Helledalen. Information er revideret den 25. januar 2019:

Energi Viborg Vand har etableret en rensedam for separat regnvand i Helledalen. Udformningen bliver 4 mindre bassiner, som sammen vil virke som én rensedam.

Rensedammen skal rense det separate regnvand inden det ledes ud i Nørresø.

Anlægsarbejdet er startet den 6. august 2018 og anlægget er sat i drift den 12. december 2018.

Arbejdet er udført af entreprenørfirmaet Ivan Jakobsen A/S.

Bassinerne udnytter terrænet i Helledalen og er bygget med en bund i beton og stålkanter på 2 sider. Vandstrømmen mellem bassinerne styres mekanisk. Når vandet løber fra den øverste bassin og videre ned til næste bassin, vil man kunne opleve, at vandet løber i de nye åbne kanaler.

Bassinerne vil normalt være delvist fyldt med vand, hvor der er en vanddbyde på cirka 0,8 til 1,0 meter vand.

Under regn vil vandstanden stige med op til cirka 0,6 meter i hvert bassin.

Når det rensede vand løber ud fra det nederste bassin, ledes det i 2 rør ned i udløb i Nørresø.

Helledalen genåbnede medio december 2018.

Der er desværre konstateret nogle utætheder, som skal udbedres. Dette arbejde vil kræve, at bassinerne tømmes for vand, mens der laves udbedring.

Såning af græs langs Helledalstien og de nye bassiner mangler at blive udført. Manglerne forventes udført i marts/april måned, så snart vejret tillader det.

Midt i Helledalen udføres supplerende beplantning og smatidigt tyndes beplantningen i Fredsskoven mellem Helledalstien og Landboskolen. Dette arbejde udføres af Viborg Kommune.

Viborg Kommune ejer og driver fortsat parken Helledalen.

Energi Viborg Vand køber arealet som omkranser de nye bassiner.

Energi Viborg Vand forventer at skulle tømme og oprense de 4 bassiner en gang årligt, hvor bassinerne tømmes for vand og bundfaldet/sedimentet opsamles og køres bort til en godkendt modtager.

Vi håber, at I vil tage godt imod projektet.

Bilag:

Infoplanche og Visualisering fra Møller & Grønborg, PDF, 2 sider

Helledalen:

Viborg Kommune, Natur & Vand, Lotte Kunstmann,

tlf. 8787 5103. Mail: lku@viborg.dk

Entreprenør:
Ivan Jakobsen A/S, formand Ryan Husted   tlf.:  2141 4373

Tilsyn:
Viborg Ingeniørerne A/S

Kontaktperson er Benny T. Bjerre.                 tlf.   4094 0209

Projektleder:
Energi Viborg Vand A/S

Henrik Juel Poulsen                                        tlf.   8929 2810 E-mail: hjp@energiviborg.dk

 

 

Nedlæggelse af rodzoneanlæg i Borup og Knudby

Rodzoneanlæggene i Borup og i Knudby skal nedlægges og spildevandet fra byerne skal pumpes til Fiskbæk Renseanlæg.

I Borup, ved Elkærvej, bygges et nyt bassin og pumpestation på arealet, hvor det nuværende rodzoneanlæg findes.
Bassinet i Borup bliver et underjordisk bassin, en tank-løsning fra Aconsult, hvori der laves en integreret pumpestation. Bassinet bliver tildækket med jord og tilsås med græs. Bassin i Borup kan rumme ca. 290 m3 spildevand. Kun de 4 dæksler på toppen af bassinet bliver synligt.
Der laves en grusholdeplads for driftspersonale fra Energi Viborg Vand A/S.

I Knudby, ved Fjordvej, skal Energi Viborg Vand A/S bygge en ny pumpestation og rørbassin. Pumpestation bliver placeret på det indhegnede område, på venstre side af Fjordvej, nær havnen.
Indhegningen og beplantningen ryddes.

I Fjordvej er der bygget et rørbassin, som er meget store rør, ø1600 mm, som skal virke sammen med den nye pumpestation. Rørbassinet er nødvendigt, da pumpestationen ikke kan pumpe vandet videre lige så hurtigt som det løber til under regnvejr. Rørbassinet kan rumme ca. 60 m3 spildevand.

Spildevandet fra Borup pumpes til Knudby, hvor det pumpes igen videre til Fiskbæk Renseanlæg.

I Borup, ved Elkærvej, pågår byggeriet af en ny tank til spildevand, med en indbygget pumpestation. Når byggeriet er færdigt vil tanken blive dækket med jord og området tilsås med græs (til foråret).

De nye anlæg skal sikre at spildevandet fra Borup og Knudby kommer til Fiskbæk Renseanlæg, hvor spildevandet renses bedre end det bliver nu i rodzoneanlæggene og antal af overløb af urenset spildevand til Hjarbæk Fjord reduceres væsentligt.

Arbejdet i Borup er startet den 13. august 2018 og arbejdet i Knudby er startet den 17. september 2018.

De nye pumpestationer forventes klar til drift i december 2018.

Vi håber, at I vil tage godt imod projektet.

Bilag:   

Informationsskilt d. 3.9.2017, PDF, 1 side                      Oversigtskort, tegning 100

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør Formand Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370  
Projektleder Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk

 

 


 

Hammershøj - kloakfornyelse i Stadionvej og Skolevej, etape 1

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S, link til hjemmeside her.

Projekttegninger vedr. kloakseparering

Tegn_200_Stadionvej_Syd_Hammershøj.pdf

Tegn_201_Stadionvej_Nord_Hammershøj.pdf

Tegn_202_Skolevej_Øst_Hammershøj.pdf

Tegn_203_Gartnerbakken_Hammershøj.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio november 2018 og forventes afsluttet medio maj 2019, dog afhængigt af vejret.Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder på Stadionvej midt mellem Stadionvej 22 og rensningsanlægget.

Tidsplan

Se tidsplan her.


Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på Stadionvej, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der er udført fotoregistrering i uge 47, 2018 ved de ejendomme, der er omfattet af etape 1 samt i uge 8, 2019 for 2. del af Skolevej samt Gartnerbakken. Det blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco A/S.                      

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde for etape 1 på Stadionvej og 1. del af Skolevej onsdag den 14. november 2018 samt den 20. februar 2019 for 2. del af Skolevej samt Gartnerbakken. Møderne blev holdt i Tjele Efterskoles lokaler i Hammershøj og her blev informationer om projektet fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermøderne kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Stadionvej_Skolevej_Hammershøj_EVV_2018.pdf

Informationsmøde_Hammershøj_Viborg Kommune_2018.pdf

Informationsmøde_Skolevej_Gartnerbakken_Hammershøj_EVV_2019.pdf

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 20. marts 2019

Arbejdet med de nye hovedledninger samt skelbrønde på Stadionvej og Skolevej er afsluttet og der pågår reetableringsarbejder. Dog afventer asfalteringen fjernvarmearbejdet, der pågår på Stationvej og som efterfølgende er planlagt til at fortsætte på Skolevej.

Boringer på Gartnerbakken er påbegyndt og forventes afsluttet ultimo uge 12/primo uge 13.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted                            Telefon E-mail
Entreprenør - formand Johnni Hald Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0303 jha@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Søren Glintborg Vils Entreprenørforretning A/S 2142 4770 sgl@vils.dk
Bygherre - kontakt Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

 

 

Separeringsprojekt Vammen

Energi Viborg Vand A/S udfører separeringsprojekt i Egestubben og Nørregade fra nr. 30 til nr. 34. Projektet er første etape af kloaksaneringsarbejdet med kloak, som er omfattet af Viborg Kommunes tillæg nr. 24 til spildevandsplanen for Viborg Kommune. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1 meter inde på den enkelte grund med en skelbrønd. 

Projekttegning for Egestubben/Nørregade 30-34 i Vammen kan ses her.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S og det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand A/S - link til entreprenørens hjemmeside.

Projektperiode

Projektet bliver påbegyndt i uge 7, 2019 og forventes afsluttet i april 2019.

Vejledende tidsplan gældende for projektet kan ses her.

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje.

På gader med opgravning er det altid muligt at gå til ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til de enkelte ejendomme når der graves udenfor disse. Entreprenøren vil, umiddelbart før det ikke er muligt at komme i bil til en ejendom, kontakte de berørte husejere.

Under anlægsperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Gældende afspærringsplan kan ses her.

Information

Der er til de berørte ejendomme udsendt et informationsbrev i uge 4, 2019.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Torben H. Sørensen Jokumsen A/S 5180 0668 thsl@jokumsen.nu
Bygherre/projektleder Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

Trykledning fra Lånum og Daugbjerg til Stoholm

 – etableres langs Dybdalsvej, Smutvej og Lånumvej

Lånum og Daugbjerg Renseanlæg er forældede og nedslidte. Renseanlæggene er rodzoneanlæg, som ikke lever op til nutidens rensekrav. Spildevandet skal fremover pumpes til Stoholm og renses på Stoholm Renseanlæg, som er et opgraderet renseanlæg, der renser til gældende miljøkrav. Dette er en del af strukturplanen for renseanlæg i Viborg Kommune.

Lånum er blevet separatkloakeret (spilde- og regnvand i hver sin ledning) i 2009, så det er kun spildevand, som skal pumpes til Stoholm. Rodzoneanlægget ombygges til en rensedam, en sø som polerer regnvandet, inden vandet droslet ledes til vandløbet, Jordbro Å, via grøft.

Daugbjerg er fælleskloakeret (spilde- og regnvand i samme ledning). Det daglige spildevand pumpes til Stoholm. Ved større regnskyl vil der ske overløb (regnvand blandet med spildevand) til rodzoneanlægget. Rodzoneanlægget bevares til at ”rense” overløbene inden udledning til vandløbet, Jordbro Å. Overløb direkte til vandløbet elimineres. Daugbjerg planlægges separatkloakeret inden for en 10 års periode. I den forbindelse fjernes rodzoneanlægget og ombygges til en sø, rensedam.

Arbejdet omfatter etablering af en nye trykledninger fra henholdsvis Lånum og Daugbjerg til Smutvej over markarealer. Fra Smutvej etableres én trykledning til Stoholm, den etableres både på markarealer og i vejarealer. I Stoholm tilsluttes trykledningen byens kloaksystem.

Etablering i asfalterede vejarealer, både rabat og kørebane, samt krydsning af vandløb sker ved brug af retningsstyret boring, hvor der kun laves en sende-grube og en modtage-grube. Ved at bruge denne metode skal der ikke opgraves over længere strækninger. I markarealer etableres trykledningen ved kædegravning. Opgravning og nedlægning af ledning i samme arbejdsgang. Arbejdsmetoden er hurtig og giver et arbejdsspor på kun 30 cm. Retablering af de alle berørte arealer sker hurtigst muligt efter arbejdets udførsel.

I alt skal der etableres 6,3 km trykledninger, dimensionen er ø75 og 90 mm. Både ved Lånum og Daugbjerg rodzoneanlæg opsættes nye pumpestationer, samt udføres tilhørende kloakarbejder.

Entreprenørarbejdet udføres af SM Entreprenørfirma A/S. Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Se oversigtsplan her.

Projektperiode

Projektet starter op i uge 13, 2019 og forventes afsluttet uge 24, 2019.

Trafikafvikling

Lånumvej er åben for kørende trafik i hele anlægsperioden. Hvor vi graver indsnævres vejen til trafik i ét spor. Der opsættes skiltning og der er nedsat hastighed ved arbejdsstedet. Smutvej afspærres i dagtimerne når der graves, åbnes for kørende trafik uden for normal arbejdstid.

Information

Lodsejere, som har matrikler op til ledningstraceet blevet informeret om etableringen af trykledningen i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplan 2014-2018, tillæg. Nr. 19. Der er  indgået aftaler med de lodsejere, hvor trykledningen etableres på private matrikler.

Myndighedsbehandling

Plangrundlaget for etablering af trykledningen og overflytning af spildevandsrensningen fra Lånum og Daugbjerg til Stoholm Renseanlæg er fastlagt Viborg Kommunes spildevandsplan 2014-2018, tilæg nr. 19.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Bugge Ericsson SM Entreprenørfirma 2030 1082 bugge@jsm-roslev.dk
Bygherre - kontrakt Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

Kloakfornyelse i Bjerringbro

Bjerringbro: Kirketoftvej og Skovbakkevej

Energi Viborg Vand A/S udfører kloakfornyelse på dele af ovennævnte veje. Arbejdet omfatter opgravning af eksisterende kloakledninger i Kirketoftvej og anlæg af nye ledninger i stedet. Desuden krydses Markedsgade med nye ledninger og der etableres nyt regnvandsudløb til Møllebakken. Den eksisterende fælleskloak udskiftes til ny separatkloak, så der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt nye stikledninger til henholdsvis spildevand og regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1 m inde på den enkelte grund med en ny skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S.

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Rambøll.

Projektperiode

Projektet opstartes i uge 17 (efter påske) 2019 og forventes afsluttet medio juli 2019.

Afspærring

De nævnte vejstrækninger vil være spærret for gennemkørsel i forskelligt omfang i anlægsperioden.

Der vil altid være muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Under projektperioden vil der være skiltet med omkørsel i området, ligesom omkørsler vil fremgå af Energi Viborgs hjemmeside under menupunkterne "Spildevand" - "Her arbejder vi".

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering af de ejendomme, der  umiddelbart berøres af anlægsarbejdet. Fotografering udføres af Rambøll ultimo marts eller primo april 2019.

Borgerinformation

Der er udsendt informationsbrev til de borgere, som bliver direkte berørt af anlægsarbejdet. Informationsbrevet er udsendt den 10. august 2018. Der er desuden afholdt informationsmøde den 21. marts 2019 i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter for grundejere, som direkte berøres af separatkloakeringen. Materiale fra informationsmødet kan findes herunder:

Power Point

Informationsmøde

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Torben : Sørensen Jokumsen A/S 5180 0668  
Entreprenør - entrepriseleder Bjørn Thomassen Jokumsen A/S 2753 9698 bt@jokumsen.dk
Rådgiver - tilsyn/byggeleder Bjarne Kristensen Rambøll A/S 5161 2798 bjkr@ramboll.dk
Bygherre - projektleder Anders Byrdal Energi Viborg Vand A/S 8929 2807 ab@energiviborg.dk
Myndighed - tilladelser m.v. Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk

 

keyboard_arrow_up