Separeringsprojekt i Tapdrup

Tapdrup; Anders Nielsens Vej, Byvej, Engvej, Gl. Vibækvej, Højtoften. Stationsvej, Tapdrupvej og Åbrinken.

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S (link til entreprenørens hjemmeside).

Projektperiode

Projektet er opstartet medio august 2017 og forventes afsluttet ultimo september 2019. Der vil imellem etaperne være ophold i gravearbejdet fra oktober/november til cirka marts det kommende år. Periodens længde er dog afhængigt af fremdrift og vejret.

Projektet er delt op i 3 etaper:

  • Etape 1 i 2017 omfatter anlægsarbejde på Engvej, Anders Nielsens Vej, Åbrinken, Byvej 2 og Stationsvej 18.
  • Etape 2 i 2018 omfatter rensedam for enden af Stationsvej, Stationsvej, Tapdrupvej 81, 84 og 86 og Højtoften.
  • Etape 3 i 2019 omfatter Gl. Vibækvej 1-13, resten af Byvej, Tapdrupvej 71-82 og Tapdrupvej 85-108.

Tidsplan 2019

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på bl.a. Stationsvej, Engvej osv., mens det er planlagt, at Tapdrupvej holdes åben med mininum en kørebane sammen med lysregulering.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan Gl. Vibækvej

Afspærringsplan Tapdrupvej nr. 85 til 108

Bus-omkørsel

Grundet den løbende afspærring af Tapdrupvej i den østlige ende mellem nr. 85 og 108 fra den 14. januar 2019, bliver der ændret i busruterne 751 og 770. Det betyder, at flere stoppesteder nedlægges, og der etableres en vendeplads samt stoppested ved entreprenørens materialedepot ved Tapdrupvej 69. Der ændres løbende i ruteplanen for rute 751, samt det er afhængigt af tur-nr., så spørg også i bussen.

Fotoregistrering

Resten udføres umiddelbart før opstart af etape 3 i starten af 2019.                                                                   

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde den 16. august 2017 i Tapdrup forsamlingshus vedr. etape 1, 2 og 3a samt, et infomøde den 6. februar 2019 vedr. etape 3b, hvor informationer om projekterne blev fremlagt for de mange fremmødte. Materialet fra infomøderne kan ses via efterfølgende links.

Se materiale fra informationsmødet den 16. august 2017.

Se Energi Viborgs materiale fra informationsmødet den 6. februar 2019.

Se Viborg Kommunes materiale fra informationsmødet den 6. februar 2019.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 25. juni 2019

I forbindelse med en betonfyldning af de gamle kloakledninger, som lå i fortovsarealet på Tapdrupvej, havde en medarbejder fra Vils glemt at etablere en nødvendig prop i en midlertidig forbindelse mellem gammelt og nyt, hvilket resulterede i, at ca. 45 meter spildevandskloak blev delvist betonfyldt.

Derfor har Vils i den seneste tid haft et firma ude, der har forsøgt at fjerne det størknede beton i spildevandsrøret, hvor det langsomt er blevet boret og spulet ud. Desværre har firmaet af flere omgang haft nedbrudt af maskineriet på grund af hårdheden af betonen. Det seneste nedbrud har betydet, at Vils har besluttet at grave ned og etablere ca. 20 meter nye rør i stedet for. Det betyder, at en kortere strækning vil blive delvist spærret, men der vil være en vognbane åben, så der ikke skal etableres en større omkørsel.

Arbejdet forventes færdig i løbet af uge 26 og 27.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Morten Højgaard Hansen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0303 mhh@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder René Dahl Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0360 rda@vils.dk
Rådgiver - tilsyn Henning Pedersen Niras A/S 4810 5730 hlp@niras.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Viborg Kommune, sagsbehandler Pernille Heelsberg Natur og Vand 8787 5574 peph@viborg.dk

 

Hammershøj - kloakfornyelse i Stadionvej og Skolevej, etape 1

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S, link til hjemmeside her.

Projekttegninger vedr. kloakseparering

Tegn_200_Stadionvej_Syd_Hammershøj.pdf

Tegn_201_Stadionvej_Nord_Hammershøj.pdf

Tegn_202_Skolevej_Øst_Hammershøj.pdf

Tegn_203_Gartnerbakken_Hammershøj.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio november 2018 og forventes afsluttet medio maj 2019, dog afhængigt af vejret.Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder på Stadionvej midt mellem Stadionvej 22 og rensningsanlægget.

Tidsplan

Se tidsplan her.


Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på Stadionvej, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der er udført fotoregistrering i uge 47, 2018 ved de ejendomme, der er omfattet af etape 1 samt i uge 8, 2019 for 2. del af Skolevej samt Gartnerbakken. Det blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco A/S.                      

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde for etape 1 på Stadionvej og 1. del af Skolevej onsdag den 14. november 2018 samt den 20. februar 2019 for 2. del af Skolevej samt Gartnerbakken. Møderne blev holdt i Tjele Efterskoles lokaler i Hammershøj og her blev informationer om projektet fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermøderne kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Stadionvej_Skolevej_Hammershøj_EVV_2018.pdf

Informationsmøde_Hammershøj_Viborg Kommune_2018.pdf

Informationsmøde_Skolevej_Gartnerbakken_Hammershøj_EVV_2019.pdf

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 28. august 2019

Arbejdet med de nye hovedledninger samt skelbrønde på Stadionvej, Skolevej og Gartnerbakken er afsluttet og resterende slidlagsarbejder forventes påbegyndt ultimo september 2019.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted                            Telefon E-mail
Entreprenør - formand Johnni Hald Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0303 jha@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Søren Glintborg Vils Entreprenørforretning A/S 2142 4770 sgl@vils.dk
Bygherre - kontakt Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

 

 

Kloakfornyelse på Nørregade, Angelkær og Heden

Bjerringbro – Nørregade, Angelkær og Heden

Energi Viborg Vand A/S udfører kloakfornyelse på dele af ovennævnte veje. Arbejdet omfatter udskiftning af eksisterende kloakledninger i Angelkær, på Nørregade mellem Angelkær og Blåbærvej samt på Heden fra Nørregade til Hedevej. Desuden udføres mindre reparationsarbejder på Nørregade nord for Blåbærvej samt på Angelkærvej. Udskiftningen sker dels fra separatkloak til separatkloak og dels fra fælleskloak til separatkloak, så der i hele området fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt nye stikledninger til henholdsvis spildevand og regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en ny skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S.

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Orbicon.

Projektperiode

Projektet opstartes uge 34, 2019 og forventes afsluttet ultimo 2019.

Afspærring

De nævnte vejstrækninger vil være spærrede for gennemkørsel i forskelligt omfang i anlægsperioden. Det vil altid være muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Under projektperioden vil der være skiltet med omkørsel i området, ligesom omkørsler vil fremgå af Energi Viborgs hjemmeside under menupunkterne ”Spildevand” -> ”Her arbejder vi”.

Se skilteplan her (opdateret 05.11.2019).

Fotoregistrering

Der er udført fotografering af de ejendomme, der er umiddelbart berøres af anlægsarbejdet. Fotografering er udført af Orbicon primo juli 2019.

Borgerinformation

Der er udsendt informationsbreve til de borgere, som bliver direkte berørt af anlægsarbejdet. Informationsbrevet er udsendt 14. juni 2019. Der er desuden afholdt informationsmøde den 3. juli 2019 i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter for grundejere, som direkte berøres af separatkloakeringen. Materiale fra informationsmødet kan findes herunder:

Powerpoint

Informationsmøde

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.


Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link.

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

 

Kontaktmuligheder

Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Torben H. Sørensen Jokumsen A/S 5180 0668  
Entreprenør - entrepriseleder Rene Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.dk
Rådgiver - tilsyn/byggeleder Daniel Andersen Orbicon A/S 2818 9272 daan@orbicon
Bygherre - projektleder Anders Byrdal Energi Viborg Vand A/S 8929 2807 ab@energiviborg.dk
Myndighed - tilladelser m.v. Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk

 

Vej- og kloakarbejde ved Søndermarksvej 22-52 og ved Primulavej 3-9 og 4-10 i Viborg samt ny fjernvarme ved Søndermarksvej 22-50.

Energi Viborg Vand A/S starter på separatkloakering af området ved Søndermarksvej 22-52 i maj 2019.
Arbejdet laves forud for, at Viborg Kommune skal lave ny cykelsti og fortov på Søndermarksvej, fra Marsk Stigs Vej / Søndermarksvej og derfra mod syd, frem til Guldblommevej/Stokrosevej

Der skal laves ny hovedkloakker for regn- og spildevand og de berørte ejendomme får 2 nye skelbrønde, 1 for spildevand og 1 for regnvand, (brønden for regnvand er blå). Ejendommenes nuværende afløb bliver tilsluttet spildevand.

Viborg Kommune, natur & vand skriver til ejerne af de berørte ejendomme med oplysning om tidsfrist for gennemførelse af separatkloakering på egen grund.

Arbejdsarealerne bliver den 6. maj 2019 overdraget til entreprenøren, Vils Entreprenørforretning A/S.

Arbejdet vil betyde, at vejene og indkørslerne til de enkelte ejendomme spærres midlertidigt, mens der laves ny kloak og indtil vejene igen er farbare (midlertidigt med stabiltgrus).

I samme opgave indgår udskiftning af fjernvarmeledninger til Søndermarksvej 22-50. Bemærk at fjernvarme skifter fra nr. 50 - > 22 og afslutningsvis laves der ny cykelsti og fortov i begge sider af Søndermarksvej fra Marsk Stigs Vej til Guldblommevej.

Vi arbejder på hverdage fra kl. 7.00 til kl. 18.00 og det vil støve og støje. Vi beklager, men vi skynder os at blive færdige.

Arbejdet starter 6. maj 2019 og forventes afsluttet i november 2019.

Se tidsplan her.

Entreprenøren opstiller skilte og der bliver lavet omkørsler. I perioder vil der også være lysregulering.

Opgravningerne starter ved rundkørslen Marsk Stigs Vej / Søndermarksvej og derfra mod syd mod Guldblommevej. Vejene genåbnes så snart det er muligt.

Sikkerhed er vigtigt. Respekter venligst de opsatte afspærringer og fortæl jeres børn om arbejdet.

Bilag:
Informationsbrev af den 4. april 2019

Tegning 02.03 - kloakplan

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Formand Michael Fris Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0314 mfr@vils.dk
Entrepriseleder Dan Kristensen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0380 dkr@vils.dk
Tilsyn Mikael Huber Orbicon A/S 2099 0107 mihu@orbicon.dk
Projektledere Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk
  Jesper Hoelgaard Viborg Kommune, Trafik og Vej 8787 5113 jho@viborg.dk
  Kasper Birk Viborg Fjernvarme 4075 2161 kb@viborg-fjernvarme.dk

 

 


 

Kloakarbejde ved Middagshøjvej 2-40 og 11-13, Søndermarksvej 1-19 og 2-14, Brovej 1-13 og 2-14, Højtoftevej 1-15 og 4-14

Energi Viborg Vand A/S starter på separatkloakering af området ved Middagshøjvej i maj 2019.

Der skal laves ny hovedkloakker for regn- og spildevand og de berørte ejendomme får 2 nye skelbrønde, 1 for spildevand og 1 for regnvand, (brønden for regnvand er blå).

Ejendommenes nuværende afløb bliver tilsluttet spildevand.

Viborg Kommune, natur & vand skriver til ejerene af de berørte ejendomme med oplysning om tidsfrist for gennemførelse af separatkloakering på egen grund.

Arbejdsarealerne bliver den 6.  maj 2019 overdraget til Entreprenøren, Gunnar Nielsen A/S, som laver kloakarbejderne for Energi Viborg Vand.

Kloakarbejdet vil betyde, at vejene og indkørslerne til de enkelte ejendomme spærres midlertidigt, mens der laves ny kloak og indtil vejene igen er farbar (midlertidigt med stabiltgrus). Vi tilstræber at lave asfalt og genåbne vejene så snart det er muligt.

Vi arbejder på hverdage fra kl 7.00 - 18.00 og det vil støve og støje. Vi beklager, men vi skynder os at blive færdige.

Arbejdet er opdelt i etaper og vi forventer følgende tidsplan:

Etape 1: Middagshøjvej, (vest for Brovej), ca. 8 uger
Etape 2: Middagshøjvej, (øst for Brovej), ca. 4 uger
Etape 3: Søndermarksvej, ca. 8 uger
Etape 4: Brovej, ca. 6 uger
Etape 5: Højtoftevej, ca. 6 uger

Entreprenøren opstiller skilte og der bliver omkørsler. Sikkerhed er vigtigt. Respekter venligst de opsatte afspærringer og fortæl jeres børn om arbejdet.

Bilag:                                             

Informationsbrev af d. 10.04.2019 og uddrag af byggeloven §12

Tegning 1101, kloakplan

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entrepriseleder René Petersen Gunnar Nielsen A/S 4052 2733 rp@gn-as.dk
Tilsyn Bjørn Raahede Viborg Ingeniørerne A/S 6029 7251 br@vibing.dk
Projektleder Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk

 

 


 

Rødkærsbro, etape 2 - Kloakfornyelse i Bjerrevej, Klostervej, Klostervænget og Klosterhøj

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S

Projekttegninger vedr. kloakseparering

C4_DE_RØ_1_KLO_110.pdf (Klostervej)

C4_DE_RØ_1_KLO_120A.pdf (Bjerrevej)

C4_DE_RØ_1_KLO_130.pdf (Bassin)

 Rekreativt_bassinområde.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio maj 2019 og forventes afsluttet primo december 2019, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder på Østerled, og gravearbejdet fortsætter op mod Bjerrevej og derefter til Klostervej.

Derudover forventes bassinet på Østerled opstartet medio august 2019.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der fotoregistreres i uge 19, 2019 ved de ejendomme, der er omfattet af etapen. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras.

                          
Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde onsdag den 1. maj 2019. Mødet blev holdt i Rødkærsbro Hallen, og her blev informationer om projektet fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermødet kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Bjerrevej_Klostervej m.fl._Kloakfornyelse_2019 EVV_NIRAS_VILS_VK.pdf

Informationsmøde_Rødkærsbro_Etape 2_Viborg Kommune.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Johnni Hald Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0332 jha@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Dan Kristensen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0380 dkr@vils.dk
Rådgiver - tilsyn Søren Jepsen Niras A/S 2761 3990 soje@niras.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk

 

Kloakfornyelse i Møldrup

Møldrup: Ahornvej, Bygvænget, Havrevænget, Nybovænget, Rugvænget og Vestergade

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennænvte veje. Arbejdet omfatter opgravning af eksisterende kloakledninger og anlæg af nye ledninger i stedet. Desuden etableres der et nyt nedsivningsbassin og en ny pumpestation vest for BMX banen/nord for Nybovænget 35. Den eksisiterende fælleskloak udskiftes til ny separatkloak, så der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt nye stikledninger til henholdsvis spildevand og regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1 meter inde på den enkelte grund med en ny skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S.

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Orbicon.

Projektperiode

Projektet opstartes medio august 2019 og forventes afsluttet december 2020. Anlægsarbejdet påbegyndes med udgravning af nedsivningsbassin, herefter kloakarbejdet i Nybovænget samt den vestlige del af Vestergade.

Afspærring

De nævnte vejstrækninger vil være spærret for gennemkørsel i forskelligt omfang i anlægsperioden.

Det vil altid være muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Under projektperioden vil der være skiltet med omkørsel i området, ligesom omkørsler vil fremgå af Energi Viborgs hjemmeside under menupunkterne "Spildevand" - "Her arbejder vi".

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering af de ejendomme, der  umiddelbart berøres af anlægsarbejdet. Fotografering udføres af Orbicon. Fotoregistreringen påbegyndes i august måned 2019.

Borgerinformation

Der er udsendt informationsbrev til de borgere, som bliver direkte berørt af anlægsarbejdet. Informationsbrevet er udsendt den 30. juli 2019. Der afholdes desuden informationsmøde den 13. august 2019  i Møldrup Kulturcenter fra kl. 19.00 til kl. 21.00 for grundejere, som direkte berøres af separatkloakeringen. Materiale fra informationsmødet kan findes herunder:

Informationsbrev af 30. juli 2019

Møldrup separatkloakering 2019/2020

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Jan Mouritsen Vils Entreprenørforretning 2142 4774  
Entreprenør - entrepriseleder Dan Kristensen Vils Entreprenørforretning 4121 0380 dkr@vils.dk
Rådgiver - tilsyn/byggeleder Arne Madsen Orbicon 2366 1953 amad@orbicon.dk
Bygherre - projektleder Pia Mandrup Energi Viborg Vand A/S 8929 2804 pia@energiviborg.dk
Myndighed - tilladelser m.v. Thomas Møller Schmidt Viborg Kommune 8787 5567 tms@viborg.dk

 

 

Separering af Hovedgaden og Borgergade, Løgstrup

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd. Eksisterende fællesledning strømpefores og anvendes i fremtiden til spildevandsledning.

Entreprenørarbejdet udføres af Thomas Nørgaard A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S.

Projekttegning vedr. kloakseparering

H-TF-P-4000-1_0.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio august 2019 og forventes afsluttet ultimo november 2019, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder ved eksisterende brønde i krydset Hjarbækvej/Hovedgaden, hvorefter der graves op til Borgergade samt til Slagter Storm..

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Der blev fotoregistreret i uge 33, 2019 ved de ejendomme, der er omfattet af anlægsarbejdet.. Registreringen blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

                          
Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde onsdag den 14. august 2019. Mødet blev holdt i cafeteriaet i Løgstrup Hallen og her blev informationer om projektet fremlagt for de fremmødte. Materialet fra bogermødet kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde__separering af Hovedgaden_Løgstrup_EVV_TN_RAMBOLL_VK.pdf

Informationsmøde_Løgstrup_Viborg Kommune.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Per Vestergaard Thomas Nørgaard A/S 2621 1209 pvn@tn-viborg.dk
Entreprenør - entrepriseleder Steffen Christensen Thomas Nørgaard A/S 2467 6630 sfc@tn-viborg.dk
Rådgiver - tilsyn Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 7434 ikp@ramboll.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk

 

 

 

Separering af Gyvelvej, Irisvej, Koldingvej, Lavendelvej, Rosenvænget, Solsikkevej og Violvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres at Arkil A/S (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres i etape 1 af Energi Viborg A/S.

Projekttegning vedr. kloakseparering, blandt disse etape 2 og 3

Tegn_200_Separering af Koldingvej mfl., Viborg 2019-2021_revB.pdf

Tegn_210_Separering af Koldingvej m.fl., Viborg 2019-2021.pdf

Tegn_220_Separering af Koldingvej m.fl., Viborg 2019-2021.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio august 2019 og forventes samlet set afsluttet ultimo september 2021, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med etape 1, hvor anlægsarbejdet starter med tilslutningsarbejder ved Lyngvej 18, og nye ledninger etableres i området mellem Koldingvej 1-29 og Alhedestien.

Etape 2 forventes opstartet ultimo marts 2020 og omfatter arbejde med Koldingvej fra nr. 1 og til Rosenvænget samt Lavendelvej, Rosenvænget og Violvej.

Etape 3 forventes opstartet ultimo marts 2021 og omfatter arbejde på Koldingvej fra nr. 1 og Kløvermarksvej samt Gyvelvej, Irisvej, Kløvermarksvej og Solsikkevej.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der blev fotoregistreret i uge 34, 2019 ved de ejendomme, der er omfattet af etape 1. Registreringen blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

                          
Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde torsdag den 15. august 2019. Mødet blev holdt i kantinen ved Energi Viborg og her blev informationer om projektet fremlagt for de fremmødte. Materialet fra bogermødet kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde__Koldingvej m.fl._etape1_EVV_ARKIL_VK.pdf

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape1_Viborg Kommune.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 18. november 2019

Da etablering af ø600mm regnvandsledning på Koldingvej mellem Koldingvej 1 og Kløvermarksvej forløber efter planen, er det besluttet, at strækningen mellem Koldingvej 1 og Lavendelvej påbegyndes i 2019, da der blandt andet allerede er etableret en større omkørsel med f.eks. lysregulering på Gl. Aarhusvej.
Det betyder, at Koldingvej mellem Kløvermarksvej og Lavendelvej forbliver spærret for gennemkørsel til og med fredag den 13. december 2019.

Der er omkørsel via Lyngvej og Gl. Aarhusvej og i krydset Mark Stigs Vej/Koldingvej er adgangen til Koldingvej fortsat spærret med undtagelse af beboerkørsel til blandt andet Lavendelvej, Rosenvænget og Violvej. Beboerkørsel til Kløvermarksvej samt Koldingvej 1 - 29 efter den 22. november 2019 sker via Koldingvej ved Ellekonedalen.

Bilister opfordres til, hvis det er muligt, at undgå Koldingvej og bruge Søndre Ringvej/Indre Ringvej samt Gl. Aarhusvej.

I januar 2020 fortsætter gravearbejdet på Koldingvej fra Lavendelvej og op til Violvej, hvor der arbejdes på en løsning med at holde en vejbane åben på grund af mindre gravedybde og rør.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Carl Ginnerup Arkil A/S 4017 3883 cvg@arkil.dk
Entreprenør - entrepriseleder Lars Eriksen Arkil A/S 4019 5561 la@arkil.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk


 

 

 

Separering af Klintevej og Enebærvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. Der skal etableres ca. 210 meter ny regn- og spildevandskloak i Klintevej og grønt areal bag Enebærvej

I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1 meter inde på den enkelte grund med en skelbrønd. Den eksisterende kloak bliver først lukket når alle ejendommene er blevet omkoblet til det nye kloaksystem.

Separeringen af Klintevej og Enebærvej udføres, da kloakken er nedslidt, hvilket giver driftsmæssige problemer. Reparationsarbejderne besværliggøres ved, at den eksisterende kloak er placeret over private matrikler tæt ved og nogle steder under bygninger. Derfor vil vi gerne have fornyet og omlagt kloakken til vejarealet/grønt areal, hvor den er tilgængelig.

Separeringen sikrer større kapacitet i kloaksystemet og medvirker til at reducere overløb af opblandet regn- og spildevand til Søndersø under store regnskyl. Desuden undgår vi at rense regnvand på vores renseanlæg i Bruunshåb.

Entreprenørarbejdet udføres af Thomas Nørgård ApS (link til entreprenørens hjemmeside).

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Se tegning af projektet her.

Projektperiode

Anlægsperioden løber fra uge 37 og forventes afsluttet i uge 48, 2019

Se tidsplan for projektet her.

Afspærring

Når vi graver i Klintevej vil vejen være lukket for kørende trafik. I den periode er det ikke muligt at køre til sin ejendom. Der indrettes midlertidig parkering ved Teglmarken. Enebærvej lukkes periodevis i dagtimerne, når vi skal udføre gravearbejde. Her vil adgang til ejendommene altid være muligt.

Affaldshåndtering

Entreprenøren sørger for at affaldsspande fra Klintevej flyttes til Enebærvej, når der ikke er køreadgang til Klintevej.

Men spørg/kontakt entreprenøren, de vil altid være behjælpelig med at løse problemerne før de opstår.                      

Information

Der er til de berørte ejendomme udsendt et informationsbrev i uge 32, 2019, ligesom der er afholdt et borgermøde den 21. august 2019.

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Per Vestergaard Thomas Nørgård ApS 2621 1209 pvn@tn-viborg.dk
Entreprenør - entrepriseleder Thomas Nørgård Thomas Nørgård ApS 2467 6686 tn@tn-viborg.dk
Bygherre - kontakt Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

 

 

Oprensning af regnvandsbassin ved Gl. Skivevej

Energi Viborg Vand A/S oprenser regnvandsbassinet beliggende i Viborg ved Gl. Skivevej 99. Arbejdet omfatter fjernelse af vegetation og opgravning af bundfældet materiale, der køres bort til et godkendt modtageranlæg. Yderligere vil enkelte træer blive fældet i forbindelse med oprensningsarbejdet. Oprensningen har til formål at forbedre regnvandsbassinets evne til at tilbageholde og rense regnvandet, inden det ledes videre i regnvandssystemet – til gavn for både borgere, natur og miljø.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S.

Projektperiode

Projektet startes op i uge 39 og forventes afsluttet ultimo oktober 2019.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør Søren Glintborg Vils Entreprenørforretning A/S 2142 4770 sgl@vils.dk
Bygherre - projektleder Mette Toft Frederiksen Energi Viborg Vand A/S 8929 2815 mft@energiviborg.dk

 

Kloakreparation i Haveforeningen Friheden ved Katmosevej

Energi Viborg Vand udfører akut reparation på en kloakledning i Hf. Friheden.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S .

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Anlægsperioden løber fra uge 39 og forventes afsluttet uge 43, 2019.

I den sydlige vej i haveforeningen har Energi Viborg Vand A/S en afskærende spildevandsledning , som er knudepunkt for afledning af spildevand fra hele den vestlige del af Viborg samt Ravnstrup. Igennem haveforeningen har vi konstateret alvorlige brud på ledningen, som vi er tvunget til af udbedre, for at opretholde forsyningen .

På vedhæftede kloakbillede 1 og kloakbillede 2 er vist hvordan ledningen er knust i toppen og bunden af ledningen. Der er akut risiko for kollaps. Den utætte kloak har også trukket stor mængder omkringfyldningsmaterialer ind i kloaksystemet, som også har givet driftsmæssige  problemer.

Ledningen igennem haveforeningen er en 0600 mm betonledning, som ligger i ca. 6 meters dybde, hvilket giver udfordringer i reparationsarbejderne. I alt skal er udskiftes ca. 80 meter kloak.

vedhæftede tegning er med rødt vist de 80 meter kloak som skal repareres ved omlægning.

Vi graver i en gammel losseplads. Alle opgravede materialer håndteres på forsvarligvis efter myndighedernes anvisninger. Mellemdeponering af opgravede materialer sker på Grønlænderpladsen, nabo til Hf. Friheden, i sorterede bunker.

Der hvor vi graver er der lukket for kørende adgang til den enkelte kolonihave. Der vil altid være gående adgang. Området hvor vi graver er indhegnet uden for normal arbejdstid, da det er en meget dyb udgravning.

Information

Grundejerforeningens formand er orienteret og der er opsat et skilt der fortæller, at der udføres akut kloakarbejde.

Spørg/kontakt entreprenøren, de vil altid være behjælpelig med at løse problemerne før de opstår.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Rene Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.nu
Bygherre - projektleder Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

 

 

Skringstrup - separering af Herredsvejen, Villy Jensens Allé og Lyngvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af SM Entreprenørfirma A/S, link til hjemmeside her.

Projekttegninger vedr. kloakseparering:

Tegn_100_Skringstrup – Separering - Vestlig del

Tegn_110_Skringstrup – Separering - Østlig del

 

Projektperiode

Projektet opstartes primo august 2019 og forventes afsluttet ultimo december 2019, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet påbegyndes i den østlige del af Skringstrup.

Se tidsplan her.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på Herredsvejen, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der er udført fotoregistrering i uge 27-28 og 32, 2019. Det blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco A/S.                                         

                          
Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde tirsdag den 4. juni 2019. Mødet blev holdt i Skringstrup Kultur- og forsamlingshus og her blev informationer om projektet fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermøderne kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Skringstrup.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Torben Høegh SM Entreprenørfirma A/S 4024 2565  
Entreprenør - entrepriseleder Nic Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Bygherre - kontakt Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

keyboard_arrow_up