Forbrugerrepræsentant

Vil du være forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Energi Viborg Vand i perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2025?

Du skal stille op som kandidat, hvis du vil sidde med ved bordet og tale forbrugernes interesser, når der skal træffes beslutninger, som får indflydelse på din og dine medborgeres hverdag – nu og mange generationer frem.

Du kan melde dig som kandidat i perioden fra den 9. august kl. 00.01 til den 12. september 2021 kl. 23.59 via denne hjemmeside.

Læs mere i valgregulativet

Krav til kandidaten

  • Enhver person, der er myndig efter dansk ret, kan opstille som kandidat til forbrugervalget.
  • Opstilling kræver 10 stemmeberettigede forbrugere fra Energi Viborg Vands forsyningsområde som stillere for kandidaten.
  • Kandidater skal være villige til at modtage valg, både som bestyrelsesmedlem og suppleant.

Opstilling er mulig i perioden fra den 9. august kl. 00:01 til den 12. september 2021 kl. 23:59 via denne hjemmeside.

Bestyrelsen og arbejdet

Energi Viborg Vand, der varetager områderne for drikkevand og spildevand, er ejet af selskabet Energi Viborg. Energi Viborg Vand har sin egen bestyrelse med ni repræsentanter: fem byrådsmedlemmer fra Viborg Byråd, tre medarbejderrepræsentanter og én forbrugerrepræsentant, der alle på lige fod indgår i bestyrelsesarbejdet.

Den valgte forbrugerrepræsentant skal deltage i de seks årlige bestyrelsesmøder og vil modtage et årligt honorar på p.t. 18.253,73 kroner for arbejdet.

 

Valget

Valgperioden starter den 4. oktober kl. 00.01 og afsluttes den 17. oktober 2021 kl. 23.59. Kun stemmeberettigede forbrugere hos Energi Viborg Vand kan deltage i afstemningen, som foregår elektronisk via denne hjemmeside.

Resultatet af valget vil blive offentliggjort her på siden den 21. oktober 2021 samt i dagspressen.

Hvem har stemmeret til forbrugervalget?

Forbrugerstatus og dermed stemmeret har enhver myndig, fysisk eller juridisk person, som modtager forsyningsydelser (får drikkevand, håndteret spildevand eller tømt budfældningstank) fra Energi Viborg Vand til eget forbrug.

  • Energi Viborg Vands forbrugere har én stemme pr. person (fysisk eller juridisk), uanset hvor mange forsyningsarter de forbruger.
  • Fysiske og juridiske personer, som ejer flere tilsluttede ejendomme, opnår dermed ikke ret til at afgive mere end én stemme.
  • For virksomheder, foreninger mv. er det den eller de tegningsberettigede, som kan stemme på vegne af den juridiske enhed.

Læs mere i valgregulativet

keyboard_arrow_up