Meld flytning

Skal du flytte?


Meld flytning

Hvis du lige er flyttet eller er på vej til at flytte til eller fra en bolig, skal du udfylde nedenstående flytteformular - også når du melder flytning på vegne af andre.

Bor du der nu?


Bestil strøm/skift elleverandør

Hvis du allerede får strøm fra en anden elleverandør på din adresse, og gerne vil skifte til Energi Viborg, skal du klikke på nedenstående knap for at bestille strøm/skifte elleverandør. Her vil du få mulighed for at læse mere om vores strømprodukter, inden du bestiller strøm hos os.
Leverandørskift sker hurtigst muligt - eller senest indenfor tre uger.

Skal du flytte?


Meld flytning

Hvis du lige er flyttet eller er på vej til at flytte til eller fra en bolig, skal du udfylde nedenstående flytteformular - også når du melder flytning på vegne af andre.
 

Bor du der nu?


Bestil strøm/skift elleverandør

Hvis du allerede får strøm fra en anden elleverandør på din adresse, og gerne vil skifte til Energi Viborg, skal du klikke på nedenstående knap for at bestille strøm/skifte elleverandør. Her vil du få mulighed for at læse mere om vores strømprodukter, inden du bestiller strøm hos os.
Leverandørskift sker hurtigst muligt - eller senest indenfor tre uger.

Bestil strøm/skift elleverandør

Flytteformular

Meld flytning


For at undgå uoverensstemmelser om flyttemeddelelser stiller Energi Viborg krav om, at disse oplysninger altid skal afleveres skriftligt, og det sker nemmest ved at udfylde ovenstående flytteformular.
 

Få hjælp


Hvis du er i tvivl om noget, kan du med fordel tjekke vores flyttevejledninger - eller ringe til kundeservice på telefon 8929 2923.

Flyttevejledninger

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med udfyldelse af flyttemeddelelsen, kan du finde svar nedenfor:

For alle forsyningsarter - el, vand og spildevand - gælder, at fraflytter hæfter for forbruget, indtil leverandøren har fået besked om ejerskifte/flytning. Derfor anbefales det at have en klar aftale mellem fraflytter og tilflytter om flyttedato. Energi Viborg sørger for at meddele flytning og flyttedato til elnetselskab og vandselskab. Du behøver derfor ikke at kontakte dit elnetselskab, men er du kunde hos et privat vandværk, skal flytning dog også meddeles hertil.

Energi Viborg har brug for følgende meddelelser og måleraflæsninger i forbindelse med flytning:

Varsel til elhandelsselskabet om fraflytning og tilflytning

Se den særlige information for elkunder nedenfor.

Målerstand ved flytning

 • Hvis du er elkunde, skal elmåleren kun aflæses, hvis du får besked herom fra dit elnetselskab.
 • Hvis du er vandkunde hos Energi Viborg, skal vandmåleren aflæses for opgørelse af vandforbrug, vandafledningsbidrag eller spildevandsafgift.
 • Hvis du er vandkunde hos et privat vandværk, skal vandmåleren aflæses for opgørelse af vandafledningsafgift eller spildevandsafgift.

For at undgå uoverensstemmelser om flyttemeddelelser stiller Energi Viborg krav om, at disse oplysninger altid skal afleveres skriftligt. Det sker nemmest ved at benytte selvbetjeningsløsningen på vores hjemmeside.

Der tilbydes dog andre muligheder:

 1. Send e-mail til kundeservice@energiviborg.dk
 2. Send brev pr. post til Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg
 3. Få en flytteblanket ved henvendelse til kundeservice, Industrivej 15, Viborg, telefon 8929 2923

Specielt for elkunder

Til- eller fraflytning skal meddeles til elhandelsselskabet senest 5 hverdage før flyttedato (nye regler per 1. januar 2021).
Hvis flytning meldes for sent, vil fraflytter hæfte for forbrug og den faste afgift indtil skæringsdato. Det vil i så fald være op til fraflytter og tilflytter at afregne indbyrdes. Målerstand ved fraflytning meddeles til elhandelsselskabet via elnetselskabet. En elkunde kan ved flytning tage sin eksisterende elkontrakt med til en ny adresse.

Flytteopgørelse

Når Energi Viborg har registreret den endelige aflæsning af målerstand, vil fraflytter modtage en flytteopgørelse senest 6 uger efter flyttedato.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elhandelsselskab

Elhandelsselskabet er den virksomhed, som elkunden indgår et kundeforhold med om køb af el.

Elnetselskab

Elnetselskabet er den virksomhed, der driver elforsyningsnettet inden for et nærmere afgrænset geografisk område.

Vandforbrug

Vandforbruget er det målte forbrug af vand, der afregnes til dit vandselskab.

Vandafledningsbidrag

Vandafledningsbidraget dækker omkostninger til udbygning og vedligeholdelse af renseanlæggene og kloaknettet samt rensning af spildevandet. Bidraget afregnes på grundlag af det faktiske vandforbrug.

Spildevandsafgift

Spildevandsafgiften er en afgift til staten, der som hovedregel afregnes på grundlag af det faktiske vandforbrug. Du skal betale spildevandsafgift, hvis du ikke er tilsluttet kloak.

For alle forsyningsarter – el, vand og spildevand – gælder, at fraflytter hæfter for forbruget, indtil leverandøren har fået besked om flytning. Inden du melder flytning, bør du derfor kontakte din udlejer for aftale om flyttedato. Udlejer vil samtidig kunne oplyse, om du selv skal melde flytning til forsyningsselskabet, eller om udlejeren via en fuldmagt sørger for dette. Energi Viborg sørger for at meddele flytning og flyttedato til elnetselskab og vandselskab. Du behøver derfor ikke at kontakte dit elnetselskab, men er du kunde hos et privat vandværk, skal flytning dog også meddeles hertil.

Hvis du selv skal melde flytning

Energi Viborg har brug for følgende meddelelser og måleraflæsninger i forbindelse med flytning:

Varsel til elhandelsselskabet om fra- og tilflytning

Se den særlige information for elkunder nedenfor.

Målerstand ved flytning

 • Hvis du er elkunde skal elmåleren kun aflæses, hvis du får besked herom fra dit elnetselskab.
 • Hvis du er vandkunde hos Energi Viborg, skal vandmåleren aflæses for opgørelse af vandforbrug, vandafledningsbidrag eller spildevandsafgift.
 • Hvis du er vandkunde hos et privat vandværk, skal vandmåleren aflæses for opgørelse af vandafledningsafgift eller spildevandsafgift.

For at undgå uoverensstemmelser om flyttemeddelelser stiller Energi Viborg krav om, at disse oplysninger altid skal afleveres skriftligt. Det sker nemmest ved at benytte selvbetjeningsløsningen på vores hjemmeside.
Der tilbydes dog andre muligheder:

 1. Send e-mail til kundeservice@energiviborg.dk
 2. Send brev pr. post til Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg
 3. Få en flytteblanket ved henvendelse til kundeservice, Industrivej 15, Viborg, telefon 8929 2923

Specielt for elkunder

Til- eller fraflytning skal meddeles til elhandelsselskabet senest 5 hverdage før flyttedato (nye regler per 1. januar 2021).
Hvis flytning meldes for sent, vil fraflytter hæfte for forbrug og den faste afgift indtil skæringsdato. Det vil i så fald være op til fraflytter og tilflytter at afregne indbyrdes. Målerstand ved fraflytning meddeles til elhandelsselskabet via elnetselskabet. En elkunde kan ved flytning tage sin eksisterende elkontrakt med til en ny adresse.

Flytteopgørelse

Når Energi Viborg har registreret den endelige aflæsning af målerstand, vil fraflytter modtage en flytteopgørelse senest 6 uger efter flyttedato.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elhandelsselskab

Elhandelsselskabet er den virksomhed, som elkunden indgår et kundeforhold med om køb af el.

Elnetselskab

Elnetselskabet er den virksomhed, der driver elforsyningsnettet inden for et nærmere afgrænset geografisk område.

Vandforbrug

Vandforbruget er det målte forbrug af vand, der afregnes til dit vandselskab.

Vandafledningsbidrag

Vandafledningsbidraget dækker omkostninger til udbygning og vedligeholdelse af renseanlæggene og kloaknettet samt rensning af spildevandet. Bidraget afregnes på grundlag af det faktiske vandforbrug.

Spildevandsafgift

Spildevandsafgiften er en afgift til staten, der som hovedregel afregnes på grundlag af det faktiske vandforbrug. Du skal betale spildevandsafgift, hvis du ikke er tilsluttet kloak.

For alle forsyningsarter – el, vand og spildevand – gælder, at fraflytter hæfter for forbruget, indtil leverandøren har fået besked om ejerskifte/flytning. Derfor anbefales det at have en klar aftale mellem udlejer og fraflytter/tilflytter om flyttedato.
Vær opmærksom på, at en lejer altid har ret til at framelde sig ved sin elleverandør - uafhængigt af lejekontraktens hæftelse. Hvis du er uenig med udlejer om skæringsdato, skal I afregne internt.

Hvad skal der meldes flytning af

Energi Viborg har brug for følgende meddelelser og måleraflæsninger i forbindelse med flytning:

Varsel til elhandelsselskabet om fra- og tilflytning

Se den særlige information for elkunder nedenfor.

Målerstand ved flytning

 • Hvis lejeren er elkunde, skal elmåleren kun aflæses, hvis elnetselskabet giver besked herom.
 • Hvis lejeren er vandkunde hos Energi Viborg, skal vandmåleren aflæses for opgørelse af vandforbrug, vandafledningsbidrag eller spildevandsafgift.
 • Hvis lejeren er vandkunde hos et privat vandværk, skal vandmåleren kun aflæses for opgørelse af vandafledningsafgift eller spildevandsafgift.

Boligselskaber og private udlejere kan foretage flytning på vegne af lejeren, hvis der foreligger en fuldmagt. I nogle tilfælde gives fuldmagten til udlejer som en del af lejekontrakten.

For at undgå uoverensstemmelser om flyttemeddelelser stiller Energi Viborg krav om, at disse oplysninger altid skal afleveres skriftligt. Det sker nemmest ved at benytte selvbetjeningsløsningen på vores hjemmeside.
Der tilbydes dog andre muligheder:

 1. Send e-mail til kundeservice@energiviborg.dk
 2. Send brev pr. post til Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg
 3. Få en flytteblanket ved henvendelse til kundecentret, Industrivej 15, Viborg, telefon 8929 2923

Specielt for elkunder

Til- eller fraflytning skal meddeles til elhandelsselskabet senest 5 hverdage før flyttedato (nye regler per 1. januar 2021).
Hvis flytning meldes for sent, vil fraflytter hæfte for forbrug og den faste afgift indtil skæringsdato. Det vil i så fald være op til fraflytter og tilflytter at afregne indbyrdes. Målerstand ved fraflytning meddeles til elhandelsselskabet via elnetselskabet. En elkunde kan ved flytning tage sin eksisterende elkontrakt med til en ny adresse.
Udlejer kan, såfremt fuldmagt foreligger, indsætte en ny lejer som kunde på Energi Viborgs standardprodukt Dit-El.
Ejer af ejendommen (udlejeren) vil blive tilmeldt på Energi Viborgs standardprodukt Dit-El, hvis der ikke tilmeldes en ny lejer på adressen.

Flytteopgørelse

Når Energi Viborg har registreret den endelige aflæsning af målerstand, vil fraflytter modtage en flytteopgørelse senest 6 uger efter flyttedato.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elhandelsselskab

Elhandelsselskabet er den virksomhed, som elkunden indgår et kundeforhold med om køb af el.

Elnetselskab

Elnetselskabet er den virksomhed, der driver elforsyningsnettet inden for et nærmere afgrænset geografisk område.

Vandforbrug

Vandforbruget er det målte forbrug af vand, der afregnes til dit vandselskab.

Vandafledningsbidrag

Vandafledningsbidraget dækker omkostninger til udbygning og vedligeholdelse af renseanlæggene og kloaknettet samt rensning af spildevandet. Bidraget afregnes på grundlag af det faktiske vandforbrug.

Spildevandsafgift

Spildevandsafgiften er en afgift til staten, der som hovedregel afregnes på grundlag af det faktiske vandforbrug. Du skal betale spildevandsafgift, hvis du ikke er tilsluttet kloak.

For alle forsyningsarter - el, vand og spildevand - gælder, at fraflytter hæfter for forbruget, indtil leverandøren har fået besked om ejerskifte/flytning. Derfor anbefales det at have en klar aftale mellem fraflytter og tilflytter om flyttedato. Energi Viborg sørger for at meddele flytning og flyttedato til elnetselskab og vandselskab. Ejer behøver derfor ikke at kontakte elnetselskabet, men er ejer kunde hos et privat vandværk, skal flytning dog også meddeles hertil.

Hvad skal der meldes flytning af

Energi Viborg har brug for følgende meddelelser og måleraflæsninger i forbindelse med flytning:

Varsel til elhandelsselskabet om fraflytning og tilflytning

Se den særlige information for elkunder nedenfor.

Målerstand ved flytning

 • Hvis ejer er elkunde, skal elmåleren kun aflæses, hvis elnetselskabet giver besked herom.
 • Hvis ejer er vandkunde hos Energi Viborg, skal vandmåleren aflæses for opgørelse af vandforbrug, vandafledningsbidrag eller spildevandsafgift.
 • Hvis ejer er vandkunde hos et privat vandværk, skal vandmåleren aflæses for opgørelse af vandafledningsafgift eller spildevandsafgift.

For at undgå uoverensstemmelser om flyttemeddelelser stiller Energi Viborg krav om, at disse oplysninger altid skal afleveres skriftligt. Det sker nemmest ved at benytte selvbetjeningsløsningen på vores hjemmeside.
Der tilbydes dog andre muligheder:

 1. Send e-mail til kundeservice@energiviborg.dk
 2. Send brev pr. post til Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg
 3. Få en flytteblanket ved henvendelse til kundeservice, Industrivej 15, Viborg, telefon 8929 2923

Specielt for elkunder

Til- eller fraflytning skal meddeles til elhandelsselskabet senest 5 hverdage før flyttedato (nye regler per 1. januar 2021).
Hvis flytning meldes for sent, vil fraflytter hæfte for forbrug og den faste afgift indtil skæringsdato. Det vil i så fald være op til fraflytter og tilflytter at afregne indbyrdes. Målerstand ved fraflytning meddeles til elhandelsselskabet via elnetselskabet. En elkunde kan ved flytning tage sin eksisterende elkontrakt med til en ny adresse.

Flytteopgørelse

Når Energi Viborg har registreret den endelige aflæsning af målerstand, vil fraflytter modtage en flytteopgørelse senest 6 uger efter flyttedato.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elhandelsselskab

Elhandelsselskabet er den virksomhed, som elkunden indgår et kundeforhold med om køb af el.

Elnetselskab

Elnetselskabet er den virksomhed, der driver elforsyningsnettet inden for et nærmere afgrænset geografisk område.

Vandforbrug

Vandforbruget er det målte forbrug af vand, der afregnes til dit vandselskab.

Vandafledningsbidrag

Vandafledningsbidraget dækker omkostninger til udbygning og vedligeholdelse af renseanlæggene og kloaknettet samt rensning af spildevandet. Bidraget afregnes på grundlag af det faktiske vandforbrug.

Spildevandsafgift

Spildevandsafgiften er en afgift til staten, der som hovedregel afregnes på grundlag af det faktiske vandforbrug. Du skal betale spildevandsafgift, hvis du ikke er tilsluttet kloak.

keyboard_arrow_up