0
Skødehavers navn og nuværende adresse I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen
Skødehavers navn og nuværende adresse
I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen
Vejnavn (stedbetegnelse)
Nr.
Etage
Side
Matrikelnummer
Arkivnummer
Forbrugets art Anslået max. forbrug l/sek.
Stikledning Sikringsklasse ifølge DS/EN1717
Jordledning Ledningsdimension
Ny enhed(er) antal Trykforøger Tilkoblet direkte på vandforsyningen
Sprinklerstik antal Andet
Brandskabe antal
Bemærkninger (Energi Viborg Vand opsætter vandmåleren - tlf. 8929 2950)
Plantype Plantype
Undertegnede aut. vvs-installatør ansøger herved om installationstilladelse til ovennævnte
Dato Vvs-installatørs navn, adresse og tlf.nr.
CVR nr.
Aut. nr.
E-mail (Kvittering sendes hertil)

Installationstilladelse

Ved ændring af eksisterende stikledning, jordledning eller installation, f.eks. ved etablering af flere boligenheder, eller ved udmatrikulering, betales anlægsbidrag efter gældende betalingsregler og takster. Tilladelsen gives i øvrigt på følgende betingelser:
Denne tilladelse bortfalder hvis ikke arbejdet er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato Dato
Pasrør udleveret fra Bøssemagervej den:
Måler nr.: Måler Qn:
Opsat den: Placering:
Anlægsbidrag Kopi til vvs
Dato for registrering i vandafdeling Faktura dato og nummer Dato for færdigmelding i vandafdeling
Dato for registrering i vandafdeling Faktura dato og nummer Dato for færdigmelding i vandafdeling
keyboard_arrow_up