Tilmeldingsblanket

Skødehavers navn og nuværende adresse* I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen
Skødehavers navn og nuværende adresse*
I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen
Forbrugets art Anslået max. forbrug l/sek.
Stikledning Sikringsklasse ifølge DS/EN1717
Jordledning Ledningsdimension
Ny enhed(er) antal Trykforøger Tilkoblet direkte på vandforsyningen
Sprinklerstik antal Andet
Brandskabe antal

Tilføj flere filer (Maks. 4MB)
Plantype
Undertegnede aut. vvs-installatør ansøger herved om installationstilladelse til ovennævnte

Installationstilladelse

Ved ændring af eksisterende stikledning, jordledning eller installation, f.eks. ved etablering af flere boligenheder, eller ved udmatrikulering, betales anlægsbidrag efter gældende betalingsregler og takster. Tilladelsen gives i øvrigt på følgende betingelser:
Denne tilladelse bortfalder hvis ikke arbejdet er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato
Bemærkninger
Vvs-installatør sørger for pasrør og kontrollerbar kontraventil
Pasrør
Måler nr.: Måler Qn:
Opsat den: Placering:
Anlægsbidrag Kopi til vvs
Dato for registrering i vandafdeling Faktura dato og nummer Dato for færdigmelding i vandafdeling
Dato for registrering i vandafdeling Faktura dato og nummer Dato for færdigmelding i vandafdeling
keyboard_arrow_up