Om Energi Viborg Vand

Vi leverer rent grundvand.

Energi Viborg Vand leverer rent vand til familier samt til erhverv og institutioner i Viborg og omegn samt i Kølvrå. Til drikkevand, madlavning, badevand – og hvad man ellers bruger vand til. Vandet er rent grundvand og kommer fra 12 lokale boringer.

I Viborg produceres vandet på to vandværker: På Nordværket producerer vi årligt omkring 1,5 mio. kubikmeter vand, og på Sydværket er produktionen af vand ca. 800.000 kubikmeter om året.

Kølvrå fungerer som en selvstændig enhed, hvor der årligt leveres ca. 55.000 kubikmeter vand ud til familier, institutioner og erhverv.

Viborgs vand er middelhårdt og blødt

Der er stor forskel i hårdheden af vandet fra Viborgs to vandværker. På Nordværket er vandets hårdhedsgrad på omkring 9,5 dH, som er i kategorien ”middelhårdt” – vandet fra Sydværket ligger på omkring 6,5 dH, som er i den bløde ende af kategorien ”blødt”.

Vandtrykket i Viborg styres fra to vandtårne, det røde vandtårn på Gl. Skivevej – og det hvide vandtårn på Skottenborg. Som følge af store højdeforskelle i byen findes der ni trykforøgere, som øger vandtrykket lokalt.

På vandværket i Kølvrå er vandets hårdhed 7,5 dH – og det er også i den bløde kategori.

Forsyningsområde

Forsyningsområdet har kilometervis af vandledninger

De to vandværker i Viborg forsyner vandet til brugerne via et fælles ledningsnet, der er ca. 540 km langt. Dertil kommer ca. 100 km stikledninger ind til boliger og ejendomme.

Kølvrå forsynes af et lokalt vandværk. Det sker via ca. 15 km forsyningsledning.

Her kan du se en oversigt over vandværker i Viborg Kommune, hvor Energi Viborg Vands forsyningsområde ligger i Viborg by og omegn. Klik på kortet og få et kort, der kan zoomes ind på.

Fra grundvand til drikkevand

Langsigtet indsats sikrer drikkevandet

Rent grundvand er en vigtig naturressource, som vi værner om at passe på. De fleste ved fra rejser til udlandet, at rent drikkevand i hanerne ikke er en selvfølge.

Siden år 2000 har Energi Viborg Vand gjort en aktiv indsats for at beskytte grundvandet, bl.a. via skovrejsning. Der kan gå 40-50 år fra regnvandet siver ned og kan pumpes op som grundvand, så det er en langsigtet og vedvarende indsats at sikre rent grundvand for generationerne, der kommer efter os.

Vandet får en lille vandbehandling

Energi Viborg Vand pumper grundvand op fra 12 boringer fordelt på tre kildepladser. Den vigtigste kildeplads ligger nord for Viborg.

Da grundvandet har et lille indhold af jern og mangan, giver vi det en simpel vandbehandling inden det pumpes ud i ledningsnettet. Behandlingen består af en effektiv iltning efterfulgt af filtrering i et sandfilter. Foruden at rense vandet for jern og mangan fjerner vandbehandlingen urenheder, lugt og bismag. Resultatet er rent og klart drikkevand, som vi kender det i Danmark.

keyboard_arrow_up