Hvorfor stiger elpriserne?

Vi har fra 2021 - og ind i 2022 - oplevet et boom i elprisen, og det er der flere grunde til - blandt andet vejrforhold!

  • MANGEL PÅ REGN
    De nordiske vandreservoirer, der bruges til elkraft, er mindre fyldte end normalt. Forklaringen er, at der har været usædvanligt lidt nedbør. Det betyder, at der bliver produceret mindre el ved vandkraft i Norge.
  • STIGENDE EFTERSPØRGSEL
    Der er kommet hurtigt gang i økonomierne efter corona. Udviklingen betyder, at vi nu bruger meget mere energi end forventet. Markedet har ikke kunnet reagere hurtigt nok på den øgede efterspørgsel.
  • VINDFORHOLD
    En lille del af forklaringen på de stigende priser er, at det har blæst mindre end normalt. Derfor er der mangel på den billige el, som vindmøllerne producerer. Når energien ikke kan komme fra grønne kilder, skal den hentes andre steder fra. Det er de fossile energikilder som kul, olie og ikke mindst gas, hvor priserne p.t. også er høje.

Elprisens sammensætning

Elprisen består af flere elementer, så når der snakkes om stigende elpriser, så drejer det sig kun om den rene strømpris. Afgifter til staten og nettariffen til dit elnetselskab ændrer sig ikke, før der vedtages andre takster de respektive steder.

Som du kan se i illustrationen "Sådan fordeler dine strømudgifter sig", svarede den rene strømpris i sommeren/efteråret 2021 til omkring en tredjedel af den samlede elpris.

Udover den samlede elpris betaler du abonnement til din elleverandør og til dit elnetselskab, hvilket er forskelligt fra leverandør til leverandør, hvordan abonnementsordningerne er sammensat.

Her kan du se priserne på to strømprodukter for perioden 1. januar - 31. marts 2022

Intro-El

Pris for strøm 1,56 kroner/kWh
Afgifter og nettarif (kan variere i forhold til netområde) 1,46 kroner/kWh
Pris i alt 3,02 kroner/kWh


Du får gratis strømabonnement og gratis Klima-El (tilvalgsprodukt) de første seks måneder. Det er kun nye private kunder, der kan tilmelde sig produktet.

Derudover skal du betale abonnement til dit netselskab. Prisen på abonnement og nettarif til dit netselskab kan variere i forhold til hvilket netområde, du tilhører - søg og find dit netselskab her. Hvis du bor i Elnet Midts område, skal du betale 46,25 kroner i abonnement pr. måned.

Ovenstående priser er inklusive moms.

Dit-El

Pris for strøm 1,67 kroner/kWh
Afgifter og nettarif (kan variere i forhold til netområde) 1,46 kroner/kWh
Pris i alt 3,13 kroner/kWh

 
Abonnmentsbetaling til Energi Viborg Strøm koster 15 kroner pr. måned.


Derudover skal du betale abonnement til dit netselskab. Prisen på abonnement og nettarif til dit netselskab kan variere i forhold til hvilket netområde, du tilhører - søg og find dit netselskab her. Hvis du bor i Elnet Midts område, skal du betale 46,25 kroner i abonnement pr. måned.

Ovenstående priser er inklusive moms.

Hvad kan jeg selv gøre?

Hvis du vil undgå at betale mere, end du har budgetteret til strøm, kan du eventuelt forsøge at spare lidt på strømmen ved at ændre dine vaner, som Energistyrelsen via hjemmesiden sparenergi.dk har nogle gode råd til.

Kilde: sparenergi.dk
En gennemsnitsdansker bruger 1.600 kWh strøm om året. Men du kan skære elforbruget ned til 1.000 kWh/år pr. person uden at give afkald på komforten. Du skal bare være bevidst om dine vaner og have fokus på de mest energieffektive apparater, når du køber nyt.

Giv mig nogle gode sparetips

Brændselsfordeling

Der findes mange energikilder til produktion af strøm - for eksempel kul, naturgas, vind og biomasse, og der er lige så mange forskellige måder at købe strøm på for elhandlere. Da Energi Viborg Strøm købte strøm ind til videresalg for tredje kvartal 2021, var brændselsfordelingen ved indkøbet 100 procent biomasse - se illustrationen, der viser vores individuelle deklaration over brændselsfordeling.

Elproduktion fra vedvarende energikilder, der omfatter el produceret fra vind, vand, sol, biogas, biomasse og den bionedbrydelige andel af affald, er kendetegnet ved ikke at medføre CO2-emission.

I nedenstående "Generel deklaration 2020" kan du få et overblik over den generelle brændselsfordeling og miljøpåvirkninger ved salg af strøm for hele Danmark.

Lidt mere om strøm

Hvis du vil vide lidt om strømmens brændselsfordeling samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved almindeligt salg af elektricitet i
Danmark kan du finde oplysningerne i "Generel deklaration for 2020". Deklarationen indeholder oplysninger
om brændselsforbrug, CO2-udledning og anvendte mængder atomkraft.
 
Generel deklaration 2020

keyboard_arrow_up