Hvorfor stiger elpriserne?

Da vi udsendte et nyhedsbrev i januar 2022 var den positive melding fra Green Power Denmark (tidligere Dansk Energi), at elprisen så ud til at falde i løbet af 2022. Men nu har krigen i Ukraine sendt energimarkedet ud på en ny rutsjetur med kraftige udsving og stigende priser på blandt andet strøm (læs mere i artikel fra vores nyhedsbrev fra marts 2022).

Der kan være mange grunde til stigende elpriser - for eksempel:

  • MANGEL PÅ REGN
    Hvis de nordiske vandreservoirer, der bruges til elkraft, er mindre fyldte end normalt.
  • STIGENDE EFTERSPØRGSEL
    Hvis vi bruger meget mere energi end forventet, og markedet ikke kan reagere hurtigt nok på den øgede efterspørgsel.
  • VINDFORHOLD
    Hvis det blæser mindre end normalt, og der bliver mangel på den billige el, som vindmøllerne producerer. Når energien ikke kan komme fra grønne kilder, skal den hentes andre steder fra. Det er de fossile energikilder som kul, olie og ikke mindst gas, hvor priserne p.t. også er høje.

Hvad kan jeg selv gøre?

Hvis du vil undgå at betale mere, end du har budgetteret til strøm, kan du eventuelt forsøge at spare lidt på strømmen ved at ændre dine vaner, som Energistyrelsen via hjemmesiden sparenergi.dk har nogle gode råd til.

Kilde: sparenergi.dk
En gennemsnitsdansker bruger 1.600 kWh strøm om året. Men du kan skære elforbruget ned til 1.000 kWh/år pr. person uden at give afkald på komforten. Du skal bare være bevidst om dine vaner og have fokus på de mest energieffektive apparater, når du køber nyt.

Giv mig nogle gode sparetips

Brændselsfordeling

Der findes mange energikilder til produktion af strøm - for eksempel kul, naturgas, vind og biomasse, og der er lige så mange forskellige måder at købe strøm på for elhandlere. Da Energi Viborg Strøm købte strøm ind til videresalg for tredje kvartal 2021, var brændselsfordelingen ved indkøbet 100 procent biomasse - se illustrationen, der viser vores individuelle deklaration over brændselsfordeling.

Elproduktion fra vedvarende energikilder, der omfatter el produceret fra vind, vand, sol, biogas, biomasse og den bionedbrydelige andel af affald, er kendetegnet ved ikke at medføre CO2-emission.

I nedenstående "Generel deklaration 2020" kan du få et overblik over den generelle brændselsfordeling og miljøpåvirkninger ved salg af strøm for hele Danmark.

Lidt mere om strøm

Hvis du vil vide lidt om strømmens brændselsfordeling samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved almindeligt salg af elektricitet i
Danmark kan du finde oplysningerne i "Generel deklaration for 2021". Deklarationen indeholder oplysninger
om brændselsforbrug, CO2-udledning og anvendte mængder atomkraft.
 
Generel deklaration 2021

keyboard_arrow_up