Forstå din strømregning

Din strømregning består af flere elementer og priser, og den kan være svær at gennemskue. Det skyldes blandt andet, at der er særlige lovkrav til regningens opbygning og indhold.

Vi prøver at gøre regningen så enkel som muligt – og som en hjælp til forståelse har vi lavet en video som forklarer lidt om regningen. Se videoen nedenfor.

Aconto og opgørelse

Du betaler for din strøm fire gange om året – for et kvartal af gangen.

Strømmen betales som en opgørelse fra sidste kvartal, samt et acontobeløb for det forventede forbrug for de næste tre måneder. Altså én samlet regning pr. kvartal.

Hvis du også er vandkunde hos os, bliver du på samme faktura opkrævet for en opgørelse og et acontobeløb for hvert kvartal for vand og vandafledning.

Betaling

Regningerne med acontorater og opgørelser skal betales den 10. i månederne marts, maj, september og november.

Hvordan beregnes acontoforbruget?

Når du flytter i ny bolig, bliver dit forventede strømforbrug på første acontorate beregnet ud fra et gennemsnitligt forbrug for den boligtype, du bor i. Med mindre du selv henvender dig, og får det lavet om.

Nedenfor kan du se det gennemsnitlige forbrug for hver boligtype, men det kan variere meget i forhold til antal beboere på adressen og så videre.

BOLIGTYPE GENNEMSNITLIG  FORBRUG
Hus 4.000 kWh
Hus med elvarme 16.000 kWh
Lejlighed 1.800 kWh
Lejlighed med elvarme 8.000 kWh
Kollegieværelse/kollegielejlighed ét værelses 800 kWh

Vi har lavet en video, hvor du får en kort introduktion til din elregning.
Klik på billedet, som er et link til YouTube, hvor du kan se videoen.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til dine regninger
 

KONTAKT

keyboard_arrow_up