Energi Viborg Kraftvarme har fire spids-/reservelastcentraler. Disse har til formål at forsyne Viborg med varme, hvis kraftvarmeværket ikke kan køre på grund af f.eks. havari eller hvis varmeforbruget i byen er så stort, at kraftvarmeværket ikke kan levere nok varme.


Centralerne forsyner ligeledes byen med varme, hvis elprisen (salgsprisen) er så lav, at det vil resultere i et økonomisk tab at køre med kraftvarmeværket.
 


På central Industrivej kan der produceres 30 MW varme på 2 stk. 15 MW gaskedler. Disse to kedler er højeffektive og kan, i størstedelen af året, forsyne byen med varme.


Fremløbstemperaturen på fjernvarmevandet er ca. 92 oC og returvandet er ca. 40 oC. Røgtemperaturen ud af skorstenen er ca. 35 oC.
 


Udover de fire spids-/reservelastcentraler, har EVK også syv vekslercentraler, fordelt rundt i byen. På disse centraler, er der en stor varmeveksler, som EVK sælger varme til kunderne fra.

keyboard_arrow_up