Skorstenen er 50 meter høj, og har en diameter på 3,5 meter. Skorstenen er blevet malet et par gange, men der har aldrig været en skorstensfejer forbi.


Skorstenen er lavet af stål.
 


Røggassen ledes ud af skorstenen med ca. 55 °C.
 


Røggassen kommer først ind i skorstenen lige under taget, igennem en stor lyddæmper. Lyddæmperen reducerer støjen til 35 dB.
 


Den røggas, der ledes ud af skorstenen, har et iltindhold på ca. 15 %.
Det vil sige, at det er ikke alt ilten, der er brugt ved forbrændingen af naturgassen.
 

keyboard_arrow_up