Jeg er udlejer/vicevært og melder fraflytning/tilflytning på vegne af lejer

Fraflytter

help
Herved forstås dato for ophør af lejemål.
help
Her indtastes adressen på det forbrugssted, lejeren flytter fra.
help
Her indtastes navnet på den eller de personer, der står som kunde/fakturamodtager.

Hvis lejer er kunde hos Energi Viborg, skal vandmåleren aflæses ved fraflytning/tilflytning

help
Hvis lejer opkræves af vandselskabet for vandforbrug, vandafledningsbidrag eller spildevandsafgift, skal der ved meddelelse om fraflytning/tilflytning også foretages aflæsning af vandmåleren.

Hvis lejer er kunde hos et privat vandværk, skal vandmåleren aflæses ved fraflytning/tilflytning

help
Husk også at meddele flytning til det lokale vandværk.
help
Her påføres vandmålerens målerstand ved fraflytning.

Der skal meldes tilflytning senest 15 hverdage efter indflytning. Er det en månedsafregnet kunde, skal tilflytningen meldes senest 5 hverdage efter indflytning.

help
Lejer kan ved fraflytning tage sin nuværende elkontrakt med til den nye adresse. Ved overtagelse af nyt lejemål skal lejer forud for tilflytning have en elkontrakt hos et elhandelsselskab. Udlejer kan foretage flytning på vegne af lejeren, hvis der foreligger en fuldmagt. Elmåleren skal kun aflæses, såfremt der gives besked herom fra elnetselskabet.

Lejer, der tilflytter, har givet fuldmagt til, at der må fremsendes elkontrakt.

help
Med denne accept modtager indflytter en elkontrakt på Energi Viborgs standardprodukt Dit-El på den nye adresse.

Hvis lejer ikke vælger Energi Viborg som elleverandør, vil lejer automatisk blive tilmeldt som kunde hos det elhandelsselskab, der har forsyningspligten i området.


Flytteopgørelse sendes til ny adresse:


Ny lejer på adressen

help
Det er lovgivningsmæssigt et krav, at kunden skal afgive cpr- eller cvr-nummer til brug for registrering i elhandlernes fællessystem.

Flytningen er meddelt af

keyboard_arrow_up