Jeg melder fraflytning i forbindelse med ophør af lejemål

help
Herved forstås dato for ophør af lejemål.
help
Her indtastes adressen på det forbrugssted, du flytter fra.
help
Her indtastes navnet på den eller de personer, der står som kunde/fakturamodtager.
help
Udbetaling af tilgodehavende til kunder, der ikke er tilmeldt PBS, sker via NemKonto, såfremt vi har kundens oplysninger om CPR- eller CVR-nummer. CVR-nummeret er en virksomheds identifikationsnummer.

Hvis du får leveret vand fra Energi Viborg, skal du ved fraflytning aflæse vandmåleren

help
Din meddelelse om fraflytning kræver en aflæsning af vandmåleren for opgørelse af vandforbrug, vandafledningsbidrag eller spildevandsafgift.

Hvis du får leveret vand fra et privat vandværk, skal du ved fraflytning aflæse vandmåleren

help
Din meddelelse om fraflytning kræver en aflæsning af vandmåleren for opgørelse af vandafledningsbidrag eller spildevandsafgift. Husk også at meddele flytning til det lokale vandværk.
help
Her påføres vandmålerens målerstand ved fraflytning.

Du skal varsle fraflytning til dit elhandelsselskab senest 3 hverdage før lejemålets ophør

help
Hvis flytning meldes for sent, skal fraflytter og tilflytter afregne indbyrdes. Du kan ved fraflytning tage din nuværende elkontrakt med til din nye adresse. Du skal kun aflæse elmåleren, såfremt du får besked fra dit elnetselskab.

Vi vil gerne flytte med dig - vi leverer strøm i hele landet


Ved flytning ophører Betalingsservice automatisk. Lad os tilmelde din strømkontrakt til Betalingsservice.


Flytteopgørelse sendes til ny adresse:

keyboard_arrow_up