Jeg melder fraflytning i forbindelse med ejerskifte

help
Herved forstås dato for ejerskifte.
help
Her indtastes adressen på det forbrugssted, du flytter fra.
help
Her indtastes navnet på den eller de personer, der står som kunde/fakturamodtager.
help
Udbetaling af tilgodehavende til kunder, der ikke er tilmeldt PBS, udbetales via NemKonto, såfremt vi har kundens oplysninger om CPR- eller CVR-nummer. CVR-nummeret er en virksomheds identifikationsnummer.

Hvis du får leveret vand fra Energi Viborg, skal du ved fraflytning aflæse vandmåleren

help
Din meddelelse om fraflytning kræver en aflæsning af vandmåleren for opgørelse af vandforbrug, vandafledningsbidrag eller spildevandsafgift.

Hvis du får leveret vand fra et privat vandværk, skal du ved fraflytning aflæse vandmåleren

help
Husk også at meddele flytning til det lokale vandværk.
help
Her påføres vandmålerens målerstand ved fraflytning.

Du skal varsle fraflytning til dit elhandelsselskab senest 3 hverdage før ejerskifte

help
Hvis flytning meldes for sent, skal fraflytter og tilflytter afregne indbyrdes. Du kan ved fraflytning tage din nuværende elkontrakt med til din nye adresse. Såfremt du ikke har en fjernaflæst måler, skal du indberette en aflæsning pr. fraflytningsdato.

Vi vil gerne flytte med dig - vi leverer strøm i hele landet

Med denne accept vil du modtage en ny strømkontrakt for levering af strøm på din nye adresse. Det vil ske på samme vilkår som nu - se salgs- og leveringsbetingelser under Gode råd og regler.


Lad os tilmelde din nye strømkontrakt til Betalingsservice


Flytteopgørelse sendes til din nye adresse:

keyboard_arrow_up