Jeg er ejendomsmægler/advokat og melder fraflytning/tilflytning på vegne af ejer

Vælg dit strømprodukt *

Dit-El - Fast el-pris hvert kvartal

Produktbeskrivelse
Dit-El er et kommercielt elprodukt, der altid skal sikre dig den bedste pris. Hvert kvartal fastsættes din kWh-pris efter billigste indkøbsmulighed, hvilket giver dig et stabilt elprodukt og en stabil pris.

Beregning af pris
Hvert kvartal låser vi den billigst mulige elpris fast efter professionelt indkøb på den nordiske Elbørs. Din betaling sker ved acontoafregning for hvert kvartal sammen med en opgørelse over det faktiske forbrug for sidste kvartal.

Pris
50,45 øre pr. kWh inklusive moms for perioden 1/1 - 31/3 2020
(40,36 øre pr. kWh eksklusive moms)
 
Vil du gerne gøre lidt ekstra for klimaet, kan du under Dit-El vælge tilkøb af Klima-El, som er strøm produceret fra vandturbiner. Vil du have Klima-El, er der en ekstra udgift på 3 øre pr. kWh inklusive moms.

Abonnement
12,50 kroner pr. måned inklusive moms.


help
Herved forstås dato for ejerskifte.help
Her indtastes adressen på det forbrugssted ejeren flytter fra/til.

Som elkunde skal der meldes tilflytning senest 15 hverdage efter indflytning. Er det en månedsafregnet kunde, skal tilflytningen meldes senest 5 hverdage efter indflytning.


Fraflytter

help
Her indtastes navnet på den ejer som fraflytter.

Flytteopgørelse sendes til ny adresse:
Tilflytter

help
Her indtastes navnet på den person, der skal stå som kunde/fakturamodtager. Hvis der skal tilføjes en person mere, kan oplysninger på denne person indtastes længere nede i formularen. Klik på "Tilknyt ægtefælle/samlever" for at få felterne frem.

help
Det er lovgivningsmæssigt et krav, at kunden skal afgive CPR-nummer til brug for registrering i elhandlernes fællessystem.

help
Det er lovgivningsmæssigt et krav, at kunden skal afgive CVR-nummer til brug for registrering i elhandlernes fællessystem.help
Her påføres vandmålerens målerstand ved tilflytning. Hvis du melder flytning på forhånd, kan aflæsningen indberettes efter overtagelsesdatoen.

Yderligere bemærkninger


keyboard_arrow_up