Jeg er ejendomsmægler/advokat og melder fraflytning/tilflytning på vegne af ejer

Fraflytter

help
Herved forstås dato for ejerskifte.
help
Her indtastes adressen på det forbrugssted ejeren flytter fra.
help
Her indtastes navnet på den ejer som fraflytter.

Hvis ejer er kunde hos Energi Viborg, skal vandmåleren aflæses ved fraflytning/tilflytning

help
Hvis ejer opkræves af vandselskabet for vandforbrug, vandafledningsbidrag eller spildevandsafgift, skal der ved meddelelse om fraflytning/tilflytning også foretages aflæsning af vandmåleren.

Hvis ejer er kunde hos et privat vandværk, skal vandmåleren aflæses ved fraflytning/tilflytning

help
Hvis ejer opkræves af vandselskabet for vandafledningsbidrag eller spildevandsafgift, skal der ved meddelelse om fraflytning/tilflytning også foretages aflæsning af vandmåleren. Husk også at meddele flytning til det lokale vandværk.
help
Her påføres vandmålerens målerstand ved fraflytning.

Der skal meldes tilflytning senest 15 hverdage efter indflytning. Er det en månedsafregnet kunde, skal tilflytningen meldes senest 5 hverdage efter indflytning.

help
Hvis flytning meldes for sent, skal fraflytter og tilflytter afregne indbyrdes. Det er ved fraflytning muligt at tage sin nuværende elkontrakt med til ny adresse. Elmåleren skal kun aflæses, såfremt elnetselskabet giver besked om det.

Ejer, der tilflytter, har givet fuldmagt til, at der må fremsendes elkontrakt

help
Med denne accept modtager indflytter en elkontrakt på Energi Viborgs standardprodukt Dit-El på den nye adresse.

Flytteopgørelse sendes til ny adresse:


Ny ejer på adressen

help
Det er lovgivningsmæssigt et krav, at kunden skal afgive cpr- eller cvr-nummer til brug for registrering i elhandlernes fællessystem.

Flytningen er meddelt af

keyboard_arrow_up