Overblik

"Følg forbrug" er opgraderet ultimo januar 2021. I den forbindelse har vi været nødt til at slette opsætninger på rapporter og adviseringer, så hvis du tidligere har benyttet funktionen, skal du oprette adviseringerne forfra.

Følg elforbruget

Vi gør opmærksom på, at det kun er elkunder hos Energi Viborg Strøm, der kan følge sit elforbrug på denne side. På eloverblik.dk kan du også følge dit elforbrug, hvis dit elnetselskab indsender oplysninger fra fjernaflæste målere.

Problemer eller spørgsmål?

Oplever du problemer med at logge ind på siden, eller har du spørgsmål til systemets brug, kan du kontakte os på telefon 8929 2923.

keyboard_arrow_up