Spring til indhold
Kritiske meddelelser - Vi har lige nu 1 kritisk meddelelse Se mere her
Igangværende
Vammen

Kloakseparering Hobrovej, Tjele Møllevej m.v. - etape 4

Opdateret d. 6. december 2023

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S, link til hjemmeside her.

Projektperiode

Projektet opstartes ultimo ferbruar 2023 og forventes afsluttet ultimo oktober 2023, dog afhængigt af vejret.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Der er udført fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering er udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

Informationsmøde

Der er afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt torsdag den 23. februar 2023 i Vammen Forsamlingshus.

Power Point fra orienteringsmødet 

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Læs mere om Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Læs mere om Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Læs mere om Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

 

Projektperiode / tidsplan

Februar 2023 - Oktober 2023

Projekttegning

Se den aktuelle projekttegning

Afspærring

Afspærringsplan

Omkørselsplan

Kommer senere

Kontaktinformationer

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør – Formand Dennis Hedegaard Jokumsen A/S 8161 0348 Dennis@jokumsen.nu
Entreprenør - Projektleder Christian Mogensen Jokumsen A/S 4047 1114 Christian@jokumsen.nu
Bygherre - Tilsyn Ida Poulsen Rambøll 5161 3921 ikp@ramboll.dk
Bygherre - kontrakt Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk